Jobbet "Hvidovre Kommune søger ny Vej- og Parkchef" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu
 • Er du en engageret, ambitiøs og visionær leder?
 • Er du god til at kommunikere på flere niveauer?
 • Dyrker du det gode samarbejde, og kan du lide at have med mennesker at gøre?
 • Nyder du at jonglere med komplekse problemstillinger?

Så skal du søge jobbet som vej- og parkchef i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommune er en veldrevet og ambitiøs kommune i vækst, med mange spændende udviklingsopgaver og hvor fokus er på bæredygtig udvikling, borgerinddragelse og sikker drift.

Emner som bæredygtighed, biodiversitet, grøn byudvikling, rekreative muligheder, klimatilpasninger, trafiksanering og udvikling af den kollektive trafik ligger højt på den politiske agenda i Hvidovre Kommune.

Aktuelt er vi i gang med flere større projekter for at fremtidssikre de fysiske rammer for kommunens borgere. Projekterne spænder vidt lige fra vejstøj og hastighedsnedsættelser, træpolitik, selskabsgørelse af affaldsområdet, til klimatiltag og styrkelse af infrastruktur med undersøgelser og projekter ifm. motorvejsoverdækninger, metro og BRT.

Stillingen som vej- og parkchef
Der er tale om en spændende - men også krævende - stilling, hvor der skal skabes resultater gennem styring og tværgående samarbejde. Der vil naturligt være en meget stor tværgående kontaktflade på alle niveauer i organisationen, hvilket indebærer megen dialog og behovefor tydelig kommunikation med de øvrige interessenter. Det er derfor vigtigt, at du kan informere kompetent og relevant, så centerledelsen, direktionen, Kommunalbestyrelsen og andre aktører kan træffe oplyste beslutninger om drift og udvikling af kommunens fysiske rammer. Det er vigtigt, at du gennem dit lederskab bliver kulturbærer og viser retningen for dine medarbejdere.

Ansvarsområder
Du bliver ansat i Vej og Park i Center for Trafik og Ejendomme med reference til centerchefen og bliver en del af den strategiske centerledelse. I samarbejde med dine fem driftsledere - og som direkte leder og personaleansvarlig for seks projektledere -  vil du som vej- og parkchef få ansvaret for udvikling og drift af:

 • Vej og Park organisationen, herunder det interne samarbejde imellem fag- og driftsområder
 • Anlægsstyring og budget for Vej og Park
 • Kommunens veje og pladser
 • Parker, grønne arealer og naturpleje
 • Affald og genbrug
 • Skadedyrsbekæmpelse
 • Materielgården, herunder kommunens bilpark og værksteder
 • Myndighedsvaretagelse, herunder vejmyndighed
 • Udvikling af den kollektive trafik

Som vej- og parkchef har du følgende lederegenskaber:

 • Faglig, fleksibel og samarbejdende
 • Har erfaring og kompetencer til at rådgive overbevisende, sagligt og kvalificeret
 • Kan bevæge dig ubesværet på tværs af de forskellige ledelseslag i kommunen
 • Erfaring inden for ledelse, brugerinddragelse og innovative arbejdsmetoder
 • En udpræget teamplayer, men kan også drive egne projekter
 • Konstruktivt arbejdende på tværs i kommunen og dyrker de gode relationer
 • Parat til at indgå i relevante faglige netværk uden for kommunen for at varetage kommunens interesser bedst muligt
 • Systematisk og rettidig ved altid at være opdateret og stå på et velfunderet grundlag
 • Relationsskabende og nærværende

Du er ordentlig i medmenneskelige relationer og har en forståelse for, at mennesker kan være forskellige steder i livet, men samtidig være en god ressource med høj værdi for organisationen. Du ser kvaliteter og potentialer hos den enkelte medarbejder og har blik for at bringe disse kvaliteter i spil. Du er lyttende og nærværende i din ledelse og skaber ro og retning for din organisation for at sikre rettidighed og fremdrift i opgaveløsning.

Kommunen er funderet på værdierne åbenhed, dialog og engagement med en anerkendende ledelsestilgang. Det betyder i praksis, at du som chef sætter retning og rammer for arbejdets udførelse og fungerer som katalysator i udmøntningen af arbejdet. Du får tingene til at ske ved at fremtræde autentisk og i respekt for ovennævnte værdier.

Ansøgning
Stillingen er på fuld tid.

Løn og øvrige ansættelsesvilkår forhandles med den faglige organisation på baggrund af kvalifikationer og erfaring og med en forventet årlig lønramme på max. 900.000 kr. inkl. pension

Du kan få mere information om stillingen ved at kontakte centerchef Anne Bodil Pallesen på hendes direkte nummer 3639 3524 eller på mail: apq@hvidovre.dk

Dit arbejdssted bliver Materielgården på Høvedstensvej 19, 2650 Hvidovre. Her vil du have dit daglige virke tæt på dine cirka 120 medarbejdere.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2024 med henblik på tiltrædelse pr. 1. marts 2024.

Vi holder første runde ansættelsessamtaler i uge 2 og anden runde samtaler i uge 3.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder