Jobbet "Forretningschef til vand og spildevand" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger en kandidat, der har dokumenteret ledelseserfaring, og som har lyst til at beskæftige sig med både det strategiske og operationelle niveau. Vi forventer, du har en uddannelsesmæssig baggrund som ingeniør eller tilsvarende. Som person og leder skal du kunne sætte dig naturligt igennem, og du skal være villig til at træde til, når andre i organisationen har brug for din hjælp.

Ledelse
Chefansvaret indebærer et overordnet forretnings- og personaleansvar for vand- og spildevandsforsyningen, som samlet har en omsætning på ca. 60 mill. kr. pr. år. Ledelsesområderne omfatter personaleledelse, administration, økonomi, statslig økonomisk regulering, planlægning, anlæg/projekt og drift. Vand- og spildevandschefen indgår i en snæver ledergruppe med forretningschefen for fjernvarme og direktøren. Da praktiske vand- og varmeopgaver løses af én og samme driftsorganisation, er driftsmedarbejderne formelt tilknyttet varmechefen, men der er i det daglige tale om et samspil i en matrixorganisation.

Vand

 • Administration
 • Personale
 • Økonomi- og budgetansvar
 • Omkostningsrammer, økonomisk regulering, benchmarking og effektiviseringsmål
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Dokumenteret drikkevandssikkerhed / ISO 22.000 systemansvarlig
 • Indsatsplaner (Brønderslev Kommune er udførende)
 • Myndigheder

Produktion

 • Projektansvarlig for vandværker, trykforøgerstationer, vandtårn
 • Grundvandsbeskyttelse, indvinding og kildepladser

Distribution

 • Ledningsrenovering i samarbejde med projektkontor
 • Renoveringsplan
 • Overtagelse af private vandværker
 • Fjernaflæste målere og kundeinstallationer 

Spildevand

 • Administration
 • Personale
 • Økonomi- og budgetansvar
 • Omkostningsrammer, økonomisk regulering, benchmarking og effektiviseringsmål
 • Strategi og forretningsudvikling
 • Strukturanalyser
 • Myndigheder

Produktion

 • Projektansvarlig i samarbejde med driftsansvarlig for renseanlæg og pumpestationer
 • Overordnet ansvar for tømningsordning

Distribution

 • Ledningsrenovering i samarbejde med projektkontor
 • Forsinkelsesprojekter

Vi tilbyder

 • et godt arbejdsmiljø med dygtige kolleger og en uhøjtidelig tone på arbejdspladsen
 • spændende udfordringer og variation i hverdagen
 • stor mulighed for at præge og planlægge egen hverdag
 • relevant efteruddannelse
 • løn- og personaleforhold efter overenskomst med KL
 • som chef er du på jobløn

Tiltrædelse
1. september 2021 eller efter aftale.

Ansøgningsfrist
Send din ansøgning senest fredag den 13. august 2021 til Lene K. Andersen, lka@bronderslevforsyning.dk.

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til direktør Thorkil Neergaard, tbn@bronderslevforsyning.dk, mobil 2929 7342.

Skriv venligst i ansøgningen, at du har set jobbet på Jobfinder.

Brønderslev Forsyning
Brønderslev Forsyning spiller med sine tre forsyningsarter vand, varme og spildevand en vigtig rolle i lokalsamfundet, og der er stort fokus på vores arbejde. Selskabet er 100% ejet af Brønderslev Kommune.

Brønderslev Vand A/S er desuden i 2011 certificeret efter den internationale fødevarestandard, ISO 22000. Brønderslev Forsyning A/S betragter sig som værende en levnedsmiddelvirksomhed (vand), en produktionsvirksomhed (varme og el), og en miljøbehandlingsvirksomhed (spildevand). Omkring 6.500 kunder forsynes med rent drikkevand, 4.900 kunder med fjernvarme, og der behandles spildevand fra et opland med godt36.000 personer.

Organisationen består af 34 engagerede medarbejdere og ledere. Selskabet har en stor styrke i, at alle ansatte kender sin rolle og sit ansvar, hvilket samtidigt også er nødvendigt, da mange ekspertfunktioner varetages af en person.

Vi sætter en ære i ikke at gøre tingene mere komplicerede end nødvendigt. Vi udtrykker vores værdier i begreberne Ansvarlighed og Virkelyst.

Brønderslev Forsyning arbejder aktivt med digital transformation overalt i organisationen, og har særligt på vand- og varmeområdet været frontløber på udvikling af digitale state of the art-løsninger baseret på smart måler-teknologi, som blev indført i 2014. Vi deltager løbende i udviklingsprojekter på alle forsyningsområder med diverse partnere fra ind- og udland. Vi har på alle forsyningsområder et godt og voksende samarbejde med vore naboforsyninger.

På vandområdet består en af de aktuelle opgaver i at få sat en ny kildeplads i funktion og eventuelt bygge et nyt vandværk. Hertil kommer løbende optimering/sektionering af ledningsnettet, samt øget værdiskabelse via data. På spildevandsområdet er der fokus på optimering af den overordnede afløbsstruktur og rensning af spildevandet, nye løsninger for slambehandling, ligesom der er igangsat en langsigtet plan for renovering af pumpestationerne. Ligeledes er p.t. der fokus på nye digitale løsninger vedr. overløb.