Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om 10 år skal alt strøm i Danmark komme fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100%. uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor overfor en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål. Som ingeniør i afdelingen Anlægsdesign og Analyse er du med til at fremtidssikre el-systemet til at kunne understøtte den grønne omstilling og udvikle de nødvendige anlægstekniske løsninger. Du tilbydes et job med store udviklingsmuligheder med arbejdsplads på vores hovedkontor i Fredericia - med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Specialistrolle med mulighed for projektledelse
Du kan se frem til et udfordrende specialistjob, hvor du arbejder på et højt fagligt niveau og får en bred kontaktflade. Du bliver en del af et stærkt fagmiljø, hvor du kan fordybe dig i at udvikle og optimere tekniske løsninger til kommende el-infrastrukturprojekter og bidrage til effektiv realisering af disse. Den stigende udnyttelse af el-transmissionsnettet som følge af VE-udbygningen i Danmark, kombineret med behovet for kommende ny- og reinvesteringer, kræver grundig planlægning og koordinering af kommende el-infrastrukturprojekter - fx 132/150 kV netudbygninger i forbindelse med nettilslutning af større store solcelleanlæg og kabellægning af 132/150 kV-luftledninger. For at lykkes i jobbet, er det derfor vigtigt, at du opbygger en solid anlægs- og systemmæssig forståelse og formår at omsætte denne viden til konkrete løsninger.

Teknisk indsigt og systemforståelse
Du har sikkert en baggrund som stærkstrømsingeniør med kendskab til elementerne i etablering og driften af elforsyningssystemer, som gør dig i stand til at sikre valget af den optimale løsning i henhold til Energinets system- og anlægsstandarder. Du kan være nyuddannet med evne og vilje til at tilegne dig ny viden, men for den mere erfarne kandidat, er det en fordel, hvis du har erfaring med at specificere og budgettere højspændingsanlæg samt til kabel-, luftlednings- og stationsanlæg på transmissionsniveau. Da vi benytter Excel som værktøj, er du gerne en erfaren bruger af dette. Endelig er du stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation, så svært tilgængeligt teknisk stof bliver forståelig for ikke-teknisk kyndige.

Som person sikrer du samarbejde, skaber fremdrift og har lyst til at arbejde med design, projektmodning og el-systemet som helhed. Du arbejder analytisk og er struktureret i din tilgang til dokumentation og din opgaveløsning generelt. Du har samtidig interesse i at udvikle nye tekniske løsninger og arbejdsmetoder, som bidrager til Energinets arbejde med standardisering og forenkling.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med CV og andre relevante bilag via linket ”Ansøg”. Vi afholder løbende samtaler og lukke rekrutteringen når vi har fundet den rette kandidat til jobbet. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Højbjerg Nielsen på telefon 61 24 43 44.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.