Jobbet "Forskningskoordinator til Institut for Mekanik og Produktion, MPE" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Du skal arbejde i et stort og dynamisk fagmiljø med blandt andet formidling af mulighederne for forskningsfinansiering. Det vil være ønskværdigt, om du kan være opsøgende i forhold til dannelse af netværk og konsortier i forbindelse med større ansøgninger. Du skal tage selvstændigt initiativ til sparring med forskere og forskningsgrupper om deres ansøgningsmuligheder og målretning af ansøgninger og koordinere ansøgninger på tværs af instituttet. Det vil også være en væsentlig opgave at give forskere feedback i skrivefasen og sikre formalia.

Forventet startdato og varighed
Start den 1. februar 2024 eller hurtigst derefter. 

Jobbeskrivelse

 • Kvalitetssikring af individuelle ansøgninger.
 • Opbygning af strukturer i samarbejder med instituttets forskere til udnyttelse af succesfulde ansøgeres erfaringer til sikring af høje succesrater på fremtidige ansøgninger.
 • Oprette og facilitere interne fora for vidensudveksling.
 • Overblik og videreformidling af ansøgningsmuligheder;
 • - matche relevante forskere med de aktuelle ansøgningsmuligheder.
 • - Koordinere større ansøgninger på tværs af instituttet.
 • Sparring til ledelse, sektioner og forskere om deres ansøgningsstrategi og målretning af ansøgninger.
 • Proaktivt arbejde med at etablere nye samarbejdsflader med private og offentlige fonde, bevillingsgivere og virksomheder i samarbejde med ledelsen, MPE’s forskningsudvalg og forskere.
 • Indgå i fagligt netværk med forskningskoordinatorer på fakultetets øvrige institutter og styrke relationen til medarbejdere i AU’s forskningsstøtteenhed.
 • Facilitere idé- og projektudvikling i samarbejde med forskere.

Sekundære opgaver:

 • At bistå instituttets sekretariat med indhold til nyhedsbreve, bidrage med fagligt indhold til workshops, temadage mm.
 • Betjening af Forskningsudvalget.
 • Registrering i REAP, Workzone og lignende.
 • Deltage i forskermøder i sektionerne med henblik på vidensindsamling.

Organisatorisk vil du blive placeret i institutsekretariatet, hvor du vil få seks kolleger, der arbejder med en bred portefølje af opgaver fra udvalgsbetjening, intern kommunikation, ansættelser, fællesområder, indkøb og understøttelse vores uddannelser. Du vil referere til sekretariatslederen og vil i det daglige også koordinere tæt med viceinstitutlederen for forskning.

Din profil
Det er en fordel hvis du opfylder så mange som mulig af følgende:

 • Du arbejder selvstændigt, er initiativrig og kan tænke strategisk.
 • Du er udadvendt, aktivt opsøgende, god til at skabe relationer.
 • Du har erfaring med forskningsansøgninger til nationale og internationale finansieringskilder.
 • Du har erfaring med at identificere relevante projekt-partnerskaber mellem forskere og ikke-akademiske aktører, f.eks. erhvervsvirksomheder.
 • Du har relevant akademisk uddannelse.
 • Du besidder ajourført viden om eksterne finansieringsmuligheder.
 • Du har gode formuleringsevner skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.

Hvem vi er
Institut for Mekanik og Produktion beskæftiger ca. 110 faste og midlertidige medarbejdere, som arbejder med forskning og undervisning. På instituttet uddanner vi civilingeniører (bachelor og kandidat) og diplomingeniører. Vi dimitterer årlig mere end 200 færdige ingeniører til det danske samfund.
En stor del af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Vi arbejder særlig med den grønne omstilling, digitalisering, og sundhedsteknologi. Det tætte samarbejde med både det offentlige og det private erhvervsliv sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i instituttets forskningsmiljøer, får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn.
Institut for Mekanik og Produktion blev oprettet 1. januar 2021 ved Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet.

Du kan læse mere om MPE her:
https://mpe.au.dk/

Hvad vi tilbyder

 • Et udfordrende og selvstændigt job i et ambitiøst og inspirerende internationalt arbejdsmiljø hvor stemningen er uformel.
 • Fleksible arbejdsforhold med respekt for balancen mellem familie- og arbejdsliv.
 • Mulighed for at præge stillingen i den retning, hvor DU vil kunne skabe succes inden for et område, som rummer uudnyttede muligheder for hjemtagelse af forskningsmidler.
 • Kollegialt samarbejde har høj prioritet, og vi arbejder kontinuerligt på at forbedre vores arbejdsmiljø til gavn for alle faggrupper.

Arbejdssted og ansættelsesområde
Arbejdsstedet er Aarhus Universitet, Katrinebjergvej 89 G-F, 8200 Aarhus N. Ansættelsesområdet er Aarhus Universitet med tilhørende institutioner.

Kontakt information
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Professor og Viceinstitutleder for Forskning, Henrik Myhre Jensen, +45 4189 3215, hmj@mpe.au.dk eller Sekretariatsleder Morten Flarup,  +45 9350 8273, mfa@mpe.au.dk.

Deadline
Alle ansøgninger skal være modtaget senest den 1. december 2023.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Formalia

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Skatteministeriet og akademikere i staten. 

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder