Jobbet "Ingeniør til våbensikkerhed" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) fungerer som materielfagligt videnscenter og logistisk myndighed. Det er FMI’s opgave at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materielkapaciteter for alle forsvarets myndigheder. Fra kampvogne, skibe og jagerfly til uniformer.

Myndighedssektionen, der er en del af FMI’s stab i Ballerup, er ansvarlig for at sikre indsigt i og rådgive om lovgivning, internationale og nationale regler inden for personel- og materielsikkerhed. Sektionen løser opgaver svarende til de civile kompetente myndigheder.

Myndighedsudøvelsen varetages af sektionens sikkerhedsinspektører inden for følgende fagområder: Skibssikkerhed, køretøjssikkerhed, eksplosivstofsikkerhed, våbensikkerhed, arbejdsmiljø samt tranport af farligt gods.

Vi yder rådgivning i forbindelse med materielanskaffelser og udarbejder direktiver og retningslinjer for udøvelse af de forskellige myndighedsopgaver, som FMI er pålagt. Vi planlægger, fører tilsyn og gennemfører inspektioner jf. love, standarder og bestemmelser. Vi sikrer, at Forsvarets interne forvaltningsgrundlag på området følger best practice samt er relevant og effektivt.

Om stillingen
Du bliver en del af FMI’s myndighedsudøvelse inden for våbensikkerhed og vil indgå i et våbensikkerhedsteam, der består at tre ingeniører under faglig ledelse af våbensikkerhedsinspektøren.
Du får en central rolle inden for alle områder af våbensikkerhed, og du vil medvirke til at opbygge viden og kompetencer ved nøglepersoner i Forsvaret på lige fod med våbensikkerhedsinspektøren.

Du skal understøtte FMI’s projektansvarlige med rådgivning i alle faser af Forsvarets projekter med nye og modificerede våbensystemer og i den daglige drift i form af bl.a. udstedelse af dispensationer, forbud og restriktioner i forbindelse med brugen af våben.

Du vil skulle bistå med fremskaffelse og vurdering af den dokumentation, som danner grundlaget for den endelige sikkerhedsgodkendelse af våbensystemer før overdragelse af disse til brugerne.

I jobbet vil der være op til ca. 25 rejsedage om året i forbindelse med møder og test i ind- og udland samt i relation til inspektioner og tilsyn ved Forsvarets enheder og tjenestesteder.

Du bliver en del af en sektion på 15 meget fagligt motiverede medarbejdere, der alle arbejder for at alt personale under Forsvarsministeriet har det sikreste mulige materiel. Sektionen arbejder ofte på tværs af fagområder, da kompleksiteten af våbensystemer gør at nye tiltag ofte berører flere områder på en gang.

Vi er den myndighed i Forsvaret, som kan tildele og fratage tilladelser og dispensationer under overholdelse af lovgivning, bestemmelser og regler mm.
Som myndighed følger selvfølgelig også en god del administration i form af dokumentation, rapportering og registrering.

Du får en helt unik mulighed for et spændende job, hvor mange menneskelige kvaliteter kommer i spil. Dine personlige roller vil spænde fra spørgende og informationssamlende til rådgivende, kontrollerende og bestemmende.

Stillingen har udgangspunkt i Ballerup, men med den rette kandidat er dette noget, som kan forhandles.

Stillingen er også slået op på militært niveau for hhv. premierløjtnanter, kaptajner/kaptajnløjtnanter samt majorer/orlogskaptajner.

Om dig
Vi forestiller os at du er uddannet maskin- eller svagstrømsingeniør, men en anden ingeniørretning og erfaring på områderne sikkerhed, sikkerhedsanalyse, statistik, QA, våben eller ammunition er også en mulighed. Hvis du også har en militær baggrund er det en bonus.

Uanset din erfaring, vil vi sørge for opbygning af specialviden på de områder, hvor der er behov for det.

Du har forståelse for en stor og kompleks virksomheds interne forretningsgange og processer, samt sagsbehandling inden for det tekniske generelt. Kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation er en fordel.

Som person forestiller vi os, at du er imødekommende, kan skabe netværk, indgår aktivt i - og bidrager til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone.

Du har som minimum nogle års erfaring og har en personlig integritet, som gør dig tydelig i din kommunikation.
Du tager ansvar for en opgave, samarbejder om løsningen af den og du har et tålmodigt væsen.
Det er vigtigt for dig at kunne formulere dig klart og korrekt i både skrift og tale.
Du evner at at holde dig orienteret om relevante udviklinger inden for dit området og holder dine interessenter orienteret om vigtige oplysninger og beslutninger.
Du trykprøver gerne løsningsmuligheder inden beslutningen tages.

Det er en fordel, hvis du har kørekort til bil.

Ansættelsesvilkår
Som civil:
Du bliver ansat og aflønnet efter gældende relevant overenskomst. Afhængig af dine kvalifikationer, vil der være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Som militær:
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen vil blive indplaceret i den respektive løngruppe ift. valgte kandidat. Stillingen kan således søges af hhv. premierløjtnanter, kaptajner/kaptajnløjtnanter samt majorer/orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

For militære ansøgere er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning 
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef orlogskaptajn Peter Drost på telefon 7281 5881, mail FMI-PK-CHMY@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9166.

Ansøgningsfristen er den 24. juli 2023 og samtaler forventes umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse pr. 15. august 2023 eller snarest herefter. For militære ansøgere vil den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.