Gå til hovedindhold
Jobbet "Ingeniørofficer og sagsbehandler " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ingeniørofficer og sagsbehandler i ingeniørcellen ved ingeniørregimentet (m321)

Søger du en spændende stilling, der giver dig et unikt indblik i Ingeniørtroppernes opgaver, doktrin og rammer?

Har du lysten og evnerne til at bidrage til Ingeniørtroppernes fremtid og fremtidige opgaveløsninger?

Har du lyst til at bringe din ingeniørfaglighed i spil i rammen af Land Component Command og Multinational Division North eller til støtte for inspektionsvirksomhed og udvikling?

Så har du nu mulighed for at søge en stilling som ingeniørofficer og sagsbehandler i Ingeniørcellen ved Ingeniørregimentet, der søger ingeniørfaglighed inden for flere specialer.

Om os
Ingeniørcellen er underlagt chefen for Ingeniørregimentet. I det daglige koordinerer cellen tæt med regimentets næstkommanderende og tjenestegrensinspektionselementet. 
Ingeniørcellens opgaver er mange og fortsat under udvikling. Du vil derfor få medindflydelse på cellens kommende opgaver.

For nuværende har Ingeniørcellen følgende opgaver:

  • Støtte Land Component Command/Hærkommandoen med et ingeniørføringsbidrag, der sammensættes situationsbestemt afhængig af opgaven til støtte for danske militære styrker under dansk taktisk kommando, herunder kunne opstille og bemande Area Control Center Danmark med henblik på støtte til indsatte CBRN-kapaciteter i internationale missioner samt støtte og koordination med Joint Operation Centre (JOC) ved Værnfælles Forsvarskommando. 
  • Støtte Multinational Division North (MND N) øvelsesvirksomhed med stabsofficerer, herunder kunne bidrage til opstilling af divisionens ingeniørcenter (ENGRC), som favner alle ingeniørtjenestens fem specialer (kampingeniør-, infrastruktur-, EOD-, CBRN- og geospatial tjeneste).
  • Stille faglighed til rådighed for tjenestegrensinspektørelementet. 
  • Koordinerer Ingeniørregimentets tværgående bidrag til styrkeindsættelse ved national, internationale og værnsfælles opgaver med Hærkommandoen.

Derudover skal Ingeniørcellen koordinerer uddannelsen af personel fra Ingeniørregimentets reserveentitet med henblik på at Ingeniørregimentet kan supplere stabsbidrag til LCC og/eller MND N med kvalificeret og veluddannet reservepersonel. 

Ingeniørcellen er strukturelt bemandet med otte medarbejdere: En chef (major M331), fire sagsbehandlere (major M331) og tre ingeniørofficerer/sagsbehandlere (kaptajn M321).

Om stillingen
Som ingeniørofficer og sagsbehandler i Ingeniørcellen vil du have en bred koordinationsflade med Ingeniørtroppernes enheder, men også med eksterne enheder samt Hærkommandoen og MND N indenfor Ingeniørcellens arbejdsområder. Du vil herunder komme til at bidrage til udarbejdelsen af Ingeniørregimentets bidrag til det kommende LCC-koncept i regi af Hærkommandoen.

Du vil være designeret til ingeniørcellen/LLC og/eller ENGRC/MND N, og skal som sådan deltage i enhedens aktiviteter.

Du vil, qua din faglighed, komme til at støtte Tjenestegrensinspektøren for Ingeniørtjenesten i dennes inspektionsvirksomhed ved at deltage i inspektioner, kontaktbesøg, certificeringer og autorisationer indenfor dit faglige område.

Stillingen giver dig et unikt indblik i Ingeniørtroppernes samlede opgaver, doktrin og sammensætning, men stiller tillige krav til dine kommunikative evner, din helhedsorientering (såvel internt ved Ingeniørtropperne som eksternt i Hæren og Forsvaret) samt dine analytiske evner.

Om dig
Du er kaptajn (M321) eller major (322/331). Du har erfaring med minimum et af de fem ingeniørspecialer, gerne via en stilling som underafdelingschef for en ingeniørunderafdeling og/eller ingeniørofficer i en bataljonsstab og/eller sagsbehandler i S7 ved en ingeniørbataljon.

Du er analytisk stærk, du er god til at kommunikere (mundtligt og skriftligt), du er helhedsorienteret, du kan styre og følge op på komplekse opgavestillinger, og du kan tage initiativ og arbejde selvstændigt med dine opgaver.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. 
Dette brede opslag omfatter kaptajner/kaptajnløjtnanter og majorer/orlogskaptajner i løngruppe 4 og 5. Stillingens faktiske indhold og niveau vil blive justeret til efter den valgte kandidats kompetencer.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte officerer i Forsvaret. Såfremt du er kaptajn i gang med MMS eller civil master og vurderes egnet til et uddannelsesforløb med henblik på udnævnelse, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Kristian Pedersen på telefon +45 3266 5470 eller e-mail til FPS-BA-BS224@mil.dk

Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef for Tjenestegrensinspektionselementet ved Ingeniørregimentet, oberstløjtnant Søren S. Jensen, på tlf.: +45 7282 5021

Ansøgningsfrist er den 24. marts 2019 og samtaler forventes gennemført snarest herefter. Stillingen er til besættelse snarest.

Tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.
 
Du kan søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en evt. samtale.
 
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Såfremt du er er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Eventuelt forhandlet aftale om individuelt pensionsgivende kvalifikationstillæg, vil du modtage besked om i din e-boks.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder