Vi søger en medarbejder med erfaring til at varetage anlægsopgaver og trafiksikkerhed på vejområdet, da en af vores anlægsingeniører har søgt ny udfordringer.

Faaborg-Midtfyn Kommune er Fyns geografiske største kommune med knap 1.200 km veje. I disse år sker der rigtigt meget på anlægsområdet.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny ambitiøs udviklingsstrategi (link: Udviklingsstrategi) hvor fokus er på at få 3.000 nye borgere til kommunen inden for en kort årrække. Som del af udmøntningen af strategien iværksættes en række nye projekter, hvor Vej- og Trafikkontoret har ansvaret, eller bidrager til opgaven. I landsbyen Årslev mod nord er vi ved at udrulle et nyt stort projekt med boligområde, forbindelsesveje og broer samt ny bymidte med plads til 1.200 nye borgere. I Faaborg mod syd er flere større projekter for udvikling af byen langs havnefronten under planlægning.

Faaborg-Midtfyn Kommune arbejder desuden ud fra trafiksikkerhedsplan med en overordnet målsætning om reducering af trafikuheld med 50% i kommunen. For at opnå målsætningen, er der udført mange større og mindre anlægsprojekter de senere år med henblik på at forbedre trafiksikkerheden, ligesom en række nye trafiksikkerhedsprojekter er i støbeskeen.

Faaborg-Midtfyn har desuden vedtaget en civilsamfundsstrategi, hvor samarbejdet med lokale borgere via lokalråd og borgergrupper tillægges stor værdi, både i forhold til håndtering af daglige driftsopgaver og ved nye anlægsprojekter.

Vej- og Trafikkontoret – en del af By, Land og Kultur fagcenter
Som medarbejder på Vej- og Trafikkontoret i Faaborg-Midtfyn Kommune vil du indgå i et stærkt fagligt miljø i afdelingen Natur og Trafik, som består af i alt 29 personer under en afdelingsleder og to teamledere, en teamleder for Vej- og Trafik og en teamleder for Natur og Park. Vej- og Trafikkontoret har p.t. 12 medarbejdere fordelt i tre mindre teams: Anlæg, drift og myndighed.

Vej- og Trafikkontoret har stærke samarbejdsrelationer til andre fagområder både i afdelingen såvel som andre afdelinger i koncernområdet By, Land og Kultur. By, Land og Kultur beskæftiger i alt ca. 110 medarbejdere. Din base vil være i Faaborg, tæt på bymidten og Faaborg Havn.

Stillingen
Vi har brug for en fagligt dygtig person som i samarbejde med 12 medarbejdere og en teamleder på vejkontoret skal løfte følgende opgaver:

 • Anlægsprojekter, store som mindre. Vi har en række byudviklingsprojekter hvor der skal anlægges nye veje, ny bro, kanaliseringsanlæg, gang- og cykelstier, parkeringspladser, byggemodninger samt forskellige faciliteter til at understøtte øget mobilitet og kollektiv transport. Opgaverne rummer både mulighed for projektering og rollen som bygherre.
 • Trafiksikkerhed, herunder planlægning, prioritering og anlæg af trafiksikkerhedsprojekter, håndtering af borgerhenvendelser, færdselslovens bestemmelser og samarbejde med politiet.

Derudover må du forvente også at skulle bidrage til kontorets øvrige opgaver og indgå i samarbejde med forvaltningens øvrige afdelinger.

Vi forestiller os, at du:

 • Har en akademisk uddannelse, f.eks. som vejingeniør eller en lignende relevant baggrund
 • Gerne med erfaring fra rådgiverbranchen, entreprenørbranchen og/eller den kommunale verden
 • Du har specifikke kompetencer og erfaring inden for trafiksikkerhed og/ eller vejanlæg såvel som erfaring med projektledelse af anlægsprojekter
 • Er robust, har erfaring, kan lide at snakke med borgere, rådgivere og entreprenører, samt andre myndigheder, og i den forbindelse er løsningsorienteret og ser muligheder frem for konflikter
 • Har et godt kendskab til IT og føler dig hjemme i brug af GIS og diverse projektstyringsværktøjer
 • Er god til skriftlig og mundtlig kommunikation med både borgere, rådgivere, entreprenører, andre myndigheder og politikkere, herunder gerne erfaring med sagsfremstilling for politiske udvalg
 • Kan arbejde selvstændigt og samtidig har lyst til at være engageret holdspiller
 • Har mod på at arbejde i en politisk styret organisation

Vi tilbyder:

 • Et varieret arbejde med en stor kontaktflade og mulighed for at følge projekterne fra planlægning til aflevering
 • En stærkt udviklingsorienteret arbejdsplads, hvor vi har fokus på tværfagligt samarbejde og hvor vi ikke er bange for at udfordre os selv og prøve nyt
 • Selvstændigt ansvar og kompetence
 • Base i Faaborg og med projekter i hele kommunen
 • Gode muligheder for at arbejde hjemmefra
 • Et uformelt arbejdsmiljø med god stemning og respekt for hinanden
 • Flextid, Skype Business, kantine, frugtordning, massør, og engagerede kollegaer

Det er nødvendigt at have kørekort.

Ansættelse
Stillingen er en fuldtidsstilling – 37 timer pr. uge.
Ansøgning skal sendes igennem vores rekrutteringssystem ved trykke på "Ansøg". Husk at vedhæfte CV, eksamensbeviser og evt. anbefalinger.

Vi ønsker stillingen besat hurtigst muligt og senest den 1. april 2021.

Ansøgningsfristen er mandag den 1. februar og vi forventer at holde samtaler onsdag den 10. februar.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om Ny Løn.

Du kan få mere at vide om Vejkontoret og stillingen hos teamleder Jonas Egeberg Olsen på 72 53 80 88 eller afdelingsleder Ole Tyrsted Jørgensen på 72 53 20 53.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.