Er du konstruktionsingeniør og vil du være med til at uddanne og inspirere byggebranchens fremtidige arbejdskraft?

KEA – Københavns Erhvervsakademi – uddanner morgendagens bygningskonstruktører med et optag på 560 nye studerende årligt. Som underviser på uddannelsen har du muligheden for at give din erfaring videre og se den gro.

På KEA uddanner vi studerende med den tilgang, at de skal ikke kun vide; de skal kunne. Uddannelserne er bygget op af både teori og praksis, og de studerende lærer om byggeprocessen fra tegnebordet til byggepladsen.

Uddannelsen spænder over alle byggeriets projekteringsfaser fra forslag, myndighedsprojekt til udbud og udførelse. Hvilke fag du helt præcist kommer til at undervise i, tilpasser vi, så din baggrund, viden og erfaring kommer bedst muligt til sin ret.

Som underviser på KEA vil du beskæftige dig med byggefaglig viden i et udviklingsperspektiv. Du får mulighed for at have indflydelse på udviklingen i byggeriet med viden der er rettet mod fremtidens byggebranche. Du vil have hands-on på den udvikling der sker nu - og den, der vil ske i fremtiden.

Du vil inddrage din viden og erfaring fra byggebranchen og fortsætte med at holde din stærke forbindelse med branchefolk og -trends. Som underviser vil du bibeholde din connection til brancheudviklingen og holde din viden relevant. Med andre ord er jobbet som underviser din mulighed for at holde momentum i din egen udvikling – samtidig med at du udvikler morgendagens dimittender af bygningskonstruktører.

Du bliver en del af et undervisningsteam med høj faglighed, bred viden og solid erfaring inden for det byggefaglige felt. Du deltager i udviklingen og gennemførelsen af uddannelserne i tæt samarbejde med teamet, dit netværk i byggebranchen samt samarbejdspartnere lokalt og globalt. Desuden giver stillingen mulighed for efter-/videreuddannelse.

Du vil opleve, at stillingen giver gode muligheder for selv at planlægge en større del af sin arbejdstid ud over selve undervisningen. Der er mulighed for at aftale, om stillingen skal være 37 t/uge eller mindre.

På KEA arbejder vi under strategien ”drevet af handlekraft” med fokus på bæredygtighed, teknologi og forretning. Se, hvad vi mener her.

Læs mere om uddannelsen til bygningskonstruktør på kea.dk/bk, hvor du kan finde bl.a. studieordning, fagbeskrivelser og høre, hvad de studerende siger om uddannelsen og hvad de vil bruge den til, når de kommer ud på arbejdsmarkedet.

Din faglighed og dine kompetencer
Du har en baggrund som konstruktionsingeniør og vi forventer, at du har erfaring fra byggebranchen. Det er ikke et krav, at du har undervist tidligere – det vigtigste er, at du har lyst til at omsætte din viden og dine erfaringer til praksisbaseret undervisning. Vi vil sørge for en grundig onboarding i rollen og klæde dig på til undervisningsopgaven løbende.

Vi forventer, at du har relevant erhvervserfaring og gerne et godt netværk inden for det byggefaglige felt. Derudover vægter vi:

  • Du har brede kompetencer inden for bygningskonstruktioner, konstruktionsanalyse, konstruktive systemer og materialer, både i forhold til nybyggeri og renoveringsopgaver.
  • Du har bred forståelse af byggeriets projekteringsfaser og krav, både i forhold til nybyggeri og renoveringsopgaver.
  • Du er fortrolig i brugen af projekteringsværktøjer, herunder BIM.
  • Evnen til at arbejde udviklingsorienteret i tværfaglige teams, hvor der er stor fokus på kvalitet.
  • Nysgerrighed på den aktuelle udvikling og trends i branchen, som du kan formidle videre til de studerende, og omsætte til undervisning.

Har vi fanget din interesse?
Send os din ansøgning, CV og eksamensbevis via nedenstående søg-knap eller kontakt os for at høre mere: Du er velkommen til at kontakte Hilda Shnof på mail hsh@ing.dk

Ansøgningsfristen er den 30. august 2022. Vi forventer, at invitere til samtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

På KEA får du en arbejdsplads med kollegaer, som tilsammen byder på et bredt udvalg af baggrunde, faglige kvalifikationer og personlige kompetencer. Vi opfordrer alle kvalificerede, uanset køn, alder og etnisk baggrund, til at søge stillingen.

Ansættelse som adjunkt eller lektor
Er du ny i faget som underviser på et erhvervsakademi, ansættes du som adjunkt og vil deltage i KEAs adjunktforløb. Dit kompetenceudviklingsforløb er tilrettelagt, så du gennemfører det sammen med andre adjunkter - som en integreret del af dine daglige opgaver inden for din arbejdstid.

Der er tale om et struktureret og gennemprøvet forløb med stort fokus på din egen kompetenceudvikling, hvor du bl.a. vil deltage i kurser og vejledning, som over fire år vil udvikle og styrke dine kompetencer som underviser. Forløbet kvalificerer dig til at skrive din anmodning om efterfølgende ansættelse som lektor.

Hvis du har spørgsmål til din kompetenceudvikling som underviser eller til lektorkvalificeringsforløbet, kan du læse mere på https://kea.dk/om-kea/job-på-kea eller kontakt uddannelsescheferne på de byggefaglige uddannelser på KEA, se kontaktinfo ovenfor.

Ansættelsen som lektor forudsætter en positiv lektorbedømmelse, se mere info herom på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/673. Er du allerede lektorbedømt eller har fået merit efter 2003-stillingsstrukturen, er det muligt at vedlægge en anmodning om lektorbedømmelse jf. kapitel 5 i bekendtgørelsen.

Uanset om du ansættes som adjunkt eller lektor følger løn-, pensions- og ansættelsesvilkår gældende overenskomst, og du bliver omfattet af stillingsstruktur for erhvervsakademier som adjunkt/lektor. Se mere på https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1458

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder