Gå til hovedindhold
search
Jobbet "Indeklimaforsker" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) søger en forsker eller seniorforsker med viden om kemiske forbindelser, eksponering, målemetoder og statistik i relation til indeklimaet i boliger, kontorer, skoler og institutioner. Tiltrædelse 1. marts 2018 eller snarest derefter. SBi er en del af Aalborg Universitet København, placeret på A.C. Meyers Vænge tæt ved Sydhavn Station. Sammen med resten af Aalborg Universitet udgør SBi landets største forskningscenter vedrørende det byggede miljø.

Stillingsbeskrivelse
SBi søger en forsker eller seniorforsker til forskningsgruppen Indeklimaets Sundhedpåvirkninger i forskningsafdelingen Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed.

Forskningsgruppen undersøger, hvordan indeklimaet påvirker menneskers velvære og sundhed. Arbejdet omfatter karakterisering af kilder til forurening af indeluften med fokus på sundhedsskadelige forhold, der kan føre til akutte eller kroniske helbredseffekter. Disse forhold undersøges i laboratoriet, ved interventionsforsøg i bygninger og ved tværsnitsundersøgelser. Gruppen har i de seneste år bl.a. haft fokus på partikler, skimmelsvampe, formaldehyd, PCB, flammehæmmere, konserveringsmidler, pesticider, blødgørere og smittespredning samt ventilationens og brugernes indflydelse på eksponeringen i indeklimaet.

Afdelingens øvrige forskning handler om lavenergibygninger, energirenovering, bæredygtigt byggeri, ventilations- og klimasystemer samt lys og visuelt miljø.

Kvalifikationer
Det er et krav, at du har en ph.d.-grad i fx kemi, byggeri eller folkesundhed eller andre kvalifikationer på tilsvarende niveau, der giver dig kompetence til at forske i indeklimaets sundhedspåvirkninger.

Til en stilling som seniorforsker skal du have dokumenterede forskningskvalifikationer og specialviden svarende til minimum tre års forskningserfaring på internationalt niveau. Til en stilling som forsker skal du blot have en ph.d-grad, mens yderligere erfaring ikke er er et krav. I begge stillingskategorier kræves kvalifikationer og specialviden inden for følgende områder:

  • Indeklimaets sundhedspåvirkninger
  • Persistente kemikalier i indeluften
  • Måling og beskrivelse af eksponeringsforhold i felt og laboratorium
  • Miljøkemi og folkesundhed
  • Statistik

Det forudsættes, at du er bredt funderet på feltet, har internationalt udblik og erfaring med gennemførelse af forskningsprojekter i både ind- og udland. Endvidere er undervisnings- og formidlingserfaring en fordel.

Du skal kunne arbejde både selvstændigt og sammen med andre medarbejdere i et tværfagligt forskningsmiljø. Endvidere skal du kunne samarbejde med offentlige myndigheder, interesseorganisationer og repræsentanter for byggesektoren.

For at få succes i jobbet skal du have evner for projektledelse, formidling, undervisning samt tiltrækning af eksterne forskningsmidler.

Endelig lægges der vægt på mundtlig og skriftlig formuleringsevne på dansk og engelsk. Hvis du ikke allerede taler og skriver dansk, forventer vi, at du lærer det inden for en periode, som aftales ved ansættelsen.

Der vil ske en faglig bedømmelse af alle ansøgere, der opfylder ovennævnte, formelle kvalifikationskrav.

Yderligere oplysninger
www.sbi.dk kan du læse mere om SBi og vores forskning. Du er også velkommen til at kontakte professor Lars Gunnarsen (lbg@sbi.aau.dk, telefon 9940 2395) eller forskningschef Søren Aggerholm for yderligere oplysninger (soa@sbi.aau.dk, telefon 9940 2397).

Ansøgning
Du opfordres til at gøre din skriftlige ansøgning kort (maksimalt to sider) og vedlægge kopier af eksamensbeviser, CV med oplysning om tidligere beskæftigelse og opgaver, publikationsliste samt maksimalt fem udvalgte, nyere forskningsarbejder til brug for den faglige bedømmelse. Vi skal modtage din ansøgning senest 26. november 2017 via ansøgningsformularen.

Universitetet lægger vægt på ligestilling og opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen, uanset køn, alder og etnisk baggrund.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Ansættelsesbekendtgørelse nr. 242 af 13. marts 2012 samt Finansministeriets gældende Stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter. Ansættelse og aflønning iht. overenskomst for akademikere i Staten.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder