Gå til hovedindhold

Advarsel

  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Vil du være med til at færdiggøre og idriftsætte Danmarks største hospital?

Vi er godt på vej med byggeriet af DNU og har i den forbindelse brug for en styrkelse af bygherrens organisation med rollen ”IKT ledelse og BIM koordinering”, der kan stå for informationshåndtering af byggeriets aflevering. Det samlede hospital bliver på knap 500.000 m², heraf over 300.000 m² nybyggeri. Byggeriet skal samle alle hospitalsfunktioner i Århus i Skejby. Se også vores hjemmeside www.dnu.rm.dk.
  
Der er tale om en nyoprettet stilling. IKT og BIM er et strategisk indsatsområde, da håndtering af data som del af ibrugtagningen af byggerierne, er en vigtig del af at få et velfungerende fremtidigt stort hospital.
 
DNU gennemføres med Region Midtjylland som bygherre, hvor Projektafdelingen varetager bygherrefunktionen. Du bliver en del af Projektafdelingen, som er en dynamisk afdeling med bredt sammensatte kompetencer.

Vi søger en person, der kan drive koordineringsarbejdet i hverdagen på tværs af byggeriets delprojekter og organisation. Herunder også at være med til at lede, administrere og formidle de arbejdsprocesser og it-værktøjer, der anvendes på projekterne.

Om stillingen
Din primære funktion som IKT og BIM koordinator vil være at styrke og videreudvikle aflevering af byggeriets og byggesagens dokumentation. Der er allerede etableret en del viden, som nu skal rulles ud til de mange delprojekter, der skal afleveres. Hvert delprojekt har en projektleder, hvor du tilknyttes som IKT og BIM koordinator understøttet med en supportgruppe, som du kommer til at arbejde tæt sammen med.

I øvrigt kommer du til at samarbejde med vores projektledere, ledelse og andre afdelinger i bygherrestaben i forbindelse med den praktiske aflevering. Vores kolleger i bygherrens driftsafdeling vil også blive en væsentlig del af din arbejdsdag.

Du er den, der har det store overblik i relation til struktur og processer. Da al dokumentation er digitalt, kræver det indsigt i IKT herunder BIM, og du står for indsamling af det digitale dokumentationsmateriale fra rådgiver, entreprenør og bygherrens egne leverancer samt den videre overdragelse til bygherrens driftsafdeling. Der tages udgangspunkt i aftaler herunder IKT–aftaler samt optimering og forbedring af værktøjer, digitale standarder og arbejds-procedurer.

Du vil sammen med de enkelte projektledere skulle sikre, at de leverancer, der er en del af aftalegrundlagene også afleveres i form af data til de forskellige databaser på en måde, der er relevant og værdiskabende for vores organisation og samarbejdspartnere.

I afleveringsfasen får du ansvaret for, at de IKT-aftaler, "digital aflevering" og arbejdsprocedurer, der er gældende i forbindelse med aflevering på de enkelte projekter, bliver gennemført iht. tidsplan, og du følger op på dette gennem hele afleveringsforløbet.
  
Din profil

  • Er arkitekt, bygningskonstruktør, informatik- eller bygningsingeniør
  • Har praktisk erfaring fra byggebranchen, herunder erfaring med byggeriets faser.
  • Har erfaring med lignende koordineringsroller fra andre projekter.
  • Mestrer kombinationen af procesforståelse kombineret med at være resultatorienteret. 
  • Har praktiske erfaring med og forståelse for IKT og værktøjer / databaser, Revit
  • Har lyst til og er kompetent til at møde samarbejdspartnere, samt at fungere både som intern - og ekstern sparringspartner
  • Har en systematisk tilgang og stor viden i forhold til store mængder data fordelt på flere databaser.
  • Har et personligt motiverende drive og er god til at samarbejde
  • Er vant til at begå sig både mundtligt og skriftligt, også på engelsk.

Du tilbydes
Vi kan tilbyde et spændende job, på et af Danmarks for tiden største hospitalsbyggerier og være med til at stå for ibrugtagningen af så stort et bygningskompleks svarende til en mindre by.

Du vil være en del af en stor og professionel bygherreorganisation, og med til at præge udviklingen af afdelingens IKT ledelse og BIM koordinering.

Alders- og erfaringsmæssigt er vi godt fordelt, hvilket giver en sund dynamik med mulighed for sparring og udvikling.

Vores faglighed og ambitionsniveau er i top - tonen er rar og uformel.
 
Du er velkommen til at kontakte byggechef Asger Schou (5159 6555) for yderligere oplysninger om stillingen. Stillings- og funktionsbeskrivelse her.
 
Der er tale om en tidsbegrænset stilling på 2 år med mulighed for efterfølgende ansættelse i Region Midtjylland for den rette person. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. 
 
Ansættelsessted er Projektafdelingen, Hedeager 3, Aarhus N. Ansættelse vil være fra 1. januar 2017. Ansøgningsfrist er 28. oktober 2016. Samtaler finder sted den 3. november 2016.

Da Region Midtjylland er igennem en væsentlig spareplan, vil omplaceringsramte medarbejdere der søger stillingen have fortrinsret til samtale.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
Aarhus N
keyboard_arrow_up
Startdato
12. oktober 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
28. oktober 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse