Om stillingen
Vi tilbyder en stilling tæt på ledelsen i en myndighed med stor samfundsmæssig betydning. Du får mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt i et uformelt og udviklingsorienteret miljø præget af høj faglighed, engagement, arbejdsglæde og samarbejde på tværs.

Du vil som informationssikkerhedskoordinator, med reference til Datatilsynets it-ansvarlige primært arbejde med udvikling og drift af Datatilsynets interne it- og informationssikkerhed.

Dine arbejdsopgaver omfatter bl.a. at:

 • udarbejde, implementere og vedligeholde interne politikker og retningslinjer, procedurer og vejledninger om informationssikkerhed, herunder sikkerhedscirkulæret,
 • dokumentere overholdelse af ovennævnte retningslinjer mv.,
 • deltage i risikovurdering og -håndtering
 • omsætte ISO-standarder til operationelle og effektive, procedurer, der efterleves i praksis i det daglige arbejde,
 • drive organisationens udvikling på ISMS-området, herunder gennemførsel og rapportering af årlige interne audits,
 • deltage i ministerielle ERFA-grupper og andre netværk
 • følge op på samt dokumentere interne sikkerhedsbrud,
 • udvikle og gennemføre tilbagevendende awareness-kampagner for dine kolleger,
 • gennemføre og følge op på diverse modenhedsmålinger og risikovurderinger

Om dig
Vi har brug for en kollega, der har lyst til at tage ansvar, og som har et solidt fagligt fundament.

Vi vægter indstilling og erfaring over uddannelse, men vi forventer, at du har erfaring med informationssikkerhed, meget gerne i offentlige organisationer og gerne suppleret med relevante certificeringer.

Vi har brug for en kollega med en stærk organisatorisk forståelse, højt abstraktionsniveau samt gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner, så du kan rådgive og vejlede internt om informationssikkerhed og formidle tekniske og forretningsmæssige budskaber på en sådan måde, at de matcher modtagerens behov.  Du skal kunne lide at kommunikere præcist og målgruppeorienteret, f.eks. er du god til at udarbejde vejledninger til dine kollegaer om konkrete it- eller informationssikkerhedsforanstaltninger og skarpe beslutningsoplæg, bl.a. i form af notater og præsentationer til Datatilsynets direktør og øvrige ledelsesgruppe mv.

Vi lægger vægt på, at du har dokumenteret erfaring med informationssikkerhed baseret på ISO 27001 samt kendskab til GDPR og at du kan organisere og lede dine egne opgaver. Du evner at styre processer og bringe dem i mål, du tager initiativ og sætter en ære i at få tingene gjort færdigt. Endvidere vil du skulle indgå i projekter som sikkerhedsrådgiver.

Vi lægger endvidere vægt på, at du har stor teknologiforståelse, er meget udviklingsorienteret og allerede følger nysgerrigt med i den teknologiske udvikling, ligesom du har appetit på hele tiden at øge dine kompetencer.

Herudover lægger vi vægt på, at du som person:

 • er udadvendt, engageret, proaktiv, handlekraftig og fleksibel
 • kan skabe og bevare overblikket - også i pressede situationer,
 • trives med forandringer og har mod på selv at drive forandringsprocesser,
 • arbejder selvstændigt inden for fastlagte rammer, og resultatorienteret i din opgaveløsning,
 • er grundig, vedholdende og følger opgaver helt til dørs,
 • trives med at overholde deadlines,
 • har god analytisk sans,
 • har sans for dokumentation og er omhyggelig med løbende at opdatere den dokumentation, du har ansvar for,
 • har gode samarbejdsevner, lyst til at indgå i nye relationer og trives med at være opsøgende bredt i organisationen

Løn- og ansættelsesvilkår 
Ansættelsesområdet er Datatilsynet, og stillingen besættes på overenskomstvilkår.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der vil herudover kunne aftales tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. 

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du i forbindelse med samtalen giver dit samtykke til, at Datatilsynet må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.

Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde en sikkerhedsgodkendelse.

Ansøgning og øvrige oplysninger
Har du lyst til at blive en del af Datatilsynet, skal du søge stillingen elektronisk via. "Ansøg" linket.

Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte CV, relevante eksamenspapirer med karakterer og eventuelle udtalelser fra tidligere arbejdsgivere.  

Ansøgningsfristen er senest søndag den 22. maj 2022.

Vi indkalder løbende til samtale. Der indgår en skriftlig case-opgave i forbindelse med samtalen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.