Jobbet "FTSXX - Teknisk ingeniør, kandidat el. bachelor søges til udvikling og drift af militære IT-systemer." er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Teknologi- og Systemsektionen, Kapacitet Land under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, er et team på 15 fagligt stærke og entusiastiske medarbejdere med baggrund i både den civile og militære verden.

Vi digitaliserer Hæren gennem udvikling, implementering og drift af kommando- og kontrolsystemer.

En stor del af sektionens arbejde er at anskaffe, forsyne, vedligeholde og bortskaffe computere, netværk, applikationer og systemer inden for Føringsstøtteområdet.

Sektionen har desuden ansvaret for C2 systemer til andre kunder inden for det landmilitære område, der også favner Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Specialstyrkerne.

Du vil blive en del af en dynamisk gruppe, præget af såvel en formel, som uformel ledelsesstil, hvor du selv har stor indflydelse på dig egen og gruppens udvikling samt det tværgående samarbejde.

Om stillingen
Du skal indgå i et team, og med indledningsvist direkte reference til sektionschefen. Sektionen søger nye medarbejdere, der kan bestride hele eller en kombination af nedestående stillinger:

Stilling 1,Systemarkitekt for et kommando-, kontrol- og informationssystem (C2IS)
Med din højteknologiske viden, kan du som en del af et team, omsætte behov og krav til fremtidssikrede systemer og produkter.
Du har ansvaret for:
- at systemet leverer jf. aftalte funktionelle og ikke-funktionelle krav,
- at systemer overholder aftalte krav til koblinger og bindinger,
- at modellere og dokumentere løsningerne og disses interne samt eksterne koblinger og bindinger.

------------------------------------------------

Stilling 2, Produktejer for hardwaresystemer.
Du har et fra vugge-til-grav ansvar for en række hardwaresystemer, sammensat af hårdført militært udstyr. Du har ansvaret for:
- at hardwaresystemerne til stadighed lever op til de stillede krav, der vil ændre sig med fornyede behov,
- at ændringer og udviklinger af produkterne sker i samarbejde med system- og løsningsarkitekter i sektionen og med leverandørerne.

------------------------------------------------

Stilling 3,Testmanager
Med ansvaret for, at systemerne er testet og virker jf. kravene inden de tages i brug.
Du har ansvaret for:
- I samarbejde med arkitekter udfærdige testplaner samt gennemføre og dokumentere tests, primært med fokus på test at de samlede systemer,
- at kravsætte tests af produkter og mindre løsningsbidrag,
- at støtte kravstyrer og forretningsarkitekt i at frembring konforme og målbare krav.

------------------------------------------------

Stilling 4,Kravudvikler/kravingeniør;
Du skal sammen med forretningsarkitekten modtage og behandle krav så disse bliver konforme.
Du har ansvaret for:
- Analyse af udefrakommende krav og behov,
- Nedbrydelse af krav og behov til funktionelle og ikke-funktionelle krav der kan omsættes til løsninger,
- At kravopfyldelse kan kontrolleres i forbindelse med test af løsningerne.

Løsningerne er overvejende til landstyrker, primært Hæren. Systemerne skal virke både hjemme, i en primært statisk infrastruktur, såvel som i en højmobil løsning, ude på kamppladsen. Der anvendes hårdført/ruggedized udstyr i den højmobile del der monteres i pansrede køretøjer.

Løsningerne anvendes i miljøer, der stiller store krav til oppetid, simplicitet og sikkerhed, hvorfor disse parametre forventes at indgå i både arkitekturen og designet af løsningerne.

Arbejdet vil i høj grad blive udført i teams, hvorfor en stor del af arbejdet vil foregå i FMI’s domicil inden for normale arbejdstider. Efter behov og den konkrete opgave, kan der relativt fleksibelt aftales at arbejde hjemmefra enkelte dage eller uden for normal arbejdstid.

Arbejdet stiller krav til test af løsninger sammen med brugeren, erfaringsudveksling, videreuddannelse og møder med brugerrepræsentanter eller virksomheder. Derfor må der påregnes mindre rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet.

Om dig
Du har en teknisk orienteret uddannelse. Det kan være som kandidat/civilingeniør, bachelor/diplom med relevant erfaring indenfor én eller flere af de ovenstående stillingers kompetencer og med nedenstående kvalifikationer.

Generelle kvalifikationer:
- Du er vant til at arbejde agilt og iterativt,
- Du er vant til at samarbejde med andre, for at løse opgaver i fællesskab,
- Du arbejder efter fælles mål og overordnede planer, selvom opgaverne løses agilt,
- Du forstår at anvende V&V-modellen til planlægning og udførelse af udviklingsaktiviteter,
- Du er nysgerrig efter at finde innovative muligheder i begrænsningerne,
- Det er en fordel, hvis du har evner eller erfaring med at beskrive arkitektur og design i UML, SysML, Archimate mv. eller har interesse for at lære dette,
- Det er endvidere en fordel, hvis du har arbejdet med ITIL,
- Kendskab til det militære domæne vil blive vægtet positivt.

Som Systemarkitekt og produktejer for hardwaresystemer desuden:
- Det er en fordel, hvis du har anvendt eller har kendskab til arkitekturrammeværktøjer så som TOGAF, MODAF eller NAF,
- Intern koordination med øvrige kollegaer i sektionen, for at afstemme afhængigheder mellem de forskellige løsninger og produkter er naturligt for dig,
- Du trives med at indgå i arbejdsgrupper på tværs i FMI, hvor der skal bruges produkter eller løsninger der er indenfor dit arbejdsområde,
- Du har erfaring med modellering i værktøjet EA Sparx er ligeledes en fordel.

Du er analytisk velfunderet og systematisk i dit planlægnings- og analysearbejde. Vi forventer, at du arbejder struktureret med dine opgaver, både selvstændigt og som en del af et team, og formår at følge dem til dørs. Vi tilstræber en god planlægning, men der vil være opgaver der skifter prioritet eller tilgår med krav om hastig behandling, hvorfor du skal være omstillingsparat og fleksibel.

Vi forventer endvidere, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig flydende på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk. Du vil få en både spændende og travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen. Derudover vil der være gode muligheder for yderligere kompetenceudvikling.

Slutteligt skal du kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIG, hvilket foretages af den Militære Sikkerhedstjeneste ved Forsvarets Efterretningstjeneste, der foretager en konkret vurdering omkring ansøgerens pålidelighed.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHFTS major Henrik Parsig på +45 20 67 03 41 eller FMI-LA-CHFTS@MIL.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 1. oktober 2022 eller snarest derefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.