Jobbet "Geografisk fagspecialist til kørestrøm" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vil du være med til at skabe en grønnere fremtid, ændre geografi og landskab og binde regioner, byer og mennesker bedre sammen?

I Banedanmark bliver du en del af en moderne arbejdsplads med gode rammer for at få et arbejdsliv i balance. Du bliver en del af en mangfoldig arbejdsplads med arbejdssteder i hele landet, hvor der er plads til alle. Vi fokuserer på et stærkt fagligt fællesskab og et godt arbejdsmiljø.

Lige nu sætter vi strøm til banen, så der kan køre endnu flere klimavenlige tog. Vi indsætter nye, digitale signalsystemer og bygger en transportkorridor til Europa. Det er stort. Vil du være med?

Vi søger en dygtig Geografisk fagspecialist til vores team, i afdelingen Kørestrøm Drift, Dine opgaver er i grove træk at arbejde med fjernbanens forsyningsstationer som forsyner køreledningsanlægget og til togforvarmestationer som forsyner opstillede tog med strøm.

Du kommer til at arbejde ud fra Banedanmarks afdeling i Middelfart.

Den faglige udfordring
Banedanmarks kørestrømsanlæg på fjernbanen består af to forskellige systemer. Et ældre systemF160, som har været i drift i mere end 30 år og det nye Sicat anlæg, som i øjeblikket er ved at blive bygget på en stor del af det ikke elektrificerede jernbanenet.

I de kommende år elektrificeres strækningen fra Fredericia til Aalborg. I den forbindelse vil der være en spændende mulighed for at følge opførelsen af de nye anlæg.

Forsyningen af fjernbanens F160 køreledningsanlæg sker gennem banetransformere, der transformerer strømmen fra højspændingsnettet ned til 25 kV, som ledes til fordelingsstationer, hvorfra strømmen fordeles ud i køreledningsnettet.

Banedanmark har for nylig overtaget drift og vedligehold af banetransformerne fra el-forsyningsselskaberne. Banetransformerne står fysisk i forsyningsselskabernes transformergårde.

Forsyningen af Sicat anlægget sker gennem en forsyningsstation, som rummer både banetransformer og fordelingsstation, herfra forsynes køreledningsanlægget dels direkte og dels gennem en yderligere AT-fødeledning, som forsyner et antal decentrale AT-stationer, hvorfra køreledningen også forsynes.

Vedligeholdet af fordelings- og togforvarmestationer udføres af eksterne firmaer. Og det bliver din opgave at bestille vedligeholdelses- og tilstandsopgaver i samarbejde med en byggeleder, samt at føre tilsyn med entreprenørens arbejde, enten selv eller med en tilsynsmedarbejder.

Som Geografisk fagspecialist er det dig, der får til opgave at sørge for, at forsyningssystemet er velvedligeholdt og driftssikkert. Dette sker gennem inspektioner og tilstandsvurderinger af anlæggene og sikring af, at vedligeholdet af forsyningsstationerne sker i overensstemmelse med det, der er aftalt.

Det er også dig, der står for indstilling til prioritering af forebyggende vedligehold og fornyelse. I forbindelse med, at du får til opgave, at føre tilsyn med vedligeholdelsesentreprenøren, sørger du også for, at den tekniske dokumentation er i orden.

Din faglig baggrund
Du har muligvis en bred el-teknisk baggrund, for eksempel elektriker, el-installatør, maskinmester, højspændingstekniker eller har på anden måde kendskab til højspændingsanlæg. Herudover ser vi gerne at du kendskab til styringer der spænder fra ældre relæteknik til nutidens PLC og RTU teknik.

Det er desuden en forudsætning at du har et grundigt kendskab til relevante bekendtgørelser og standarder. Et generelt godt IT-kendskab og erfaring med SAP.

Hvis du har erfaring med samarbejde med eksterne vedligeholdelsesentreprenører, vil dette være en ubetinget fordel.

Da du kommer til at skulle benytte bil, er det en forudsætning at du har gyldigt kørekort i kategori B. Det forventes dog ikke at du bruger egen bil i arbejdet.

Du bliver specialisten 
Som person har du gode samarbejds- og kommunikationsevner. Du har gå-på-mod og er i stand til at holde hovedet koldt, når det går stærkt. Desuden falder det dig naturligt at arbejde selvstændigt og du sætter en ære i at få tingene til at ske.

Du må være indstillet på også at påtage dig andre GFS opgaver inden for kørestrøms området.

og har du derudover mod på at undervise på Banedanmarks kørestrøms tekniske kurser, vil det absolut være en fordel, men ikke et krav.

Som Geografisk fagspecialist skal du udføre sikkerhedsklassificeret arbejde og derfor opfylde helbredskravene på jernbaneområdet. Det betyder, at du skal have et godt helbred, herunder normal hørelse, syn og farvesans. Hvis du vil vide mere om kravene, kan du læse mere på Trafikstyrelsens hjemmeside

Desuden skal du gennemgå en jernbanesikkerheds- og el-sikkerhedsmæssig uddannelse i det omfang, du ikke allerede har de fornødne kompetencer.

Løn   
Som akademiker ansættes du efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og AC.  

For HK er ansættelsen omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det statslige område og Organisationsaftalen mellem Finansministeriet og HK/STAT, Danmark samt protokollat for kontorfunktionærer ansat ved Banedanmark.  

Som udgangspunkt er stillingen placeret i løngruppe 3, sats 3, Hovedstad.

For både AC og HK gælder det, at den endelige løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer samt at der tilkommer pension i henhold til overenskomsten. 

Ansøgning og kontakt 
Vil du vide mere, så kontakt teamleder for Kørestrøm Morten Faber Friis. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt. Vi vurderer ansøgninger og indkalder til samtaler løbende. 

For at søge stillingen klikker du på linket ”Ansøg” og følger instruktionerne. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder