Jobbet "Ingeniør eller konstruktør til Ejendomscenteret" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger en person med bred relevant byggeteknisk baggrund, til en stilling som bygningsrådgiver med mindst 5 års relevant erfaring til at varetage opgaver inden for bygningsvedligehold samt varetage rollen som projektleder til ombygningsprojekter i varieret størrelse og kompleksitet.

Vi vil lægge vægt på, at dine kompetencer for jobbet i Ejendomscenteret omfatter, at du

  • Har erfaring eller kendskab til struktureret langsigtede vedligeholdelses planlægning af en portefølje af ejendomme, baseret på systematisk bygningssyn
  • Har erfaring med projektlederrollen evt. som bygherre i en politisk styret organisation
  • Har kendskab med byggeledelse og tilsyn, herunder varetagelsen af bygherreansvaret for sikkerhedskoordinering på byggepladsen
  • Har forståelse for at kunne navigere rundt i de forskellige faser samt udarbejde tidsplaner
  • Har erfaring med økonomisk planlægning, herunder udarbejdelse af overslagsøkonomi og totaløkonomiske betragtninger
  • Har erfaring med bæredygtigt byggeri
  • Har et godt kendskab til bygningsfysik - bygningsstabilitet, fugt, indeklima, brandforhold, lys, energi og lyd
  • Gerne har kendskab til el-arbejde, it- og brandtekniske anlæg
  • Har erfaring i styring af entreprenører og rådgivere, samt indgåelse og styring af kontrakter
  • Har erfaring med at kommunikere, skabe gode relationer og samarbejde med mange forskelligartede brugere, tekniskpersonale samt andre interessenter

Lidt om os
Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme.

Ejendomscenteret yder - som en del af Center for Økonomi - bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimeringen og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Gladsaxe Kommune er ambitiøs - også med sine ejendomme. Kommunen ønsker gode rammer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer. Byrådet har derfor afsat betydelige midler til en række nye større projekter. Samtidig afsættes der hvert år puljer til nye læringsmiljøer, til funktionsændringer, til energioptimeringstiltag, til vedligeholdelse og meget mere i de eksisterende 386.000 m2, hvoraf mange er af god kvalitet og tidstypiske med arkitektonisk værdi. Til planlægning og styring af den planlagte vedligehold og økonomistyringen anvender vi IT-systemet DBD-Drift & Vedligehold fra www.dbdata.dk

I Ejendomscenteret er vi 35 medarbejdere og er opdelt i 4 teams, 3 bygningsteams og et tværgående team.
De tre bygningsteams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Disse teams er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører. Opgaverne i hvert team er mangeartede og man bliver en del af: nybyggeri, ombygninger, planlagt vedligehold, energiforbedringer og anlæg af udearealer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Stillingen er med ansættelse fra den 1. oktober 2019.

Har du spørgsmål
er du meget velkommen til at kontakte teamleder Henrick Villemoes Poulsen på telefon 3957 5986 eller hepoul@gladsaxe.dk.

Frist
Vi skal have din ansøgning senest mandag 19. august kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler 23. og 26. august 2019.

Du kan få flere informationer om Gladsaxe kommune ved at besøge http://www.gladsaxe.dk.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder