Vi søger til ingeniørtropperne en uddannet kaptajn med kendskab til ingeniørvåbnets organisation, doktrin og uddannelse. En kaptajn med helhedsforståelse, fleksibilitet og gode lederevner samt et solidt kendskab til det kampingeniørmæssige miljø.

Om os
1. Panseringeniørbataljon er en operativ bataljon under 1. Brigade. Bataljonen består af en Stab, et Stabskompagni og tre Panseringeniørkompagnier. Samlet set består bataljonen af 449 soldater.
Staben i 1 Panseringeniørbataljon består af meget erfarent personel, og vi arbejder målrettet på at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale støtte til vores underafdelinger. Der er et godt arbejdsmiljø med en god tone og gensidig respekt på tværs af grader, hvor personellet udviser lyst og vilje til at løse opgaverne bedst muligt, samt hjælpe andre ved behov.

Om stillingen
Din primære opgave er at skabe rammerne for kompagniernes virke gennem planlægningen og opfølgningen af en målrettet og effektiv uddannelse samt opstilling af ingeniørbidrag i hele spektret af opgaver. Du indgår i operationssektionen, bestående af en ACOS (KN) og to ingeniøroffice-rer/CBRN officerer (KN). Du vil kunne få ansvar for større planlægningsopgaver på tværs af sta-ben inkl. S7.

Du skal derudover være operativ og indgå i bataljonens operative føring og planlægning i rammen af 1. Brigade. Operativt vil du indgå på OPS/PLAN 1 eller OPS/PLAN 2 og bidrage til stabsarbejde og udarbejdelse af 1. brigades operative planer indenfor ingeniørtjenesten samt føringen af Panser-ingeniørbataljonen.

Du vil opleve en stor grad af frihed, under ansvar, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt med mulighed for nytænkning. Du skal i perioder påregne en del øvelsesaktiviteter m.m. og generelt set vil du opleve en meget dynamisk hverdag.

Om dig
Du er en officer med videreuddannelsestrin I(BTN og BDE) /Føringsuddannelse I og har kendskab til kampingeniørtjenesten. Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring som delingsfører og næst-kommanderende/kompagni eller tilsvarende ved Ingeniørregimentet, men det er ikke et ubetinget krav. Alternativt er du premierløjtnant og optaget på føringskursus. Du vil skulle indgå en uddannel-sesaftale og vil bestride stillingen med funktion i højere stilling.

Som person er du engageret, nytænkende og målrettet med gode planlægningsegenskaber, analy-tiske evner og helhedsforståelse. Du er god til at lytte, skabe gode samarbejdsrelationer og er en stærk formidler.

Hvad kan vi tilbyde?
Vi kan tilbyde en stilling i et dynamisk operativt miljø med en uformel omgangstone med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og samtidig tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med. Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef i 1 Panseringeniørbataljon, major Jeppe Iversen på tlf. 7282 5102 eller mail
IGR-1B-STCH@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er den 06. juni, og ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart herefter ved 1 Panseringeniørbataljon i Skive eller på VTC.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.