Vi søger en ny kollega der har en stor faglig nysgerrighed kombineret med en lyst til at omgås og uddanne unge mennesker. Hvis du brænder for din ingeniørfaglighed og gerne formidle din viden til de næste generationer af maskiningeniører, er her jobbet for dig.

Arbejder du med udvikling inden for energisystemer eller fornybar energi? Brænder du for at uddanne flere og bedre ingeniører til dansk industri? Så ansætter vi efter 1. august 2021 en adjunkt/lektor inden for området Fluid Mechanics, Thermodynamics and Energy Systems.

Stillingen er forankret på Institut for Mekanik og Produktion på Aarhus Universitet - en arbejdsplads med rum til fordybelse og plads til faglig begejstring.

Din arbejdsdag vil være i centrum af Aarhus, som en del af Navitas’ faglige miljø blandt ingeniører, forskere, studerende, undervisere, iværksættere og virksomheder.

Du kommer til at tage del i arbejdet med at forme et innovativt videns miljø i vækst, og du skal sammen med dine kollegaer bidrage til at styrke Instituttets udviklings- og undervisningsaktiviteter på ingeniøruddannelserne indenfor Mechanical Engineering.

Dine arbejdsopgaver vil være forankret i vidensformidling, som underviser og udvikler af undervisning, men også som projektleder på egne udviklingsprojekter, og i samarbejde med industrien.

Vi forventer ikke, at du er en dreven underviser, men du skal motiveres af at arbejde med faglig formidling. Du vil på diplomingeniørstudiet i Maskinteknik, blive forankret i et semester team, og arbejde med undervisning i en integreret problembaseret læringsplan. Hvis du ingen undervisningserfaring har, så sikrer vi at du lærer at lære fra dig, og opbygge gode undervisnings forløb der aktiverer de studerende.
Dine udviklingsopgaver vil blive forankret omkring din faglighed og dine ambitioner. I sammenhæng med Instituttets og fagområdets strategi får du mulighed for at definere dit faglige udviklingsfelt, og folde det ud i vores laboratorier og værksteder.
 

Den rette kandidat har erfaring med et eller flere af følgende områder:

 • Design og konstruktion af energitekniske systemer og produkter.
 • Produktudvikling og produktmodning fra større eller mindre produktionsvirksomhed.
 • Teknologier og processer inden for moderne produktionsteknologi.
 • Test og verifikation af energitekniske systemer.

Afhængig af dine præferencer vil du tage del i ansvaret for udvikling af de faglige områder:

 • Fluidmekanik
 • Energiteknik
 • Strømningslære
 • Hydraulik
 • Prototype fremstilling
 • Test af konstruktioner
 • Simulering og numerisk analyse (FEM / CFD/programmering)
 • Statik og styrkelære

Om dig:

 • Du er uddannet diplomingeniør eller civilingeniør, måske suppleret med en ph.d-grad indenfor et af felterne maskinteknik eller produktion
 • Du arbejder med en faglig nysgerrighed, der bidrager til udvikling af viden og netværk inden for området Konstruktion og Produktudvikling
 • Du har mere end 3 års erfaring fra en dansk eller international virksomhed
 • Du kan udvikle eksperimentelle undervisningsaktiviteter, der modsvarer vores undervisningslaboratorier på Navitas.
 • Du kan undervise og vejlede på dansk og engelsk.

Ansøgere med dokumenteret erhvervserfaring samt andre relevante kompetencer inden for et eller flere af fagområderne relevant for den opslåede stilling vil blive foretrukket. Den rette kandidat til jobbet har flere års relevant erhvervserfaring og en uddannelse på kandidatniveau eller som diplomingeniør.
 

Ansættelsessted
Du ansættes på Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion. Arbejdssted er NAVITAS, Inge Lehmanns gade 10, 8000 Aarhus C.

Ansættelsesprocedure
Et fagligt bedømmelsesudvalg med eksternt flertal vurderer ansøgernes faglige kvalifikationer. Det faglige udvalg indstiller kvalificerede ansøgere til ansættelse.

Et ansættelsesudvalg bestående af Institutleder og Viceinstitutledere behandler indstillingen og indkalder til uddybende samtaler.

Yderligere information
om stillingen kan fås ved henvendelse til Søren Bøndergaard der kan kontaktes på SBOE@mpe.au.dk

Ansøgningsfrist
Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 12.05.2021.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Formalia
Ansøgningen skal indeholde CV, eksamensbevis, og evt. undervisningsportefølje. Øvrige informationer om kvalifikationskrav samt stillingsindhold forefindes i Cirkulære om Stillingstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Referencer
Hvis du ønsker, at en referenceperson skal uploade et referencebrev på dine vegne, så angiv venligst referencepersonens kontaktoplysninger, når du indsender din ansøgning. Vi anbefaler, at du laver en aftale med den pågældende, inden du indtaster referencepersonens kontaktoplysninger, og at du sikrer, at referencepersonen har tid nok til at skrive referencebrevet inden ansøgningsfristen.
Det er desværre ikke muligt at sikre, at referencebreve indgivet efter ansøgningsfristens udløb bliver taget i betragt-ning.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Vi er opmærksomme på kønsbalancen ved Institut for Mekanik og Produktion og vil særligt opfordre kvinder til at søge denne stilling. Ingen har fortrinsret og alle ansøgere vurderes efter kvalifikationer i henhold til stillingens kravprofil.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 38.000 studerende og 8.000 medarbejdere med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på www.au.dk