Gå til hovedindhold
Jobbet "Group Tech Support & Training Manager " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Group Tech Support & Training Manager for a newly established Group function

English version below

Opbygning af et innovativt, digitalt træningskoncept
Vil du opbygge og udvikle en nyetableret Tech Support gruppefunktion i en ambitiøs og succesfuld, international organisation? Og brænder du for at levere innovative, digitale træningskoncepter? Som Group Tech Support & Training Manager får du en enestående mulighed for at sætte dit fingeraftryk på koncernens Tech Support funktion og geare organisationen til yderligere global vækst. 

Du bliver en del af den globale salgsorganisation, og får reference til salgsdirektøren globalt. Du bliver ansvarlig for opbygning og ledelse af afdelingen, samt for den globale funktions leverance af teknisk support og træning af egne kolleger i regionerne og til distributører. Din hovedopgave og et vigtigt succeskriterie bliver at udvikle og implementere et innovativt, digitalt og virtuelt træningsunivers, der er globalt skalerbart og som omfatter alle gruppens nuværende og kommende produkter og teknologier.

Du bliver en pioner på området, og dine vigtigste leverancer er: 

  • Etablering af arbejdsprocesser, systemer og metoder for afdelingens leverancer af både teknisk support og træningsprogrammer
  • Udvikling og implementering af et digitalt/virtuelt træningsunivers, der er globalt skalerbart og omfatter alle gruppens produkter og teknologier
  • Udvikling af træningsprogrammer og -materialer i tæt samarbejde med de øvrige i Tech Support organisationen og R&D, samt sikre global tilgængelighed og nødvendigt kompetenceniveau i forhold til indhold, metoder og gennemførelse af træning
  • Hands-on afvikling af og deltagelse i træning, seminarer, messer, kundearrangementer mv.

Gruppefunktionen består pt. af 3 teknikere - den ene placeret i Ungarn - som både opbygger rammer og værktøjer for afdelingens globale leverance, men også er operationelle i udførelsen, i tæt samarbejde med R&D og de regionale Tech Support funktioner, som opererer lokalt. 

Du har pionerånd, tech ekspertise og erfaring med træningskoncepter
Der er flere indgange til jobbet. Vi forestiller os, at du f.eks. har en relevant ingeniøruddannelse eller en uddannelse indenfor f.eks. salg, marketing eller IT - blot det er kombineret med solid erfaring med robotteknologi, industriel automation eller anden avanceret teknologi. Det er ligeledes vigtigt, at du har erfaring med opbygning af træningskoncepter, såvel som viden omkring anvendelse af digitale træningsplatforme, f.eks. simuleringsbaseret og/eller virtuel træning. 

Du navigerer ubesværet i en global organisation med mange interne og eksterne stakeholders med forskellige fagligheder og kulturer. Du fordeler din tid mellem ledelsesmæssige, udviklende og udførende opgaver, og derfor er det afgørende for din succes, at du er visionær, kan tænke ud af boksen, men samtidig er du også organiserende, vedholdende og eksekverende. 

Unik mulighed i ambitiøs ’born global’ organisation
Du får en unik mulighed for at blive en del af en ’born global’ organisation, hvor du får en vigtig rolle i opbygningen af Group Tech Support funktionen, og hvor du bidrager til at geare virksomheden til yderligere vækst. Du bliver en del af en arbejdsplads med passionerede og fagligt stærke kolleger, hvor individuel opgaveløsning og team spirit går hånd i hånd Du kommer med fra starten, og hjørneflagene er sat. Det er nu op til dig - som spillende træner - at levere innovative og effektive løsninger i tæt samspil med dine kolleger. 

Læs mere på www.OnRobot.com eller kontakt Nancy Lohmann hos PeopleLink på +45 6610 2015 for yderligere oplysninger. Vil du med på rejsen, så send os din ansøgning og dit CV via ’Ansøg’ hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtale.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Development of an innovative, digital training concept
Do you want to be part of establishing and building up a new Tech Support group function in an ambitious and successful, international organization? And are you motivated by delivering innovative, digital training concepts? As Group Tech Support & Training Manager you will have a unique opportunity to leave your mark on the Group Tech Support function and supporting the further global growth of the company.

You will become part of the global sales organization, and you will report to the Sales Director globally. You will be responsible for building up and managing the department, and for global delivery of technical support and training for colleagues in the regions and for customers. Your main task and an important criterion for success is to develop and implement an innovative, digital and virtual training universe, that is globally scalable, and that includes all of the current and coming products and technologies in the group. You will be a pioneer in this area, and your key deliveries are:

  • Establishing work processes, systems and methods for both tech support and training programs
  • Development and implementation of a digital/virtual training universe, that is globally scalable and includes all current and coming products and technologies
  • Development of training programs and curriculums in close cooperation with your colleagues in the Tech Support organization and R&D, as well as ensuring global availability and competence in relation to content, methods and practical training
  • Hands-on implementation and participation in training programs, seminars, exhibitions, customer events etc.

The Group Tech Support function at present consists of 3 technicians, one of which is located in Hungary, and their main responsibilities are developing framework and tools for the global tech support deliveries, but they are also operational in the deliveries in close cooperation with R&D and the regional Tech Support functions, that operate locally.

You have a pioneer mind-set, tech expertise and experience with training concepts
There are several backgrounds that may qualify for this job. You may have a relevant engineering background, or an education within e.g. sales, marketing or IT - as long as it is combined with a solid experience with robotic technologies, industrial automation or other advanced technology. It is equally important, that you have experience in developing training concepts and knowledge on the application of digital training platforms, for example simulations and/or virtual training. 

You navigate easily in a global organization with many internal and external stakeholders across functions and cultures. You will divide you time between management, development and execution, and it is essential for your success in this role, that you are visionary, able to think ‘out-of-the-box’, but at the same time you are organizing, persistent and a true executor. 

Unique opportunity in an ambitious ’born global’ organization
This is a unique opportunity to become part of a ‘born global’ organization, where you will have an important role in building the Group Tech Support function, and where your role is one of the pillars of the continued growth of the company. You will be part of an international workplace with colleagues, that share passion and expertise, and where individual contributions walk hand in hand with team spirit. You will be involved from the start, and the corner flags are in place. You are provided a field of opportunity to deliver innovative and efficient solutions in close cooperation with your colleagues globally.

Read more at www.OnRobot.com or contact kontakt Nancy Lohmann at PeopleLink at +45 6610 2015 for further information. Do you want to join this journey? Then please send us your application and your CV as soon as possible. 

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder