Har du indgående kendskab til danske rammebetingelser og virkemidler, der fremmer udbygning af effektiv fjernvarme? Hos Energistyrelsen har du nu mulighed for, i samarbejde med vores kinesiske og ukrainske partnere, at arbejde for en grønnere fremtid på varmeområdet i Kina og Ukraine.

Om jobbet
Vi tilbyder:

  • et særdeles spændende og varieret arbejde i et internationalt orienteret miljø med andre landes myndigheder, danske ambassader og virksomheder, m.fl.
  • stor bredde i arbejdsopgaver, som efterspørges af vores samarbejdspartnere, et stærkt fokus på at understøtte grøn omstilling på et højt fagligt og professionelt niveau
  • chancen for at sætte dine evner i spil i helt stor skala

Din daglige arbejdsplads vil være i Energistyrelsen i København, derudover består vores arbejde af rejser til vores partnerlande, da det er vores erfaring, at de gode resultater opnås i et fortroligt og tæt samarbejde med partnerne. 

Bliv en del af Center for Global rådgivning
Vi søger en kandidat til arbejdet udbredelse af danske erfaringer på fjernvarmeområdet bl.a. til vores programmer i Kina og Ukraine, hvor Energistyrelsen igennem en årrække har udviklet tætte samarbejder på fjernvarmeområdet.

Vi er et center på ca. 80 medarbejdere, der samarbejder på energiområdet pt. med 16 partnerlande. I alle partnerskaberne har vi fokus på grøn omstilling, men ofte er vores indsats også med til at modne markeder for eksport af dansk energiteknologi.

Danske erfaringer med fremme af effektiv fjernvarme er stærkt efterspurgt blandt en række af vores samarbejdslande. Vi arbejder inden for fjernvarme især i forhold til udvikling af rammebetingelser og regulering, samt med planlægning og udvikling af beslutningsgrundlag og redskaber for myndigheder. Dit arbejde vil bl.a. bestå i rådgivnings- og formidlingsopgaver på myndighedsniveau inden for udvikling af rammebetingelser for fjernvarme.

Dit fokus vil som udgangspunkt være fjernvarmeaktiviteter i Kina og Ukraine, hvor Energistyrelsen igennem en årrække har udviklet tætte samarbejder på fjernvarmeområdet – bl.a. nu i et samarbejde med UNEP DTU. 

Om dig
Der vil blive lagt vægt på, at du kan formidle komplekse problemstillinger i en international kontekst og har sans for implementering af grønne energiløsninger under forskellige, regulatoriske rammebetingelser.

Det er derfor afgørende, at du er stærk inden for dit faglige område, og at du har en bred forståelse for rette rammebetingelser. Det er også vigtigt, at du kan tilpasse det arbejde, du leverer sammen med kolleger, til de økonomiske, juridiske, tekniske og politiske udfordringer og rammer, som vores partnere har i forbindelse med udvikling af deres fjernvarmesektor. 

Vi forventer bl.a. at du:

  • har en relevant, videregående teknisk/økonomisk uddannelse 
  • har en bred generel viden med dansk energipolitik, energi‐ og varmeplanlægning, økonomi, reguleringsmæssige rammebetingelser, mv
  • har erfaring med fjernvarmeregulering og fjernvarme i dansk energiforsyning, herunder f.eks. lovgivning, institutioner, varmeplanlægning, tekniske, økonomiske og systemmæssige forhold
  • har lyst til at rejse og opbygge et samarbejde med vores partnere i Kina og Ukraine.

Om os
I Energistyrelsen gør vi en forskel hver dag.
 I Danmark og i lande verden over. Vi ser klimaforandringerne som den største opgave, vi skal være med til at løse. Vi ved, at vi skal tænke ambitiøst, og vi ved, at vi skal tænke nyt. Vores mål er en klog, grøn omstilling, hvor Danmark går foran, og danske erfaringer anvendes globalt. Hvor nye løsninger og en sikker forsyning tænkes sammen.

Vi har et job med mening. Vi er historien om de moderne nørder, stærke generalister og en ledelse, der vil motivere. I hele styrelsen er vi knap 750 kolleger med en særlig holdånd. Vi er faglige. Vi er nysgerrige. Og så tager vi ansvar for fremtiden. Vi har nemlig en ting til fælles: Vi gør en grøn forskel i hverdagen og for de kommende generationer.

Læs mere om vores internationale samarbejder her

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Anton Beck på tlf. 2962 3996, kontorchef Elsebeth Søndergaard Krone, tlf. 5167 4363 eller kontorchef Ole Emmik Sørensen, tlf. 2537 5676.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Sådan ansøger du
Der ansøges via www.ens/job. Benyt funktionen ”Ansøg” på stillingsopslaget. Den motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være os i hænde senest tirsdag 10. august 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 32 og 33.

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at besvare en case i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.