Jobbet "I front for den grønne omstilling – enhedschef til Center for Energieffektivisering søges" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du tage ansvar for fremtiden og være med i front for den grønne omstilling? Kan du skabe resultater og sikre høj faglighed med og gennem andre? Og har du lyst til at indgå i et nysgerrigt og ambitiøst chefteam, som sammen med centrets dygtige medarbejdere skal tage næste skridt i udviklingen af Danmarks energieffektiviseringsindsats og den grønne omstilling af dansk erhvervsliv? Så har vi den rette stilling til dig!

Om jobbet
Du bliver chef i Center for Energieffektivisering, der sammen med to andre kontorchefer og centrets i alt 80 dygtige medarbejdere har ansvaret for at understøtte og gennemføre regeringens energieffektiviseringspolitik samt indsatsen for at fremme grønne energiformer hos slutbrugerne, herunder borgere, virksomheder og det offentlige.
Du vil blive enhedschef for den del af centret, der har ansvaret for driften og udviklingen af Erhvervspuljen, som med en samlet finansiering på knap 4 mia. kr. frem mod 2029 skal hjælpe virksomhederne med at spare på energien og udfase brugen af fossile brændsler til fordel for grønne energiløsninger. Du vil blive chef for en enhed bestående af to teamledere og ca. 28 fagligt dygtige medarbejdere, der alle brænder for at gøre en forskel for den grønne omstilling.

I 2022 er det ambitionen at fordele ca. 600 mio. kr. til energispare- og konverteringsprojekter i virksomheder, og puljen er dermed et vigtigt værktøj til at nå regeringens målsætning om at reducere CO2-udslippet med 70 pct. i 2030. Puljen startede op i 2020, og derfor skal en kommende enhedschef have fokus på både at sikre den løbende drift af puljen, samtidig med at puljen løbende udvikles med henblik på at sikre maksimal effekt og i dialog med relevante interessenter.

Om dig
Vi ser gerne at du har solid ledelseserfaring, hvorigennem du har demonstreret, at du kan skabe følgeskab og holdånd. Du har en motiverende, inspirerende og delegerende ledelsesstil, hvor du formår at skabe sammenhængskraft på tværs af fagligheder. Du har faglig og personlig gennemslagskraft, og gode formidlingsevner, hvor du evner at formidle komplekst og teknisk stof på en let forståelig måde.

Derudover ligger vi vægt på at du har:

  • en relevant akademisk uddannelse
  • en veludviklet politisk forståelse og erfaring med at omsætte politiske beslutninger til konkrete handlinger – i form af love, bekendtgørelser og administrationsgrundlag
  • erfaring med at skabe effektive processer og sikker drift på store tilskudsordninger eller lignende, herunder en systematisk tilgang til at styre såvel som udvikle driften.
  • kendskab til centraladministrationen
  • kendskab til håndteringen af eksterne interessenter, fx virksomheder og brancheorganisationer. 

Endelig er det en fordel hvis du har erfaring fra en styrelse, ministerium eller anden offentlig myndighed og  indsigt i energi- og energieffektiviseringsområdet.

Om os
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag.
 I Danmark og i lande verden over. Vores vision om at opnå et klimaneutralt samfund i vækst og balance er den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor grønne løsninger, sikker og effektiv forsyning og økonomi tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. Vi er 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. For vi har dette til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs hele vores kernefortælling og få indblik i vores værdier

Center for Energieffektivisering
I Center for Energieffektivisering arbejder vi for at effektivisere energiforbruget i erhverv, husholdninger, bygninger og produkter for at understøtte den grønne omstilling. Vi arbejder både med regulering, støtteordninger, information og internationalt samarbejde, herunder EU-direktiver om energieffektivisering og bygninger. Samtidig gennemfører vi analyser af potentialer og barrierer samt af nye virkemidler på energieffektiviseringsområdet, herunder potentialerne ved den stigende digitalisering og elektrificering.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker som kontorchef med indplacering i lønramme 37 (løngruppe 1) med en årsløn på cirka. 840.000 kr. ekskl. pension, jf. cirkulære om kontraktansættelse af chefer.

Ansættelsen vil være på åremål i 5 år med mulighed for forlængelse i 3 år. Tiltrædelse ønskes pr. 1. februar 2022 eller snarest muligt.

Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til vicedirektør Stine Leth Rasmussen på telefon tlf.nr. +45 2228 5971.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du
Du søger via www.ens.dk/job. Benyt funktionen "Søg stillingen" på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være indtastet senest den 5. december 2021.

1. samtaler afholdes den 10. december 2021 og 2. samtaler den 17. december 2021.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at besvare en case samt gennemgå en personligheds- og analytisk test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Det er en forudsætning for ansættelse, at kandidaten kan sikkerhedsgodkendes.