Jobbet "Ingeniør til at styrke EMC området i Forsvaret" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Vi er et team på 10 meget engagerede og dygtige ingeniører, teknikere og officerer, som har ansvaret for indkøb, drift og bortskaffelse. Herunder for materielsikkerhed, modifikationer, faglig rådgivning samt økonomistyring.

Kapacitetscenter Informationssystemer og Sikkerhed er en del af Værnsfælles Forretningsområde som har det tekniske ansvar for en række militære systemer indenfor overvågning, kommunikation, beslutningsstøtte, informationsudveksling og informationssikkerhed, der anvendes på tværs i Forsvaret og andre samarbejdspartnere. Forretningsområdet har blandt andet stor berøringsflade med Forsvarets myndigheder og enheder, NATO, universiteter og leverandører.

Til dagligt er kapacitetscenteret fordelt med syv medarbejdere i Ballerup og tre i Korsør. Begge steder med en uformel omgangstone i et dynamisk og samarbejdsorienteret miljø med højt til loftet og godt humør.

Om stillingen
Du arbejder på vores moderne og veludrustede laboratorium i Korsør sammen med to ligesindede kollegaer.

Som TEMPEST tester har du opgaver indenfor TEMPEST området, herunder:

  • Kontrolmålinger af indkøbt materiel og af materiel efter udførte reparationer
  • Praktisk gennemførelse og dokumentation af TEMPEST målinger
  • TEMPEST målinger i laboratoriet, på faste og mobile installationer som bygninger, skibe, køretøjer mm.
  • EMC rådgivning og problemløsning
  • Udvikling af målemetoder. En opgave der kræver en høj grad af selvstændighed, iderigdom og beslutningsansvarlighed.
  • Projektarbejde i forbindelse med materielanskaffelser, hvor du rådgiver, støtter med udarbejdelse af kravspecifikationer, udfører leverandøropfølgning og udarbejder dokumentation i forbindelse med projektarbejdet
  • Deltage i relevante nationale og internationale konferencer, uddannelse af TEMPEST teknikkere og sikkerhedspersonel ved praktiske demonstrationer af TEMPEST angreb/aflytning og forsvar
  • Rådgive og vejlede sikkerhedsforvaltninger og sikkerhedsmyndigheder i udarbejdelse af design- og installationsdokumentation, hvor der benyttes TEMPEST udstyr.

Du skal påregne rejseaktivitet på ca. 15-30 dage om året i både ind- og udland. På grund af arbejdets sensitive karakter, er der begrænset mulighed for hjemmearbejde.

Vi uddanner dig selvfølgelig til de opgaver du får ansvaret for.

Om dig
Du har en teknisk baggrund som Ingeniør (El/Elektronik) eller anden teknisk uddannelse med erfaring/interesse for radio kommunikation, måleteknik og elektromagnetisk udstråling, og integration af tekniske systemer. Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt på såvel dansk som engelsk på et højt teknisk niveau.

Du er praktisk og teoretisk velfunderet indenfor følgende emner; AM, FM og andre modulationsformer, Båndbredde, Aliasing, Mellemfrekvens, dBuV, Signal/Støjforhold, Signalanalyse og Analoge filtre.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Digital måleteknik, Digitale filtre og billedmanipulation, Programmering (C++, VHDL), Numeriske metoder (Matlab og Octave), Digitale signal protokoller og formater.

Som person tager du naturligt initiativ og befinder dig godt med en hverdag, hvor der ikke er langt fra tegnebord til praktisk måling.

Kontakt
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte chef for Værnsfælles Informationssystemer og Sikkerhed, Jakob Lüth på telefon: 72815261. Vil du vide mere om løn- og ansættelsesforhold er du velkommen til at kontakte HR Konsulent, Karin Dupont på telefon: 32665188.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 14. oktober 2020. Vi holder den første samtale i Ballerup den 22. oktober og den anden i laboratoriet på Flådestation Korsør den 28. oktober. Stillingen er til besættelse snarest.

Løn- og ansættelsesforhold

Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover er der mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Du får en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Mere om FMI
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.

FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.