Gå til hovedindhold
Jobbet "Group Tech Support Engineer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

English version below

Teknisk support, rådgivning og træning
Vil du være med til at opbygge og udvikle en nyetableret Tech Support gruppefunktion i en ambitiøs og succesfuld, international organisation? Det får du mulighed for som Group Tech Support Engineer, hvor du får en vigtig udførende rolle i forhold til at sikre, at distributører oplever en høj kvalitet i den tekniske support, rådgivning og træning. Samtidig får du en unik mulighed for at være med til at opbygge og implementere en global, digital træningsplatform, som omfatter alle virksomhedens produkter og teknologier. 

Du bliver en del af den globale salgsorganisation, og du får 4 kolleger i Group Tech Support funktionen. Din rolle bliver en kombination af udvikling af træningsprogrammer og -materialer - men også hands-on udførende i forhold til træning, support og rådgivning. Du får et meget tæt samarbejde med R&D og de regionale Tech Support Engineers, som opererer lokalt.

Dine hovedopgaver er:

  • Teknisk support og rådgivning af kolleger i regionerne og distributører - pr. e-mail, telefon og on-site
  • Udvikle træningsmanualer og hands-on afvikling af træning, seminarer og workshops
  • Deltage i messer og kundeevents, samt udvikle applikationer til disse
  • Bidrage til udvikling og implementering af en digital/virtuel træningsplatform

Arbejdsstedet kan enten være hovedkontoret i Odense, eller i en af virksomhedens regioner. Der vil være rejseaktivitet forbundet med jobbet. 

Hands-on erfaring med robotapplikationer og teknisk kundesupport
Du har en teknisk uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. i robotteknologi eller anden relevant retning. Derudover har du opbygget hands-on erfaring med udvikling af og/eller support på robotter eller robotapplikationer. 

For at få succes i rollen er det vigtigt, at du er teknisk velfunderet og har erfaring med teknisk support, rådgivning eller gennemførelse af teknisk træning og undervisning. Som person er du udadvendt, serviceminded og brænder for at dele din viden med kolleger og kunder. Det er ligeledes vigtigt, at du er analytisk, en dygtig problemløser, eksekverende og vedholdende i din opgaveløsning - med andre ord, at du bliver ved, indtil problemet er løst, og opgaven er fulgt helt til dørs.

Du har formentlig allerede gjort dine første erfaringer i en international organisation, hvor arbejdssproget er engelsk, og hvor der er daglig kommunikation på tværs af lande og kulturer.

Unik mulighed i ambitiøs, ’born global’ organisation
Du får en unik mulighed for at blive en del af en spændende vækstvirksomhed, der er en global frontløber inden for robotapplikationer til Cobots, som har gjort industriel automation tilgængelig på en langt højere skala. 

Ambitionerne er høje, og etableringen af Group Tech Support funktionen er et vigtigt skridt på vejen i forhold til at geare virksomheden til yderligere vækst. Du kommer med fra starten, og får en hovedrolle i opbygningen af en fagligt stærk, global gruppefunktion. Hertil kommer en international arbejdsplads med passionerede og fagligt stærke kolleger, hvor individuel opgaveløsning og team spirit går hånd i hånd.

Læs mere på www.OnRobot.com eller kontakt Nancy Lohmann hos PeopleLink på +45 6610 2015 for yderligere oplysninger. Vil du med på rejsen, så send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtale.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Hands-on support, training and advising
Do you want to be part of building up and developing a new Tech Support Group function in an ambitious and successful, international organization? As Group Tech Support Engineer you will have an important hands-on role ensuring that distributors experience high quality tech support, advise and training. At the same time you will have a unique opportunity to take part in developing and implementing a global, digital training platform, that includes all current and coming products and technologies in the group.

You will become part of the global sales organization, and you will have 4 colleagues in the Group Tech Support function. Your role will be a combination of developing training manuals and curriculums - but also being hands-on in delivering training, support and advise. You will have a very close cooperation with R&D and the regional Tech Support Engineers, that operate locally. 

Your main tasks are:

  • Technical support and advising colleagues in the regions and distributors - by email, telephone and on-site
  • Develop training manuals and hands-on delivery of training, seminars and workshops
  • Participate in exhibitions and customer events, and developing application for these events
  • Contribute to the development and implementation of a digital/virtual training platform

Your place of work can either be the headquarter in Odense, or in one of the regions. There will be travelling activities connected to this role. 

Hands-on experience with robot applications or technical customer support
You have an educational background in a technical field, e.g. in robot technology or other relevant branch of study. In addition, you have built hands-on experience with development and/or support of robots or robot applications. 

To have success in this role it is important, that you have a sound technical know-how and that you have experience with technical support, advising and conducting technical training. As a person you are outgoing, service-minded and you are motivated by sharing your knowledge with colleagues and customers. It is equally important, that you are analytical, a talented problem solver and focused on executing and following up on your tasks - in other words, you persist until the problem is solved and the task completed. 

You have probably already built experience in an international organization, where the company language is English, and where there is daily communication across countries and cultures. 

Unique opportunity in an ambitious ’born global’ organization
You will have a unique opportunity to become part of an exciting growth company, that is a global front runner within robotic applications for Cobots, which has made industrial automation accessible at a much higher scale. 

Ambitions are high, and the establishment of a Group Tech Support function is an important step on the way to further growth. You will be on board from the start, and you will have a key role in building a strong, global group function. Furthermore, you will be part of an international workplace with colleagues, that share passion and expertise, and where individual contributions walk hand in hand with team spirit. 

Read more at www.OnRobot.com or contact kontakt Nancy Lohmann at PeopleLink at +45 6610 2015 for further information. Do you want to join this journey? Then please send us your application and your CV as soon as possible. 

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder