Jobbet "Ingeniører og projektledere til Arwos Vand og Spildevand" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

At passe på vores miljø er både en fælles opgave og et fælles ansvar. Arwos tilstræber at give naturens ressourcer uspolerede videre til de generationer, der kommer efter os. Det er dét, vi er sat i verden for. Derfor hedder Aabenraa Kommunes forsyningsselskab Arwos, navnet betyder “Vores arv”.

Arven bærer vi med respekt for forbrugernes forventninger, og vi løfter ansvaret med blik for de kommunale krav og nationale regler. Derfor ønsker vi i stigende grad at have greb om udviklingen og forme fremtidens forsyning.

I Arwos Vand og Spildevand viser de nyeste analyser, at der fremover skal investeres mere end tidligere, så værdien af vores anlæg kan opretholdes. Derfor har Arwos netop fået gennemført en ekstraordinær takststigning på spildevandsområdet. For at kunne gennemføre flere investeringer i vores anlæg og samtidig effektivisere vores drift, har vi brug for nye kollegaer.

Her skal du være en aktiv medspiller, så vi kommer på forkant med investeringsbehovet. Løsningerne skal være smartere, så vi løbet af en årrække får lavet de rigtige investeringer i vores anlæg og effektiviseret vores drift, og dermed opnår bedre spildevandshåndtering og drikkevandsforsyning.

Derfor her vi brug for:

  • Spildevandsingeniører, der med sikker hånd kan styre projekter fra start til slut.
  • En projektleder i driften, der sammen med vores ledningsteam sikrer, at vi får taget hånd om de opgaver, der løbende bliver fundet.
  • En ingeniør med indgående kendskab til og interesse for drikkevand – både planlægning af projekter og driften af ledningsnet mm.

1. Spildevandsingeniør
Som projektleder i Projektteamet har du ansvaret for gennemførelse af projekter. Du skal styre projekterne fra idé, planlægning, projektering til gennemførelse. Du har ansvaret for kontraktforhold og aftaler med eksterne parter som f.eks. rådgivere, entreprenører og bygherrer.

Du har ansvaret for at finde de rigtige løsninger og få dem omsat til virkelighed, indenfor de godkendte projektøkonomier. Der vil også være mulighed for at gennemføre egen projektering af mindre anlæg, lige som du skal deltage i byggeledelse og tilsyn under udførelsen og aflevering. Myndighedsbehandling vil ske i tæt samarbejde med vores planlægningsmedarbejder i Udviklingsafdelingen.

De gode løsninger findes i tæt samarbejde med vores driftsteam, som i mange projekter er de egentlige kunder for projektteamet. Derfor skal deres idéer og ønsker indarbejdes i løsningerne. Der vil være projekter både på ledningsanlæg, pumpestationer og renseanlæg.

2. Drikkevandsingeniør
Projektteamet har også brug for en drikkevandsingeniør. Udover projektlederrollen skal du arbejde tæt sammen med driftsteamet for at gennemføre projekter inden for fornyelse af drikkevandsledninger og vedligehold af vandværker og trykforøgere, samt etablering af nye anlæg. Dette arbejde skal ske i tæt samarbejde med spildevandsfolkene, så vi sikrer en koordinering af ledningsprojekter, hvor dette er muligt.

Som drikkevandsingeniør har du ligeledes ansvaret for gennemførelse af de lovpligtige og selskabets egne analysearbejder, hvor vi primært benytter eksterne analyselaboratorier. Ligesom arbejdet med vores regulativ for drikkevand og betalingsvedtægt for spildevand i Arwos naturligt ligger i denne rolle.

Du skal være indstillet på i muligt omfang også at arbejde med spildevandsprojekter.

3. Projektleder til håndtering af driftsopgaver
Som projektleder i ledningsteamet i Arwos vil du sammen med dine to kollegaer have ansvaret for at få gennemført vedligeholdelses- og reparationsarbejder i vores ledningsanlæg. Herunder har du ansvaret for at udarbejde udbudsmateriale for og gennemføre udbud ved vores rammeaftaler, f.eks. for reparationsarbejder ved ledningsanlæg, grønt vedligehold, og/eller vedligehold af vores pumpestationer. Vi har vores egen TV-vogn.

En vigtig del at denne rolle er at følge op på de eksterne parters planlægning, udførelse og aflevering af deres opgaver.

Derudover har vi brug for:
En mindre del af vores projekter udbydes i EU-udbud. Derfor har vi behov for at kunne styre udbudsforløb i forhold til denne lovgivning. Derfor leder vi også efter en kollega, som har interesse for eller de nødvendige erfaringer vedrørende håndtering af EU-udbud.

Vores forventninger til dig:
Du har nogle af kvalifikationerne, men ikke nødvendigvis alle. Du har relevant faglig baggrund og uddannelse, men du er ikke nødvendigvis den klassiske spildevands-/drikkevandsingeniør.

Du er ambitiøs og pligtopfyldende. Du er selvkørende, men det falder dig naturligt at samarbejde med kollegaerne rundt i huset - både på tværs af teams, men også med kundeservice og kommunikation.

Du er indstillet på at yde den bedst mulige service til vores kunder – og har fokus på et tæt positivt samarbejde med myndigheder og andre eksterne interessenter.

Ansøgerfeltet bliver vurderet i sammenhæng. For os er det afgørende at få sat fremtidens hold, som både fagligt og personligt er det rette match. Her er plads til både erfarne og nyuddannede.

Fakta om Arwos
Arwos A/S’ seks selskaber og ca. 100 ansatte varetager alle opgaver inden for vand, spildevand, affald og genbrug i Aabenraa kommune.

Arwos Vand og Spildevand er organiseret med et projektteam, en udviklingsafdeling samt en driftsafdeling. Driften består af et ledningsteam, renseteam og et drikkevandsteam.

Alle stillinger er fuldtid 37 timer om ugen. Der er arbejdsplads i Arwos Landsbyen på Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa. Arwos er underlagt overenskomst med KL.

I spildevand arbejder vi med RehabIT, APX10, DanDas, MicroStation og EnviAktiv.

I drikkevand arbejder vi med RehabIT, EnviAktiv og skal finde et nyt ledningsdatabase program.

Arwos er kvalitetscertificeret og arbejder efter ISO 9.001.

Projektteamet arbejder efter en projekthåndbog, hvor der kan findes inspiration og vejledning til alle faser i et projekt. Ligesom der er udarbejdet et standardudbudsmateriale, som skal følges.

Kontaktinformation
Vil du være en del af fremtidens forsyning, hører vi meget gerne fra dig.
Send gerne din ansøgning hurtigst muligt og senest den 29. juni. Vi afholder samtaler løbende, forventet i ugerne 27 & 28.
Vi behandler naturligvis din henvendelse fortroligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du altid velkommen til at kontakte enten teamleder for projektteamet, Christoffer Lindskov Hansen, på mobil: 2498 9952 / mail: clh@arwos.dk eller afdelingsleder for drift spildevand & vand, Katrin á Norði, på mobil 2230 3149 / mail: kn@arwos.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder