Har du lyst til en spændende og udfordrende stilling, hvor du blandt andet får ansvar for dele af vores portefølje inden for bomberydningsmateriel samt materiel til elektromagnetisk beskyttelse? Så er dette måske noget for dig.

Om os
Kapacitetscenter Ingeniørmateriel er en sektion under Kapacitetsansvarlig Land, som er et af Forsvarsministeriets Materiel-og Indkøbsstyrelses fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og IT).

Vi er ansvarlige for anskaffelse, drift (forsyning og vedligeholdelse) samt bortskaffelse af bl.a. bombe/ammunitionsrydningsmateriel til støtte for hele Forsvaret, både i Danmark og ved udsendte enheder.
Vi har ansvaret fra "vugge til grav" for vores kapaciteter.
Det sker naturligvis i tæt koordination med brugerne (Hærkommandoen, Specialoperationskommandoen og øvrige styrelser) og under hensynstagen til en optimal anvendelse af de rådige ressourcer.

Kapacitetscenter Ingeniørmateriel beskæftiger 16 militære og civile medarbejdere. Sektionen består af en chef, en næstkommanderende, samt 14 sagsbehandlere med hver deres speciale.

Sektionen er præget af en fri og uformel omgangstone med respekt for den enkelte. Du har stor indflydelse på din egen arbejdstids- og ferieplanlægning.

Om stillingen
Du vil blandt andet få ansvaret som teknisk systemansvarlig for bomberobotter (”Rullemarie”), udstyr til elektromagnetisk beskyttelse af vores bomberydningspersonel samt en række andre materielkapaciteter inden for området, hvor nogle af opgaverne bl.a. vil være at:

  • Udvikle en kravspecifikation på baggrund af brugernes behov, herunder krav om integration af delsystemer.
  • Koordinere med brugerne fra Hæren og Specialoperationstyrkerne.
  • Deltage i gennemførelse af udbud, herunder test af tilbudsgivernes materiel.
  • Deltage i møder med vores samarbejdspartnere i andre lande.

Herudover vil du generelt

  • Udarbejde tekniske og økonomiske analyser, samt skriftlige anbefalinger.
  • Fremkomme med forslag til udskiftning af vore materielkapaciteter, samt planlægning af og opfølgning på anskaffelser.
  • Udarbejde tekniske specifikationer og vedligeholdelseskoncepter.
  • Forhandle med interne og eksterne myndigheder i forbindelse med anskaffelser.
  • Planlægge, tilrettelægge og gennemføre test af systemer, i relation til sagsområdet.
  • Udarbejde og vedligeholde teknisk dokumentation.

Du vil have en stor berøringsflade med kollegaer rundt i FMIs afdelinger samt i resten af Forsvaret. Du må forvente nogen rejseaktivitet i forbindelse med mødeaktivitet med Forsvarets myndigheder rundt i Danmark og med leverandører i både ind- og udland.
Det vil primært være få dage af gangen og du vil have en stor indflydelse på planlægning af dette.

Om dig
Vi forestiller os at du er uddannet ingeniør og gerne med forståelse for elektronik/mekanik.
Du er interesseret i at arbejde med militær teknik og måske har du allerede kendskab til forsvarets organisation.

Du er i besiddelse af gode analytiske anlæg og har gode samarbejdsevner, herunder en veludviklet evne til at se sammenhænge og udvise helhedssyn.

Vi forventer, at du arbejder struktureret og bevarer overblikket selv i pressede situationer, ligesom din personlighed har en positiv afsmittende effekt på sektionens øvrige medarbejdere.

Endelig forventer vi, at du har gode kommunikationsevner, og kan formulere dig i skrift og tale (dansk og engelsk).

Brug af IT er en selvfølge for dig. Du er erfaren bruger af Office pakken og det er en fordel, hvis du har kendskab til SAP.

Ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat og aflønnet efter gældende overenskomster. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen.

Til ansættelsen er knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Louise Birkild på telefon: 2819 1094 eller på e-mail: FMI-LA-CHSIG@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Karoline Kunz ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 4033 7880 eller på e-mail: FPS-MKK@FIIN.DK.

Ansøgningsfristen er den 22. august 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter. Den endelige ansættelsesdato vil være den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen skal du vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis, samt andre relevante dokumenter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk