Bygningsdrift og -service (BDS) søger snarest muligt en Funktionsleder, der får det faglige og personalemæssige ansvar for 21 dygtige medarbejdere ansat på vores Maskinværksted i Odense. 

Her løses en bred variation af opgaver med flere forskellige faggrupper fx: 

 • Klejnsmede, maskinarbejdere, serviceteknikere m.m. 
 • Opgaver omkring servicering af steriliserende maskiner.
 • Servicering og vedligehold af operationslejer, senge og andet kørende materiel.

Du skal i samarbejde med øvrige funktionsledere i afdelingen sikre den daglige drift og udvikling af de tekniske ansvarsområder på Maskinværskedet.  Der er således tale om en lederstilling tæt på daglig drift og medarbejderne, hvor der også løses administrative opgaver som fx lønregistrering og fakturabehandling.

Du arbejder struktureret, og kan holde overblikket inden for de forskellige fagområder. Det er vigtigt, at du er proaktiv og har gennemslagskraft. Samtidig trives du med at arbejde i et udviklende miljø, hvor fleksibilitet, samarbejde, travlhed og godt humør er en del af hverdagen. 

Du skal sammen med dine ledelseskollegaer ligeledes medvirke til at sikre, at vi sætter patienten først. Det betyder inden for BDS’s ansvarsområde; at bygninger, tekniske anlæg/installationer samt udvendige arealer altid skal fungere optimalt, således at patienter, pårørende og medarbejdere føler sig ventet og velkomne. 

Du vil referere til Sektionslederen for Teknisk Sektion i BDS, og du vil få dit daglige virke på matriklerne i Odense, men skal bidrage med faglig sparring til matriklerne i Nyborg og Svendborg. 

En funktionsleder, der ud over dette, kan indgå i transformationen af afdelingen på OUH til det nye OUH. 

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • kan være med til at sætte standarden for fremtidens drifts- og vedligeholdelseskrav..
 • kan dokumentere teknisk bred viden.
 • besidder solid viden indenfor servicering og vedligehold af tekniske anlæg og materiel i store komplekse ejendomme.
 • har erfaring med at være i en politisk styret organisation, men det er ikke et krav.

Om Bygingsdrift og -service (BDS)
Bygningsdrift og -service er en af OUH's serviceafdelinger. Afdelingen har i øjeblikkt ca. 140 medarbejdere fordelt på matriklerne i Odense, Svendborg og Nyborg. Her beskæftiger vi en lang række fagligheder og kompetencer, hvor teknikere, projektledere og administrative medarbejdere har hver deres fagområder og specialer.

Der er tale om en arbejdsplads, der udvikles løbende og hverdagen er præget af professionalisme og en uformel tone. BDS vil indenfor vores ydelse bidrage til at patienter, pårørende og medarbejdere føler sig velkomne og ventede, når de ankommer til syghuset.

Kvalifikationer og kompetencer:

 • Uddannelse som maskinmester, ingeniør eller VVS-installatør.
 • Relevant erfaring, herunder ventilations- og el-erfaring.
 • Ledelsesmæssig videreuddannelse og dokumenteret erfaring med ledelse.
 • Erfaring med projektledelse og et godt kendskab til økonomi og budgetstyring.

Personlige kvalifikationer:

 • Udadvendt, stærk kommunikationsprofil - både i skrift og tale og på alle niveauer i organisationen.
 • Handlekraftig og inddragende ledelsesstil.
 • Systematisk, analytisk og proaktiv tilgang til opgaveløsningen.
 • Evne til at bevare overblikket i pressede situationer, herunder at koordinere og planlægge på tværs af organisationen, fagområder og opgaver.
 • Lyst til at bidrage positivt og aktivt i tværgående ledelsesopgaver.

Se endvidere stillings- og kompetencebeskrivelse (vedhæftet projektet).

Vi tilbyder dig et spændende og alsidigt job, hvor du får stor mulighed for at præge udviklingen hen imod det nye OUH. Vi er et hospital, der har stor fokus på forbedringer og vi arbejder med "Den Syddanske Forbedringsmodel" (LEAN) på alle niveauer. Det er et krav, at alle ledere på OUH gennemgår et læringsforløb i forbedringsledelse.

Yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om eksisterende OUH på www.ouh.dk og om Nyt OUH på www.nytouh.dk.

Ansøgning og relevante bilag sendes via nedenståede link i HR Manager. Du er velkommen til at kontakte Sektionsleder Jørgen Lindegaard på mobil 2053 5687 for yderligere oplysninger om stillingen.

Ansøgningsfristen er den 7. juli 2022. Der afholdes ansættelsessamtaler den 12. juli 2022. 

Ansættelse ifht. gældende overenskomst og nærmere aftale. I Region Syddanmark anvendes prøvetid på 3 måneder.