Jobbet "Ingeniør til kommunikationssektionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vækker kommunikationssystemer din nysgerrighed og kunne du tænke dig at være med til at præge bl.a. Hærens fremtidige kommunikationsanskaffelser?

Forsvaret og hermed også Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse (FMI) står over for en markant udvikling inden for de kommende år.

Vi søger derfor til Kommunikationssektionen, under Landdivisionen (KALA) en ny kollega med ingeniørteknisk baggrund indenfor:

  • computerteknologi-, elektronikingeniør eller beslægtede ingeniørretninger.

Om os
Som erfaren eller nyuddannet ingeniør i kommunikationssektionen vil du indgå i et team bestående af 9 kollegaer, der sammen med resten af KALA og FMI kan sikre innovative løsninger til gavn for Hærens og Forsvarets øvrige landbaserede enheder, som ud over Hæren dækker bl.a. specialoperationsstyrkerne, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med brugere, leverandører og Forsvarskommandoen. Vi designer ikke selv systemer, men køber i vid udstrækning fuldt udviklede hyldevarer, enten som hele systemer eller som delelementer. De indkøbte delelementer kombinerer og forbinder vi i samarbejde med øvrige sektioner i KALA til de samlede systemer, der anvendes i Forsvaret.

Som ingeniør i KALA vil du med din specialistviden være en vigtig sparingspartner i forbindelse med anskaffelsen af nye kommunikationskapaciteter samt driftsrelaterede opgaver på de eksisterende kapaciteter.

Om stillingen
Med reference til sektionschefen får du ansvaret for:

  • Teknisk ansvarlig for dele af det taktisk kommunikationsudstyr, der anvendes af Hæren og øvrige landbaserede enheder og herunder at sikre den fremadrettede kapacitetsudvikling.
  • Ansvarlig for drift ”fra vugge til grav” for taktisk kommunikationsudstyr.
  • Tilsyn med egne og andres projekter, eksempelvis ifm. installation af en ny type radio, herunder tilvejebringelse af teknisk dokumentation til projektet.
  • Rådgivning og sparring med kollegaer, brugere og eksterne aktører, som fx interne tekniske sagsbehandlere samt andre nationers sagsbehandlere, ifm. mulighed for fælles opgaveløsning.
  • Potentielt repræsentant i NATO og relaterede arbejdsgrupper efter din erfaringsopbygning.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer kan stillingens ansvarsområde over tid tilpasses til også at indbefatte dele af sektionens øvrige materiel.

Vi tilbyder dig et job med spændende arbejdsopgaver og ansvar fra start, hvor du er med til at sikre, at vi når FMI’s ambitiøse mål om at levere materiel til tiden i fred, krise og krig. Som ansat ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, bliver du en del af en særlig arbejdsplads.

”I Kommunikationssektionen har vi et rigtigt godt sammenhold, hvor vi støtter hinanden på kryds og tværs, selvom vi sidder med individuelle ansvarsområder. Det giver en stor faglig tilfredshed at bidrage til de løsninger, der tilsikrer, at Forsvaret har de nødvendige kommunikationssystemer, så de er i stand, at løse deres operative opgaver.” – Ulrich, Kommunikation/KALA.

Vi lægger vægt på høj faglighed og professionalisme i arbejdets udførelse og tilbyder stor fleksibilitet i din løsning af opgaverne og tilrettelæggelsen af din arbejdstid. Planlægningsgrundlaget for din arbejdstid er ugentlige 37 timer, og hvis der i perioder forekommer flere timer kompenseres disse som frihed eller udbetaling.

Din faglige og personlige udvikling vægter vi højt og vi er bevidste om, at vi kommer længst, når vi ”spiller hinanden gode”. Der vil forekomme perioder med mangeartede opgaver, men som udgangspunkt ønsker vi at sikre en god balance mellem arbejde og familie. Vi tilbyder derfor mulighed for aftaler om dage med hjemmearbejde. Der må forventes rejseaktivitet svarende til ca. 20 dage pr. år til værksteder og leverandører i ind- og udland samt til Forsvarets myndigheder, placeret i hele landet.

Om dig
Du er uddannet ingeniør (civil, diplom eller lign.), nyuddannet eller med erfaring inden for din uddannelsesretning.

Da du kommer til at indgå i samarbejde og dialog med såvel brugerne, interne værksteder og eksterne samarbejdspartnere, er det vigtigt at du besidder gode formidlingsevner såvel mundtligt som skriftligt på både dansk og engelsk samt er åben og imødekommende.

Herudover skal du:

  • kunne begå dig i en meget alsidig, politisk præget organisation med storrum, og med flere forskellige opgaver som skal holdes i spil på en gang.
  • Være indstillet på en hverdag i en omskiftelig verden, hvor ændringer kommer ”over natten”, hvor prioriteter skifter og hvor der forventes initiativ og handlekraft.

Ansættelsesvilkår
Du ansættes efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bland andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jeanette Nørregaard på telefon 5377 4924.

Har du spørgsmål til løn og ansættelse, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Mette Karoline Kunz på telefon: 4033 7880.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 18. juni 2023. Der forventes afholdt samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

For at komme i betragtning til stillingen skal du vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis, samt andre relevante dokumenter.

I forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrundt til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder