Jobbet "Ingeniør eller laborant til ICP-laboratorium ved GEUS" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

En kerneaktivitet for afdelingen består i at assistere Grønland og Danmark med at udvikle en bæredygtig råstofindustri i de respektive samfund. Det gør vi blandt andet ved at indsamle geologiske data og ved at yde specifik rådgivning om Grønlands og Danmarks geologi til offentlige myndigheder og til f.eks. mineralefterforskningsindustrien. ICP-laboratoriet er engageret i forskelligartede opgaver indenfor energi og mineralske råstoffer, CCS, genindvinding af råstoffer, vand- og miljøkemi, geobiologi/-arkæologi m.m.

Jobindhold
Du vil blandt andet indgå i den daglige instrumentelle drift af laboratoriet, der benytter quadrupol ICP-MS og ICP-OES instrumenter til analyse i opløsning af uorganiske materialer. Du vil derudover primært skulle varetage prøveforberedelser af syrebaserede (og vandige) opløsninger til kemisk analyse med vores Perkin-Elmer Nexion 1000 quadrupol-ICP-MS og Avio 500 ICP-OES instrumenter. Særligt fokus er på syreoplukning, herunder oplukning med brug af flussyre, som er en kerneaktivitet i laboratoriet.

Du vil i samråd med den ansvarlige kemiingeniør stå for koordinering og gennemførelse af prøvepræparation vha. især syreoplukning (inkl. flussyre) samt boratsmeltning og anden behørig prøveforberedelse. Derfor skal du løbende kunne tilpasse de anvendte teknikker til prøvernes beskaffenhed og formålet med analyserne. Du skal ligeledes kunne optimere de efterfølgende analyser med vores instrumenter i forhold til formål og den ønskede nøjagtighed, usikkerhed, detektionsgrænse mv. Du vil desuden være involveret i dataprocessering og afrapportering af analyseresultater, herunder dokumentation af QA/QC for udstyr og data til rapporter og videnskabelige artikler.

Gennem dit arbejde skal du bidrage til at fastholde laboratoriets status som leverandør af høj-kvalitetsanalyser på niveau med de bedste laboratorier i verden, herunder indgå i videreudviklingen af vores analysemetoder i samarbejde med laboratoriets medarbejdere samt GEUS’ øvrige tekniske og videnskabelige stab.

Dine kvalifikationer
Vi forestiller os, at du er uddannet laborant eller ingeniør på minimum bachelorniveau inden for uorganisk kemi og har erfaring med analytisk kemi. Desuden lægger vi vægt på, at du har erfaring med:

  • anvendelsen af quadrupol ICP-MS og ICP-OES udstyr.
  • syreoplukning (herunder flussyre) af bjergartsprøver, og gerne også med prøveforberedelse ifm. boratsmeltning og nedknusning af bjergartsmaterialer.
  • afrapportering af data og QA/QC ifm. ICP-MS og ICP-OES analyser.

Vi ser derudover gerne, at du har en selvstændig og udviklingsorienteret tilgang til brugen af ICP-MS og ICP-OES, herunder ifm. vores prøveforberedelsesprocedurer (nedknusning af bjergartsprøver, opløsning, boratsmeltning o.l.). Erfaring med vandkemiske analyser samt opløsning og analyse af biogent materiale (planter) til sporelementanalyser vil også være en fordel.

Du er serviceminded og evner at udvikle analyser på særligt vanskelige matricer som f.eks. stærkt saltholdige opløsninger/brines. Du har gode kommunikationsevner og er i stand til at kunne formulere dig mundtligt og skriftligt på både dansk og engelsk.

Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer
Afdeling for Kortlægning og Mineralske Råstoffer dækker en bred vifte af forsknings- og rådgivningsopgaver omkring geologiske og petrologiske problemstillinger. Opgaver løses typisk i samarbejde med andre afdelinger i GEUS og med forskere fra institutioner i ind- og udland. Centralt for arbejdet i afdelingen ligger udforskningen og den fortsatte kortlægning af Grønlands geologi, som foregår i tæt samarbejde med Råstofministeriet i Grønland blandt andet med henblik på at udvikle landets råstofindustri.

GEUS har desuden en vigtig rolle som databank for alle typer af geodata for Danmark og Grønland, og vi vægter meget højt, at både tidligere erhvervede og nye data bliver opbevaret og tilgængeliggjort til glæde for samfundet, forskere og virksomheder. Afdelingen består af 27 medarbejdere, herunder forskere, laboranter og ingeniører.

Vi tilbyder

  • Alsidige arbejdsopgaver og gode muligheder for selv at få indflydelse på dem.
  • Et levende og uformelt arbejdsmiljø med dygtige og engagerede kolleger.
  • Udviklingsmuligheder og adgang til kurser og anden efteruddannelse.
  • Familievenlig arbejdsplads med flextidsordning.
  • Et aktivt foreningsmiljø med personale- og kunstforening.
  • Motionscenter med tilknyttet fysioterapi på arbejdspladsen.

Løn og ansættelsesforhold
Ansættelse sker i henhold til relevant overenskomst. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle interesserede uanset køn, alder, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Yderligere oplysninger
Fås ved henvendelse til statsgeolog Mikael Pedersen på tlf. 2221 6575, e-mail: mp@geus.dk eller til ICP-laboratorieleder/seniorforsker Tonny B. Thomsen på tlf. 9133 3885, e-mail: tbt@geus.dk.

Ansøgning
Ansøgningen skal være vedlagt et CV og relevante eksamenspapirer.

Du kan sende din ansøgning ved at trykke på knappen ”Søg stillingen". Ansøgningen skal være GEUS i hænde senest tirsdag den 13. juni 2023 kl. 12.00.

Ansøgninger modtaget efter tidsfristen vil ikke blive taget i betragtning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.