Jobbet "Forretningsarkitekt til IT-løsninger i Hæren" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Om os
Du vil indgå i Teknologi- og Simulationssektionen (FTS), der er et team på 15 personer af fagligt stærke og entusiastiske medarbejdere med baggrund i både den civile og militære verden.

Vi digitaliserer Hæren gennem udvikling, implementering og drift af kommando- og kontrolsystemer (C2).

En stor del af sektionens arbejde er at anskaffe, forsyne, vedligeholde og bortskaffe computere, netværk, applikationer og systemer inden for Føringsstøtteområdet.

FTS har desuden ansvaret for at koordinere relevante opgaver med vore kunder på det landmilitære område, der også favner Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Specialstyrkerne.

Du vil blive en del af en dynamisk gruppe, præget af såvel en formel, som uformel ledelsesstil, hvor du selv har stor indflydelse på dig egen og gruppens udvikling samt det tværgående samarbejde.

Om stillingen
Du skal med direkte reference til sektionschefen og chefarkitekten fungere som forretningsarkitekt for Kommando og Kontrol Informationssystemerne (Command and Control Information Systems (C2IS)) til landstyrker, primært Hæren. C2IS skal virke både hjemme, i en primært statisk infrastruktur, såvel som i en højmobil løsning, ude på kamppladsen. Der anvendes hårdført/ruggedized udstyr i den højmobile del, der monteres i pansrede køretøjer.

Arbejdsopgaverne indbefatter blandt andet:
• Bidrage til opsamling af brugernes krav og ønsker, samt behandlingen af disse således kravene kan anvendes af domæne- og systemarkitekterne.
• Sammen med domænearkitekten og systemarkitekterne tilsikre at systemerne understøtter brugerbehovene bedst muligt.
• Sammen med brugerne, domæne- og systemarkitekterne prioritere back logs på fremtidige krav der implementeres i systemerne, således at den bedste balance mellem teknisk formåen og operative behov findes.
• Støtte systemarkitekterne i at opdatere systemernes servicekatalog.
• Indgå i opstilling af visioner for fremtiden, herunder teknologivalg,
• Deltagelse i internationale militære mødefora, messer og øvelser, mhp. test og udvikling af nuværende og fremtidige systemer og versioner.
• Gennemføre relevant videreuddannelse inden for dine opgaver og ansvarsområder.

Der planlægges på 29,6 timers arbejdsuge, svarende til 4 arbejdsdage. Arbejdstiderne kan aftales med relativ stor fleksibilitet.

Der må påregnes mindre rejseaktivitet i både Danmark og i udlandet.

Om dig
Vi forestiller os at du:
• Er uddannet og har erfaring inden for IT, gerne som ingeniør og du må meget gerne være uddannet officer i Hæren.
• Du har et solidt domænekendskab til brigadeniveauet, men også et godt domænekendskab til Hæren generelt.
• Du har indblik og erfaring med anvendelse af de nuværende operative C2 systemer i Hæren.
• Du har en dybere forståelse af de forskelligartede teknologier samt evnen til at kunne binde dem sammen på tværs og udnytte dem bedst muligt.
• Du er vant til at arbejde agilt og iterativt.
• Du forstår at anvende V&V-modellen til planlægning og udførelse af udviklingsaktiviteter.
• Du har forståelse for IT-sikkerhed.
• Du er nysgerrig efter at finde innovative muligheder i begrænsningerne,
• Du har erfaring med, eller som minimum interesse for, projektledelse,

Det vægtes positivt hvis du:
• Har arbejdet med IT-arkitektur.
• Har detaljeret kendskab til de, for nærværende, anvendte applikationer på de operative C2 systemer.
• Har evner eller erfaring med at beskrive arkitektur i UML/SysML/Archimate eller har interesse for at lære dette.
• Har arbejdet med ITIL.
• Har erfaring med modellering i værktøjet EA Sparx.

Som menneske er du analytisk velfunderet og systematisk i dit planlægnings- og analysearbejde. Vi forventer, at du arbejder struktureret med dine opgaver, både selvstændigt og som en del af et team, og formår at følge dem til dørs. Vi kender ikke altid næste uges opgaver, så du skal være omstillingsparat og fleksibel, samt evne at bevare overblikket i en hektisk hverdag med skiftende prioriteter. Vi forventer endvidere, at du har gode kommunikationsevner og kan formulere dig flydende på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk.

Du vil få en både spændende og travl hverdag og vil selvfølgelig modtage nødvendige kurser og gennemgå et internt kompetenceudviklingsforløb, for at kunne bestride stillingen. Derudover vil der være gode muligheder for yderligere kompetenceudvikling.

Ansættelsesvilkår
Som civil:

Du bliver ansat og aflønnet som specialkonsulent, efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Det er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militær:

Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er en tidsbegrænset deltidsstilling med en varighed på 2 år.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henrik Parsig på +45 20 67 03 41 eller FMI-LA-CHFTS@MIL.DK.

Har du spørgsmål til ansættelsesvilkår eller løn, så sidder Forsvarsministeriets Personalestyrelses specialkonsulent, Ask Blicher, klar til at besvare dine spørgsmål på tlf. 7281 9140.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.