Jobbet "Geoteknisk Ingeniør - Geotechnical Engineer" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Geoteknisk Ingeniør, Geo København
Er du ingeniør med geoteknik som speciale og har du lyst til at arbejde med eksperimentelle geotekniske udfordringer og problemstillinger? Så kan vi bruge dig i Geo’s laboratorium i Lyngby.

Du skal:

 • Være en aktiv del af vores ingeniør-team, som varetager rådgivning og tolkning af geotekniske forsøg i laboratoriet.
 • Forestå projektkoordinering og projektledelse af vores interne og eksterne projekter i laboratoriet.
 • Samarbejde med vores øvrige ingeniører, geologer og laboratorieteknikere for at optimere projekter på tværs af laboratoriet.
 • Lade dig inspirere og udvikle din faglighed sammen med dygtige kolleger i Danmarks største geotekniske laboratorium.

Du har:

 • Gerne >5 års erfaring som geoteknisk ingeniør – erfaring med eksperimentelle geotekniske forsøg er en fordel.
 • Lyst til at blive udfordret i geotekniske problemstillinger fra en eksperimentel vinkel.
 • Dine egne meninger samt nysgerrighed til at lade dig udfordre fagligt.
 • En udadvendt og struktureret profil med gode kommunikationsevner.

Hvem er vi?
Geo er en værdibaseret virksomhed, hvor hverdagen fungerer mere ved hjælp af fælles mål, værdier og holdninger end ved hjælp af regler.

I Geo’s laboratorium arbejder vi med alle aspekter inden for geotekniske laboratorieundersøgelser – geologisk beskrivelse og modellering, klassifikationsforsøg samt avancerede trykforsøg. Vi tror grundlæggende på, at åbenhed og vidensdeling fremmer både kvalitet og arbejdsglæde. Vi arbejder tæt sammen med Geo’s øvrige afdelinger inden for geoteknik, grundvand, miljø og geodata.

Kontakt
Lyder dette job som noget for dig, så send en kortfattet ansøgning med bilag snarest muligt via "Ansøg" linket.

Vi behandler ansøgninger løbende og ansættelse kan ske før fristens udløb, som er den 27. januar 2023.

Når du skriver til os, vil vi gerne vide, hvor du har set stillingsopslaget.

Ring til afdelingsleder Frederik Ditlevsen, på tlf. +45 3174 0280 og hør mere om jobbet, eller se mere på www.geo.dk.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

 

Geotechnical Engineer, Geo Copenhagen
Are you an engineer specializing in geotechnical engineering and do you want to work with experimental geotechnical challenges? Then we can use you in Geo's laboratory in Lyngby.

You must:

 • Be an active part of our engineering team, which handles consulting and interpretation of geotechnical experiments in the laboratory.
 • Undertake project coordination and project management of our internal and external projects.
 • Collaborate with our other engineers, geologists and laboratory technicians to optimize projects across the laboratory.
 • Let yourself be inspired and develop your professionalism together with skilled colleagues in Denmark's largest geotechnical laboratory.

You have:

 • Preferably >5 years of experience as a geotechnical engineer - experience with experimental geotechnical experiments is an advantage.
 • Desire to be challenged in geotechnical issues from an experimental angle.
 • Your own opinions as well as curiosity to let yourself be challenged professionally.
 • An outgoing and structured profile with good communication skills.

Who are we?
Geo is a value-based company where everyday life works more with the help of common goals, values and attitudes than with the help of rules.

In Geo's laboratory, we work with all aspects of geotechnical laboratory investigations - geological description and modeling, classification tests and advanced pressure tests. We fundamentally believe that openness and knowledge sharing promote both quality and job satisfaction. We work closely with Geo's other departments within geotechnics, groundwater, environment and geodata.

Contact

If this job sounds like something for you, send a brief application with attachments as soon as possible via the "Apply" link.

We process applications on an ongoing basis and employment can take place before the deadline, which is 27 January 2023.

When you write to us, we would like to know where you have seen the job posting.

Call department director Frederik Ditlevsen, on tel. +45 3174 0280 and hear more about the job, or see more at www.geo.dk.

Please write in your application that you've seen the job at Jobfinder.