Skip to main content
  • Dette job er ikke længere tilgængeligt.

HOFOR_TOPFjernvarmespecialist til Planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme

Vil du bidrage til at gøre fjernvarmeforsyningen klimavenlig og sikre, at Københavns borgere får en energieffektiv og sikker varmeforsyning?

HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, arbejder for at skabe bæredygtige byer og for at realisere Københavns ambitiøse klimaplan om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. Vi bidrager til at nå målet ved at levere klima- og miljørigtige forsyningsløsninger.  
 
I Planafdelingen for Fjernvarme, Bygas & Kraftvarme arbejder vi med planlægning og optimering af det samlede fjernvarmesystem i hovedstaden, herunder også fjernvarmenettet. Vi søger lige nu en kollega, som har lyst til at sikre varmeforsyning af høj kvalitet til vores fjernvarmekunder.  
 
Fjernvarmespecialist til fremtidssikring af fjernvarmenettet   
Som fjernvarmespecialist vil du blive en del af sektionen Varmenet i Planafdelingen. Her arbejder vi blandt andet med planlægning og optimering af fjernvarmenettet, herunder konvertering af det dampbaserede fjernvarmenet til vand samt etablering af fjernvarmeforsyning i nye bydele. Samtidig har vi særligt fokus på gennemførelse af hydrauliske analyser ved hjælp af simuleringsværktøjer.  
 
For at understøtte udviklingen og effektiviseringen af fjernvarmenettet arbejder vi med nye, effektive fjernvarmeløsninger, herunder ny fjernvarmeteknologi. I sektionen støtter og sparrer vi desuden med driftspersonalet for at opretholde en sikker og effektiv drift af fjernvarmenettet.  
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være:   

  • Hydrauliske analyser af fjernvarmenet hovedsageligt vand ved hjælp af Termis-software  
  • Hydrauliske analyser af fjernkøling og bygas  
  • Planlægning af ledningsnet  
  • Optimering af drift og vedligehold af ledningsnet, herunder også temperaturoptimering  
  • Opdatering, vedligeholdelse og udvikling af hydraulikmodeller  
  • Dialog med IT og drift om SRO (styring, regulering og overvågning) samt sikring af datagrundlag i diverse arbejdsopgaver  
  • Bidrage til udvikling af nye, intelligente fjernvarme-/energisystemsløsninger  
  • Støtte driften med diverse driftsopgaver
  • Støtte kundeafdelingen i at udpege effektiviseringsgevinster i net og hos kunder  

 
Den præcise vægtning af de ovenstående arbejdsopgaver vil afhænge af dine kvalifikationer samt hidtidige erfaring inden for området. Der kan eventuelt blive tale om et samarbejde med vores anlægsprojektafdeling, hvor du vil indgå i arbejdet med at definere design og specifikationer af tekniske anlæg såsom hovedforsyningsledninger, pumpestationer og andre tekniske anlæg.  
 
Erfaring med fjernvarmeforsyning og projektarbejde   
Vi forventer, at du har en uddannelse som ingeniør eller tilsvarende. Erfaring med planlægning og optimering af fjernvarmenet fra en rådgivende ingeniørvirksomhed eller et andet forsyningsselskab vil være en fordel. Hvis du desuden har erfaring med hydrauliske analyseværktøjer (ideelt set Termis), vil det være et plus. Kendskab til det samlede energisystem samt forsyningssektoren vil ligeledes blive anset som en fordel. Selvom du ikke har erfaring med ovenstående, vil du stadig kunne komme i betragtning - særligt hvis du har erfaring med tilstødende fagområder.  
 
Du har lyst til selvstændigt at varetage opgaver samt udarbejde analyser og beslutningsnotater. Samtidig er du ansvarsfuld og god til at planlægge din tid. Da vi i Planafdelingen arbejder på tværs af fagligheder, er det vigtigt, at du formår at skabe gode relationer til mange forskellige kolleger, og at du kan kommunikere teknisk svære problemstillinger til andre faggrupper. Du vil i jobbet få mulighed for oplæring/videreuddannelse i eget specialiseret emne samt mulighed for at opnå et godt kendskab til de planopgaver, der knytter sig til et stort forsyningsselskab.  
 
Vær opmærksom på, at arbejdssproget i HOFOR er dansk.  
 
Ansøgning og kontakt   
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Erna Nyvang på telefon 2795 2762 eller energiplanlægger Daniel Lindblom på telefon 2795 2712.  
 
Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2016.  
 
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 3.,4. og 7. november og 2. samtaler i uge 47.  
 
Ansættelse snarest muligt eller pr. 1. januar 2017.  
 
Vær venligst opmærksom på, at ansøgninger kun modtages elektronisk gennem vores elektroniske rekrutteringssystem. Send din ansøgning ved at klikke på ”Ansøg”.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Hofor_BUND_959x125_Annoncer_NY

home
Arbejdssted
København S
keyboard_arrow_up
Startdato
06. oktober 2016
keyboard_arrow_down
Slutdato
24. oktober 2016
phone
Kontakt
work
Jobtype
Fastansættelse