Gladsaxe Kommune har en ambitiøs energi-, miljø- og klimapolitik og ønsker fortsat at ligge i front med løbende energi- CO2-besparelser i egne bygninger. Samtidig skal bygningerne være velfungerende - både for brugerne og for de ansatte. Til at understøtte dette arbejde søger vi en teknisk velfunderet ingeniør eller maskinmester med kompetencer og kreativitet i arbejdet med drift, vedligehold og optimering af energitekniske installationer samt indeklimaopgaver i en række større kommunale ejendomme og idrætsanlæg.

Om stillingen
Du bliver en del af Team 2 bestående af teamleder, projektledere og bygningsrådgivere, og du vil samtidig indgå i tværgående faglige netværk for henholdsvis vedligehold og energi. Team 2 har ansvaret for vedligehold, renovering, ombygning og nybyggeri af kommunens skoler og skoleklubber.

I jobbet vil du have hyppig kommunikation og tilsyns- og mødeaktivitet med teknisk personale, brugere og håndværkere lokalt på de kommunale institutioner.

  • Du vil blandt andet få ansvaret for
  • planlægning, udførelse og økonomistyring af vedligehold, opretninger og energiforbedringer af bygningers energitekniske installationer
  • udarbejdelse af projektmateriale samt gennemførelse af udbud, kontrahering og fagtilsyn
  • energiledelse/energistyring, energibudgetter, energioptimering og driftsrådgivning
  • CTS-systemer og indeklima
  • fjernvarmeafkøling
  • projektering i mindre omfang
  • intern ingeniørrådgivning ved byggeopgaver
  • tilstands- og kvalitetsvurdering af installationer.

Om dig
Du har en uddannelse som ingeniør eller maskinmester og erfaring med at optimere energitekniske installationer. Du har det godt med at være i dialog med mange forskellige mennesker og finde fornuftige og holdbare løsninger. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring som projektleder og kendskab til kommunen som bygherre enten fra en tilsvarende stilling eller fra rådgiverbranchen.

Du har gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt, og du kan skabe gode relationer og samarbejde med mange forskelligartede brugere, teknisk servicepersonale samt andre interessenter.

Det kan du forvente
Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i en uformel organisation, hvor vi lægger vægt på den enkelte medarbejders udvikling og trivsel. Du vil få en række dygtige og venlige kolleger med forskelligartede faglige baggrunde, som kan give god faglig sparring og som gerne deler viden og erfaring med dig.

Du kan også forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, følger op på aftaler og skaber afklaring hos vores samarbejdspartnere.

Om Ejendomscentret
Ejendomscentret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi yder bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centret ansvarligt for den periodiske vedligeholdelse, energioptimering og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Ejendomscentret er organiseret i en teamstruktur, hvor tre teams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Hvert team er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere.

Det fjerde team har et strategisk og administrativt fokus og har blandt andet ansvaret for kommunens strategi for køb og salg af ejendomme, optimering og tilpasning af bygningsmassen samt strategiske udviklingsprojekter vedrørende bygningsregistrering, vurdering af bygningsværdier, digitalt tegningsarkiv med videre.

Om kommunen
Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune, også med sine ejendomme, hvor en stor del er i en høj arkitektonisk kvalitet. Vi ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer. Sammen med dig er der meget, vi skal gøre til virkelighed.

Byrådet har afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, Fremtidens Skole, nye skøjtefaciliteter, et sundheds- og beskæftigelseshus ved Buddinge Station, nye anvendelser af de bygninger, som husede Blågård Seminarium og meget andet.

I Gladsaxe Kommune i øvrigt er der en massiv udvikling i gang, som også får betydning for Ejendomscentrets arbejde, blandt andet arbejdet med Letbanen, Grøn strategi, Bagsværd bymidte, samarbejdet om Gladsaxe erhvervsområde og Søborg Hovedgade. Samtidig skal driften af kommunens eksisterende 386.000 m2 kommunale ejendomme optimeres, blandt andet for at skabe sammenhæng til den daglige drift, klima- og energioptimering, indeklimaforhold for de daglige brugere med videre.

Gladsaxe arbejder med FNs verdensmål. Verdensmålene balancerer de tre dele af bæredygtig udvikling, der også ligger i Gladsaxe Kommunes vision: social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det forudsætter blandt andet en grøn og levende kommune, hvor kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng. Derfor skal dialog og nye samarbejdsformer være drivende for byudviklingen og dine kommunikationsevner skal være med til at skabe fremdrift.

Du kan finde informationer om kommunens visioner inden for bæredygtigt byggeri samt Gladsaxestrategien på kommunens hjemmeside.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om stillingen og arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte teamleder, Michel Tranchant på telefon 22 25 54 02 eller ejendomschef, Niels Thygesen på telefon 93 84 73 10.

Ansøgningsfrist
Vi skal have din ansøgning senest 19. januar 2021. Vi forventer at afholde samtaler 22. januar 2021.

Ønsket tiltrædelsesdato er senest 1. marts 2021.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.

Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.