Jobbet "Graduate – Patentkonsulent hos AWA Denmark" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

I år søger vi igen kandidater til vores succesfulde graduateprogram. AWA er blandt Europas førende konsulentvirksomheder inden for patenter, og vi har brug for dig.

Vores forestilling om dig
Du er en ambitiøs civilingeniør eller har en anden naturvidenskabelig kandidatgrad. Du vil gerne bruge din faglighed og er samtidig ikke bange for at lære et nyt fagområde at kende. Du har stærke faglige kompetencer og har eventuelt nogle års erfaring fraerhvervslivet eller forskning, for eksempel en PhD. Du er handlekraftig, analytisk og kommunikerer ubesværet i skrift og tale på engelsk. Dit engagement, både professionelt og socialt, præges af, at du deler vores værdier: mod, åbenhed og passion.

Graduate-programmet
Du vil i stillingen blive en del af et team på 15-20 nyansatte trainees og vil få mulighed for at lære af en række af de mest respekterede eksperter i branchen. Du vil samtidig få mulighed for at hjælpe førende danske og internationale virksomheder med at beskytte deres innovation og udvikling. I de første syv måneder af din ansættelse følger du vores unikke graduate-program, hvor du vil arbejde på vores kontor placeret centralt i København og bruge en del af tiden på flere af vores 13 kontorer i Danmark og Sverige. Gennem programmet bliver du trænet i patentret og rådgivning og får mulighed for at etablere et internationalt netværk. Under det lønnede program får du tilknyttet en mentor fra vores kontor i København. Vores næste graduate-program starter i september 2021.

Hvad sker der efter graduate-programmet?
Efter graduate-programmet vil du som patentkonsulent med stadig større selvstændighed arbejde med at rådgive kunder, og kundekontakt bliver en vigtig del af dit arbejde. Vores kunder er nogle af de mest spændende innovationsintensive virksomheder, som er
teknologisk med helt fremme. Vi har kunder inden for alle brancher og teknikområder. Senere får du mulighed for at blive certificeret som European Patent Attorney.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om graduate-programmet eller stillingen, kan du ringe til Lasse Henze på tlf. +45 6146 7789 eller Mikkel Trier på tlf. +45 2120 1283.

Send din ansøgning til graduate-/trainee-programmet via vores hjemmeside:

https://www.awa.com/en/career/vacant-positions/

Læs mere om graduate-programmet her:
https://www.awa.com/en/career/trainee-programme/

Ansøgningsfristen er 1. juni 2021.

Skriv venligst i din ansøgning at du har set jobbet hos Jobfinder. 

Om AWA
AWA er en af verdens førende konsulentvirksomheder inden for patenter og immaterialret. Vi hjælper vores kunder med at skabe forretning ud fra deres idéer og innovationer. Vores kunder er innovationsintensive virksomheder og omfatter flere af verdens mest kendte varemærker og patentporteføljer. Vores 170 patentkonsulenter og jurister har stor kompetence inden for patentspørgsmål, design- og varemærkebeskyttelse, markedsret, tvister, aftaler og risikoanalyser. De kombinerer juridisk og teknisk ekspertise med forretningsforståelse og yder deres bedste for hver enkelt kunde. Vi modtager regelmæssigt nationale og internationale udmærkelser for vores arbejde. AWA blev grundlagt i 1897 og har i dag mere end 370 medarbejdere fordelt på 19 kontorer i Belgien, Kina, Danmark, Hong Kong, Nederlandene, Norge, Sverige og Schweiz. I 2020 var omsætningen på 86 millioner Euro.

 

See english below

 

Patent Attorney at AWA Denmark
We are once again looking for graduate engineers to join our successful graduate programme.
AWA is on the track to become Europe's leading consulting firm within patents and, to achieve this goal, we need you.

Our vision of you
You are an ambitious graduate engineer or have a master's degree within science. You wish to use your expertise and are not afraid to learn a new discipline. You possess strong academic skills and, possibly, a few years of experience from the patent profession, industry or research, e.g. a PhD. You are energetic, analytical and communicate easily in speech and writing in English. Your commitment, both professionally and socially, is influenced by you sharing our values: courage, openness and passion.

The Graduate Programme
You will become a part of a group of 15-20 newly recruited trainees and will have the opportunity to learn from some of the most respected experts in the business. You will also have the opportunity to help leading Danish and international companies protect their innovation and development. In the first seven months of your employment you will follow our unique graduate programme where you will work from our office centrally located in Copenhagen and spend time at several of our 13 offices in Denmark and Sweden. Through the programme you will be trained in patent law and counselling and have the opportunity to establish an international network. During the remunerated programme you will get a mentor from our office in Copenhagen. The next graduate program launches in September 2021.

What happens after the graduate programme?
After the graduate programme you will work as a patent attorney with increasing independency in counselling of our clients, client contact being an important part of the job. Our clients are some of the most exciting innovation-intensive companies that are technologically at the forefront. We have clients in all industries and technology areas.

Later you will be able to become certified as a European Patent Attorney.

Do you want to know more?

To learn more about the graduate programme or the position, please call Lasse Henze, telephone + 45 61 46 77 89 or Mikkel Trier, telephone + 45 21 20 12 83.

Send your application to our graduate/trainee programme via our website:
https://www.awa.com/en/career/trainee-programme/ .

Read more about the graduate programme here:
https://www.awa.com/en/career/trainee-programme/

The deadline for submitting your application is 1 June 2021.

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder.

About AWA
As one of the world's leading consulting firms in patents and intellectual property law, we help our clients create business from their ideas and innovations.

Our clients are innovation-intensive companies and include several of the world's most recognized brands and patent portfolios. Our 170 patent consultants and lawyers have considerable expertise in patents, design and trademark protection, marketing law, disputes, contracts and risk analyses. They combine legal and technical expertise with business insight and strive to do their best for each client. We regularly receive national and international awards for our work. AWA was founded in 1897 and today has over 370 employees in 19 offices in Belgium, China, Denmark, Hong Kong, Netherlands, Norway, Sweden and Switzerland. In 2020, turnover amounted to 86 million Euros.