Jobbet "Ingeniør" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Ingeniør til opbygning af ny luftværnskapacitet til Hæren

Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer (KALU) i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger en radaringeniør med stærke analytiske anlæg til ny luftværnskapacitet til Hæren.

Om os
KALU er et af FMI fire kapacitetsansvarsområder (Land, Maritim, Luft og Koncern IT). KALU har en stor berøringsflade med Forsvarets enheder og myndigheder, interessenter internt i FMI, leverandører og kunder m.fl.

Koordinationsafdelingen (KOA) er i samarbejde med forretningsområderne ansvarlig for en effektiv løbende kontakt til Forsvarskommandoen (FKO) om udvikling af eksisterende materiel og behov for nyt. KOA koordinerer alle sager, der går på tværs af de enkelte forretningsområder samt den overordnede styring af KALU portefølje i form af projekter og driftsaktiviteter. KOA fungerer desuden som ledelsessekretariat for Chefen.

Vi er et relativt lille men stærkt hold, der tilbyder en udfordrende hverdag i et dynamisk miljø med en fri og uformel omgangstone, hvor faglighed, daglig sparring og godt kollegaskab er i fokus. Vi tilbyder en fleksibel hverdag med respekt for den enkeltes kompetencer, hvor du har stor mulighed for selv at planlægge opgaver og arbejdsrutiner.

Vi lægger vægt på en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme.

Om stillingen
Du vil blive teknisk sagsbehandler i relation til opbygning og drift af en ny luftværnskapacitet til Hæren (jf. Forsvarsforlig 2018-2023).

Din primære opgave vil indledningsvist være at deltage i analyse og konkretisering af de operative behov i forhold til anskaffelse af luftværnskapacitet til Hæren i rammen af opbygningen af en dansk brigade. 

Du skal koordinere med projektorganisationen (når denne er oprettet), herunder koordinere arbejdsopgaver i og udenfor FMI. Du skal deltage i arbejdet med at udforme projektorganisationens fremadrettede organisation og virke, herunder indtænkning - og opbygning af driftsorganisation.

Du skal deltage i projektarbejde i forbindelse med materielanskaffelser, hvor du skal udarbejde kravspecifikationer, udføre leverandøropfølgning og producere dokumentation i forbindelse med projektarbejdet. Ligeledes skal du deltage i markeds- og leverandørundersøgelser i forbindelse med anskaffelsesprojektet.

Der skal påregnes rejseaktiviteter i forbindelse med opgaveløsningen samt møder med vores samarbejdspartnere i ind- og udland.

Endelig indgår du i sagsbehandling med KALU KOA øvrige medarbejdere i håndteringen af de mangeartede opgaver, som forefindes i en til tider hektisk og omskiftelig hverdag.

Du tilbydes et ansvarsfuldt job med en travl og varieret hverdag. Du får en stor kontaktflade internt i huset samt med koncernens og Forsvarets øvrige ansatte. Du vil opleve et spændende, uformelt og fagligt højt arbejdsmiljø, hvor du selvfølgelig vil blive tilbudt den efteruddannelse, der skal til for at kunne varetage stillingen.

Om dig
Du har en uddannelse som ingeniør, gerne med erfaring fra et eller flere af følgende områder: Radarsystemer, projektarbejde, EMC, højfrekvens måleteknik og integration af tekniske systemer.

Du har en stærk teknisk profil med lyst og evne til at sætte dig ind i fagområdet og til at bidrag til en ny luftværnskapacitet til Hæren med din ingeniørmæssige faglighed.

Du er i stand til selvstændigt at kunne håndtere omfangsrige og komplekse sager.

Du har gode samarbejdsevner, er helhedsorienteret med gode analytiske anlæg ligesom du som person er handlekraftig, beslutningsdygtig og vedholdende. Du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig præcist både skriftligt og mundtligt såvel på dansk som engelsk. Endvidere har du erfaring med internationale samarbejder og besidder engelskkundskaber på professionelt niveau.

Det vil være en fordel, at du har kendskab til risiko-, portefølje- og/eller projektstyring, herunder PRINCE2 - ellers vil du blive kompetenceudviklet indenfor disse områder samt få uddannelse i FMI Best Practice.

Vi har fokus på opgaveløsningen, og du vil derfor have en høj grad af fleksibilitet til løsningen af dine opgaver. Der er dog en klar forventning om, at denne fleksibilitet går begge veje.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling med fast tjenestested i Ballerup. 

Du bliver ansat som akademiker og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten på basisløntrin 4 – 8. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oberstløjtnant Keld Nielsen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse på telefon 7281 5051.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9696.

Ansøgningsfristen er den 17. marts 2019 og samtaler vil blive afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse fra den 1. maj 2019.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter for uddannelse mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder