Jobbet "HSE koordinator og kvalitetsansvarlig sagsbehandler" er udløbet.
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

HSE koordinator og kvalitetsansvarlig sagsbehandler til Kvalitetsledelsessektion

Brænder du for kvalitet eller arbejdsmiljøet, og vil du være med til at sætte dit personlige præg på en ny organisation? Så har du fra den 1. januar 2020 mulighed for at udvikle den nyoprettede organisation Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Om os
Kvalitetsledelsessektionen består af en chef, otte medarbejdere og en studiemedhjælper. Sektionen har med reference og rapportering til chefen for driftsafdelingen ansvaret for sagsbehandling og varetagelsen af Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes ledelsessystemer, inklusiv kvalitet, arbejdsmiljø, miljø, militær sikkerhed og informationssikkerhed.

Kvalitetsledelsessektionen skal i samråd med produktionsområderne samt staben tilsikre opretholdelse og fremdrift på kvalitets- og arbejdsmiljøområderne. Hertil er sektionen overordnet sagsbehandler på områderne: militær sikkerhed, informationssikkerhed og miljøforhold. Kvalitetsledelsessektionen udfører ligeledes audit af tjenestens enheder.

Om stillingen
Vi har brug for nye kollegaer til rådgivning, sagsbehandling og koordinering af arbejdsmiljø- og kvalitetsområderne ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Den ene stilling har fokus på kvalitetsledelsessystemet, mens den anden vil være som HSE koordinator. Samlet set vil de primære opgaver være at koordinere og støtte op omkring produktionen lokalt og skabe fremdrift på de respektive ledelsessystemer.

Ansvarsområderne omfatter:

 • Generel rådgivning og opfølgning omkring arbejdsmiljø eller kvalitet
 • Auditering af myndighedens enheder vedrørende Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes ledelsessystemer
 • Sikre formidling og opfølgning på relevant lovgivning ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Specifikt HSE koordinator stillingen:

 • Forestå sagsbehandling i forhold til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestens arbejdsmiljøledelsessystem samt deltagelse i konverteringen fra OHSAS 18 001 til ISO 45 001
 • Opfølgning på kemikaliestyring ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste incl. støtte og vejledning til arbejdsmiljøorganisationen vedr. udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger og kemisk APV
 • Risikoidentifikation og risikovurdering i forbindelse med ny indretning af arbejdspladser og behandling af arbejdsulykker

Specifikt for den kvalitetsansvarlige:

 • Forestå sagsbehandling i forhold til Forsvarets Vedligeholdelsestjenestens kvalitetsledelsessystem iht. ISO 9001 samt sikre opretholdelse af ISO 9001: 2015 certificeringen
 • Håndtere og behandle reklamationer
 • Kendskab til gældende KLS- og autorisationslovgivning
 • Kendskab til gældende bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Der vil være gode muligheder for sparring og udvikling i en vekselvirkning mellem teknisk dialog med produktionsområderne og sagsbehandling på kvalitetselementets ansvarsområder.

I stillingerne er der forventeligt omkring 30 rejsedage med overnatning om året.

Om dig
Vi lægger stor vægt på, at du har et relevant uddannelsesniveau og har haft praktisk erfaring fra en produktionsvirksomhed, hvor du har haft dit daglige virke i produktionen. Vi forstiller os, at du er uddannet ingeniør, maskinmester eller lignende. Du kan også være kaptajn, som har erhvervet kompetencerne samt erfaringer inden for arbejdsområderne arbejdsmiljø eller kvalitet.

Vi forventer, at du

 • bidrager til opretholdelsen af myndighedens certificeringer vedrørende arbejdsmiljøledelse og kvalitetsledelse
 • bidrager til at opstille relevante KPI for elementet, herunder at anvende og udvikle Kvalitetsledelsessektionens Lean arbejde
 • er certificeret som lead auditor eller er villig til at blive certificeret
 • har kendskab til relevant lovgivning og erfaring med relevante standarder indenfor HSE/EHS eller ISO 9001: 2015
 • har kendskab til dokumentstyringssystem D4 eller lignende

Som person er du positiv, proaktiv, fleksibel, og du tror på, at relationer skaber resultater. Du formår at bevare overblikket over såvel mange som komplekse opgaver, og du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor fornyelse og kvalitet til tiden er i centrum. Du arbejder selvstændigt og struktureret med sans for detaljens betydning, og du besidder stærke kommunikative evner og kan formulere dig tydeligt og præcist både skriftligt og mundtligt.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarets organisering, stabsarbejde og er fortrolig med at lave et sagsoplæg.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Civile ansættes og aflønnes efter gældende relevant overenskomst.

Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Hvis du er militæransat, er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos chef for kvalitetsledelsessektionen major Lasse Bentsen på telefon 6167 8901. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Britt Holde på telefon 72 81 91 43.

Ansøgningsfristen er den 21. november 2019, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Om forsvarets vedligeholdelsestjeneste
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består en Vedligeholdelsesdivision med af seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder