Skip to main content
 • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

Geofaglige AC-medarbejdere til håndtering af remote sensingdata fra fly og satellit 

Vi søger et antal nye kolleger, som vil være med til at udvikle fremtidens indsamling, bearbejdning og anvendelse af remote sensingdata fra fly og satellit  

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er den drivende kraft i arbejdet med at udnytte mulighederne for at bruge data effektivt og innovativt til gavn for samfundet. Vi går efter de løsninger, der giver størst nytte i samfundet og har fokus på at udvikle data og datainfrastrukturer, der kan effektivisere den offentlige sektor og skabe økonomisk vækst. 

SDFE gennemfører hvert år flere landsdækkende fotograferinger og ortofoto-produktioner i Danmark: En forårs-produktion i regi af GeoDanmark (samarbejde mellem staten og kommunerne), en sommerproduktion for en kreds af statslige interessenter, og fra februar 2017 en ny landsdækkende fotografering med skråbilleder, der vil blive ajourført hvert 2. år. Opgaven med skråfotografering er en del af samarbejdet med Skatteministeriet om tilvejebringelse af en visuel standsindikator til de kommende ejendomsvurderinger. 

Vi arbejder løbende med at afsøge teknologiske muligheder for at optimere de mange forskellige dele af vores produktion og for at anvende nye datakilder som data fra satellit til supplement, erstatning eller til kvalitetssikringsformål.  

Vi forventer, at du er bredt funderet inden for de mangeartede discipliner og opgaver, der er indeholdt i vores opgaver, samtidig med at du helt sikkert er mere specialiseret på ét eller flere områder. 

Du vil organisatorisk indgå i kontoret Geodata, der har til opgave at indsamle, producere og rådgive om raster og vektordata. Kontoret består af 30 engagerede medarbejdere med en bred palette af faglige profiler, erfaring og kompetencer. Styrelsen er en del af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. 

Dine arbejdsopgaver 
Vi søger et antal medarbejdere, og afhængig af din specifikke profil vil du indgå i en eller flere sammenhænge i vores teams med ansvar for indkøb af data samt for drift og udvikling af processer til kvalitetssikring, bearbejdning og analyse af foto-, Lidar- og satellitdata samt for at drive en række udviklings- og implementeringsprojekter. 

Dine opgaver vil omfatte en eller flere af følgende discipliner: 

 • projektleder- og produktionsansvarlig for dataindkøb og dataproduktion 
 • forestå teknisk dialog med eksterne producenter om fremdrift og problemløsning af den praktiske dataindsamling 
 • faglig ressourceperson på modtagelse og kvalitetskontrol af data 
 • lede og deltage i udviklingen af nye procedurer, løsninger og produkter 

Vi forventer, at du har:  

 • et godt kendskab til anvendelsen af flyfoto, Lidar- og/eller satellitdata 
 • behersker GIS-værktøjer f.eks. QGIS 
 • erfaring med at lede produktionsopgaver samt styring af leverandører 
 • gode IT-kundskaber og behersker datalogistik mv. 
 • en struktureret tilgang til arbejdet og kan håndtere travle perioder og store datamængder 
 • har udpræget gode kommunikative evner på både dansk og engelsk - både mundtligt og skriftligt

Herudover kan du måske se dig selv i en eller flere af følgende kompetencer:  

 • viden om og praktisk erfaring med gennemførelse af EU-udbud 
 • erfaring med programmering - for eksempel i Python 
 • arbejdet med løsninger til kvalitetskontrol og behandling af rasterdata 
 • praktisk erfaring med indsamling af data fra luften 
 • fagteknisk viden om fotogrammetri og bearbejdning af remote sensingdata 

Uddannelsesmæssigt forestiller vi os, at du har en lang videregående uddannelse inden for en naturvidenskabelig retning som landinspektør, geograf eller ingeniør med en solid GIS og geodata-faglig baggrund. Nyuddannede er også velkomne til at søge.

Vi tilbyder  
Du får gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt i et kontor med en god omgangstone og et højt fagligt niveau.  

Vi har fleksible arbejdsforhold, fokus på ergonomi og sociale aktiviteter og økologisk kantine samt kaffe-, te- og frugtordning.  

Løn- og ansættelsesvilkår  
Du bliver ansat som AC-medarbejder i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten med mulighed for forhandling af tillæg. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende insti­tutioner.  

Ønsker du yderligere oplysninger 
Du kan kontakte funktionsleder John Kamper på telefon 7254 5228.  

Ansøgning 
Du søger stillingen online via linket ”Ansøg”. Vi skal have dine oplysninger, dokumentation for uddannelse, ansøgning og CV senest den 19. januar 2017. Samtaler forventes afholdt i uge 4. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

home
Arbejdssted
København NV
keyboard_arrow_up
Startdato
03. januar 2017
keyboard_arrow_down
Slutdato
19. januar 2017
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse