Jobbet "Havariundersøger til undersøgelse af jernbaneulykker og – hændelser" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Fra den 1. september 2021 eller snarest herefter.

Du indgår på fuld tid i vores selvstændigt arbejdende jernbaneenhed, som med dig vil bestå af tre personer.

Du vil efter en uddannelses- og oplæringsperiode varetage eller deltage i følgende opgaver inden for jernbaneområdet:

 • forestå undersøgelser af ulykker og hændelser ved at indsamle og analysere data, klarlægge årsager og anbefale forebyggende tiltag,
 • lede og organisere undersøgelsesarbejdet ved ulykker og hændelser, herunder selvstændigt varetage kontakten på alle niveauer til operatører, infrastrukturforvaltere, myndigheder, m.v.,
 • lede eksterne konsulenters eller specialisters arbejde i forbindelse med undersøgelser,
 • udarbejde undersøgelsesrapporter,
 • deltage i kvalitetssikring af undersøgelsesrapporter og efterfølgende opfølgning m.v. på rapporterne,
 • indgå i fælles rådighedsvagt for jernbane og luftfart, på linje med Havarikommissionens øvrige
 • havariundersøgere,
 • deltage i den løbende kvalitetssikring og effektivisering af Havarikommissionens arbejdsmetoder og værktøjer,
 • deltage efter behov i Havarikommissionens øvrige praktiske og administrative opgaver.

Vi forventer, at du:

 • har en videregående uddannelse eller anden jernbanesikkerhedsmæssig relevant uddannelse,
 • evner systematisk at analysere komplekse problemstillinger, skabe overblik over komplicerede sammenhænge og formidle dette i skrift og tale,
 • har grundlæggende viden inden for jernbanesikkerhedsområdet, både vedr. de tekniske og driftsmæssige områder og samspillet mellem materiel og infrastruktur,
 • arbejder selvstændigt, kreativt, fleksibelt, systematisk og målrettet,
 • er samarbejdsorienteret med evne til at skabe resultater sammen med andre,
 • har høj stresstolerance, stærk psyke og er i god fysisk form,
 • har gode kommunikationsevner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale,
 • har godt kendskab til og erfaring med brug af IT-værktøjer og
 • har kørekort til personbil.

Arbejdet kan i perioder indebære mindre rejseaktivitet i ind- og udland.

Det vil være en fordel, hvis du har:

 • kendskab til det nye signalsystem (ERTMS / ETCS / CBTC, regler og sikkerhedsmæssige funktioner/ krav),
 • kendskab til og erfaring med sikkerhedsledelsessystemer,
 • kendskab til og erfaring med materielsikkerhed,
 • erfaring fra uheldsundersøgelser, projektledelse, risikoanalyse og / eller auditering,
 • erfaring i at lede på forskellige organisatoriske niveauer.

Der vil blive lagt vægt på bredt kendskab til og forståelse for jernbanesikkerhedsmæssige områder og problemstillinger.

Ansættelse vil ske på overenskomstvilkår efter uddannelsesmæssig baggrund. Der kan forhandles tillæg efter kvalifikationer. Efter oplæring vil du skulle indgå i en vagtordning med rådighedstjeneste. Der ydes i den forbindelse et tillæg for deltagelse i vagtordningen.

Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til kontorchef Bo Haaning: tlf. 25 29 73 32 eller på mail til boh@havarikommissionen.dk.

Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside www.havarikommissionen.dk

Ansøgningen mærket ”Havariundersøger” bedes sendt til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane på mail til hr@havarikommissionen.dk, eller til Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, Jættevej 50A. 1. sal, 4100 Ringsted, så vi har den senest den 31. maj 2021, kl. 12:00.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder. 

Ansættelsessamtaler holdes i to runder. Ansøgere, som går videre til anden samtalerunde, skal forinden have gennemført erhvervspsykologisk test, som vil blive gennemført elektronisk af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Første samtalerunde forventes gennemført den 9. til 11. juni 2021 og anden samtalerunde den 18. juni 2021.

Havarikommissionen ser mangfoldighed som en ressource, og ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler samfundet.

Samtaler vil blive gennemført ift. sundhedsmyndighedernes anbefalinger.