Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Om jobbet
Hedensted Kommune står foran nogle store spændende vejprojekter og byomdannelser de kommende år. Vil du være en del af holdet, der får det til at ske? 

Teamet Trafik & Anlæg mangler en engageret kollega til projektledelse og projektering af de mange nye spændende opgaver, der står for. Du vil blive involveret i opgaver med renovering og nyanlæg af pladser og veje i bymidterne i Hedensted, Løsning, Tørring, Uldum og Juelsminde, ny vejstruktur omkring Hedensted og nye banetunneller. Opfølgning på kloakrenovering i byerne, mindre vejprojekter, nye byggemodninger til bolig og erhverv vil også fylde en del. 

Du vil stå for projektledelse fra start til slut af større og mindre vejanlæg og byggemodninger. Opgaven vil normalt være bygherreledelse i forhold til rådgiver eller selvstændigt udbud, koordinering med ledningsejere samt tilsyn og økonomistyring af projekterne. Når det er muligt at egenprojektere, benytter vi Bentley Power Civil og AutoCAD. Den løbende dialog og kommunikation med borgere og interessenter i planlægnings- og udførelsesfasen vægtes meget højt. 

I det daglige er der et tæt samspil med det øvrige team om løsning af opgaver inden for vejområdet med trafiksikkerhed og trafikplanlægning.

Din profil
Du er en stærk projektleder, der kan sikre fremdrift og resultater i anlægsopgaverne og har allerede nogen erfaring med vejanlæg og byggemodninger. Du kan håndtere en kompleks opgaveportefølje med mange aktører, der løbende inddrages i beslutninger og løsninger, og du kan lytte men også argumentere for dine synspunkter. Du er en god kollega, der bidrager til teamets faglige og sociale udvikling.

Derfor skal du vælge os
Vi tilbyder et varieret job, hvor du kan sætte alle dine kompetencer i spil. Du får i høj grad mulighed for at præge retningen og løsningen af projekterne, hvor ansvar og beslutningskompetence lægges så langt ud i processen som muligt. 

Du kommer til at sidde i Infrastruktur & Transport, der er en del af Fritid og Fællesskab. Infrastruktur & Transport har ansvaret for anlæg og vedligeholdelse af vejnettet, trafik-sikkerhed, grønne områder samt kommunal kørsel. Afdelingen spænder fagligt bredt, og der er fokus på at understøtte hinanden og bidrage til de gode løsninger. Arbejdspladsen ligger pt. i Uldum.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst og eventuelle aftaler. Stillingen er på 37 timer/ugentligt. Ansættelsen er med tiltrædelse senest den 1. august 2017, men gerne før.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Infrastruktur & Transport Michael Laursen, tlf. 7975 5640 eller ingeniør Rene Knudsen 7975 5652. Du kan også læse mere om Hedensted Kommune på www.hedensted.dk

Ansøgning
Ansøgning sendes elektronisk via "Ansøg" linket.

Ansættelsessamtaler forventes afviklet i uge 23

Om os
Team Trafik & Anlæg er en del af Infrastruktur & Transport i Fritid & Fællesskab, og er placeret på Rådhuset i Uldum. Organisatorisk består Fritid & Fællesskab af 9 kompeten-cegrupper: Bygge- og Erhvervsservice, Infrastruktur & Transport, Kommunale Bygninger, Kultur & Fritid, Natur & Miljø, Sekretariatet, Biblioteker, Borgerservice og Integration. 

Hedensted Kommune ligger midt i den østjyske vækstzone, mellem Horsens og Vejle. Kommunen er én af Danmarks bedste kommuner at drive erhverv i. Vi er organiseret med udgangspunkt i fire kerneopgaver: Beskæftigelse, Fritid & Fællesskab, Læring samt Social Omsorg. Den organisatoriske struktur bygger på et princip om en flad organisation med fokus på fælles kultur og helhedsopfattelse. 

Målgruppen i Fritid & Fællesskaber er alle mennesker i Hedensted Kommune, og kerneop-gaven handler om alt det, der sætter rammerne om det fællesskab, som en kommune er, og som vi alle uanset alder og livssituation lever i og med. Bevægelsen for det enkelte menneske er, at man både bidrager til og bruger fællesskabet og de fælles muligheder, så man selv - og andre mennesker - har et godt liv.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Uldum - Hedensted
keyboard_arrow_up
Startdato
04. maj 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
28. maj 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse