Jobbet "Ingeniør til modning og design af el-infrastrukturprojekter" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Energinet og energibranchen er under stor forandring. Om 10 år skal alt strøm i Danmark komme fra vedvarende energikilder, og i 2050 skal Danmark være 100%. uafhængig af fossile brændsler. Energinet står derfor overfor en stor og spændende opgave med at bidrage til at opnå de ambitiøse klimamål. Som ingeniør i afdelingen Anlægsdesign og Analyse er du med til at fremtidssikre el-systemet til at kunne understøtte den grønne omstilling og udvikle de nødvendige anlægstekniske løsninger. Du tilbydes et job med store udviklingsmuligheder med arbejdsplads på vores hovedkontor i Fredericia - med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

Specialistrolle med mulighed for projektledelse
Du kan se frem til et udfordrende specialistjob, hvor du arbejder på et højt fagligt niveau og får en bred kontaktflade. Du bliver en del af et stærkt fagmiljø, hvor du kan fordybe dig i at udvikle og optimere tekniske løsninger til kommende el-infrastrukturprojekter og bidrage til effektiv realisering af disse. Den stigende udnyttelse af el-transmissionsnettet som følge af VE-udbygningen i Danmark, kombineret med behovet for kommende ny- og reinvesteringer, kræver grundig planlægning og koordinering af kommende el-infrastrukturprojekter - fx nettilslutning af et større antal store solcelleanlæg og kabellægning af 132/150 kV-luftledninger. For at lykkes i jobbet, er det derfor vigtigt, at du opbygger en solid anlægs- og systemmæssig forståelse og formår at omsætte denne viden til konkrete løsninger.

For den rette kandidat er der desuden mulighed for at varetage projektledelse af modningsprojekter, hvor slutproduktet er design- og beslutningsgrundlaget for et el-infrastrukturprojekt. Du driver forskellige modningsprojekter, hvor du fastlægger de tekniske krav til løsningen og udarbejder designbeskrivelser, anlægsbudgetter og tidsplaner, som danner grundlaget for den endelige investeringsbeslutning. Samtidig har du ansvar for at levere til rette tid og kvalitet og sikre en effektiv overdragelse til det efterfølgende etableringsprojekt gennem koordinering med interne og eksterne interessenter, herunder relevante myndigheder.

Teknisk indsigt og systemforståelse
Du har sikkert en baggrund som stærkstrømsingeniør med kendskab til elementerne i etablering og driften af elforsyningssystemer, som gør dig i stand til at sikre valget af den optimale løsning i henhold til Energinets system- og anlægsstandarder. Du kan være nyuddannet med evne og vilje til at tilegne dig ny viden, men for den mere erfarne kandidat, er det en fordel, hvis du har erfaring med at specificere og budgettere højspændingsanlæg samt til kabel-, luftlednings- og stationsanlæg på transmissionsniveau. Da vi benytter Excel og VBA som værktøj, er du gerne en erfaren bruger af dette. Endelig er du stærk i mundtlig og skriftlig kommunikation, så svært tilgængeligt teknisk stof bliver forståelig for ikke-teknisk kyndige.

Som person sikrer du samarbejde, skaber fremdrift og har lyst til at arbejde med design, projektmodning og el-systemet som helhed. Du arbejder analytisk og er struktureret i din tilgang til dokumentation og din opgaveløsning generelt. Du har samtidig interesse i at udvikle nye tekniske løsninger og arbejdsmetoder, som bidrager til Energinets arbejde med standardisering og forenkling.

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning”, så vi har den senest 20. maj 2021. Vi forventer at holde første samtale 27. - 28. maj og 2. samtale 3. - 4. juni. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Lars Højbjerg Nielsen på 61 24 43 44 eller gruppeleder Gert Rathleff Sørensen på 23 33 88 10. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk. Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede uanset baggrund til at søge jobbet. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.