Jobbet "Finanstilsynet søger digital udviklingschef" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Vi søger en dygtig og engageret digital udviklingschef til at stå i spidsen for en Business Intelligence og digital udviklingsenhed, der skal fremtidssikre Finanstilsynets tilsynsvirksomhed. Enheden består aktuelt af fire IT-udviklere og en datachefkonsulent. Til enheden er desuden tilknyttet en IT-arkitekt og række analytikere, der også varetager opgaver uden for denne enhed. Alt efter udviklingsinitiativ kan ligeledes procesejere og øvrige analytikere i Finanstilsynet i tidsbegrænset perioder være tilknyttet enhedens arbejde.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende job i et hus præget af faglighed, højt engagement og klare mål. Du vil få en bred kontaktflade med Finanstilsynets øvrige kontorer, når du i fællesskab med disse skal sætte handling og systemer bag vores strategiske vigtige målsætning om, at tilsynsarbejdet skal understøttes af digitale processer og retvisende relevante data.

Hvad forventer vi af dig?
Du brænder for at optimere og automatisere arbejdsgange og processer vha. robotics/RPA. Du ved, at datatilgængelighed og datakvalitet er nøgleord, hvis man skal fremme brugervenlige Business Intelligence løsninger. Du trives med en opgaveportefølje, hvor ”plejer” ikke findes, og hvor du både skal være visioner og løsningsorienteret på samme tid. Din arbejdsstil er struktureret og analytisk – også når det går stærkt.

Som digital udviklingschef får du ansvaret for at prioritere, planlægge, koordinere og styre aktiviteter til bedre udnyttelse af data og optimering af processer i Finanstilsynet. Du kommer til at arbejde med både simple og meget komplekse udfordringer. Det er derfor vigtigt, at du er god til at behovsafdække forretningens krav og vælge løsninger, der giver størst mulig værdi for brugerne. Ligeledes skal du være god til at indfri gevinster og synliggøre værdien af enhedens arbejde.

En vigtig egenskab vil således være at tænke på tværs, tænke forretning og ikke mindst være sparringspartner med henblik på at fremtidssikre vore løsninger.

Kan du sætte kryds ved følgende fire karaktertræk, er du et godt match til stillingen:

1. Du har indgående erfaring med agil softwareudvikling
I Finanstilsynet arbejder vi med og på at blive bedre til agil softwareudvikling. Det er derfor vigtigt, at du har erfaring med agil projektledelse, herunder behovsafdækning, accepttest og release management. Og dermed, at du i dit virke sikrer, at enheden arbejder agilt.

2. Du er en stærk kommunikator
Vi forventer, at du er en synligt entusiastisk ambassadør for procesautomatisering og dataanvendelse i Finanstilsynet, og at du kan kommunikere klart om mål og resultater til både direktion og medarbejdere, så løsninger forankres og aktivt bruges af organisationen.

3. Du er god til at samarbejde
Vi forventer, at du er et positivt menneske med høj integritet, og at du forstår at navigere i en organisation med mange forskellige snitflader. Du skaber tillidsfulde relationer omkring dig både internt og eksternt, ligesom du kan motivere dygtige medarbejdere og fremme samarbejde. Herunder at du som personaleansvarlig sikrer den interne sparring og faglige udvikling i udviklingsenheden samt, at der bliver arbejdet efter fælles udviklings-, drift- og forvaltningsprincipper for udviklingsarbejdet inden for RPA og BI/dataanalyse.

Opgaverne er mangeartede, og det er vigtigt, at din holdning er, at ingen opgaver er for store eller for små til dig. Hjælpsomhed, ansvarlighed og effektivitet er nøgleværdier i samarbejdet.

4. Du kan selv
At kunne skabe fremdrift og udvikling er vigtigt for at lykkes i denne stilling. Det kræver blandt andet, at du har evnen til at fastholde dit engagement i processer, der til tider er lange og involverer mange interessenter. Du skal være lydhør over for andres input og god til at finde fælles fodslag men samtidig være i stand til at træffe beslutninger på egen hånd og selv kunne udtænke de tekniske løsninger.

Derudover forestiller vi os, at du:

 • har en relevant IT-relateret naturvidenskabelig eller samfundsvidenskabelig uddannelse
 • har en udviklerbaggrund eller erfaring hermed
 • har relevant arbejdserfaring og besidder en grundlæggende viden inden for datamodellering, datamanagement og databaseudvikling – samt automatisering/RPA
 • har erfaring med Business Intelligence, Advanced Analytics og data warehouse løsninger
 • har lyst og evner til gennem personaleledelse at motivere holdet omkring dig. Måske har du erfaring som leder, men det er ikke en forudsætning.
 • har kendskab til Microsoft datateknologier, herunder Power BI og SQL – samt RPA teknologier, gerne UIPath
 • er god til at prioritere
 • er god til at indfri gevinster og synliggøre værdien af en enheds arbejde

Hvilke opgaver skal du især løse?                                                                          
Du skal evne i dagligdagen at lede et team, hvor dele er permanente ressourcer og dele er medarbejdere fra fagkontorer, der for en tidsbegrænset periode skal bidrage med deres forretningsmæssige indsigt for at sikre optimale løsninger. Du skal således sikre en tydelig ansvars- og opgavefordeling. Dine arbejdsopgaver kan opdeles i disse fire fokusområder:

 1. Digitalisering og automatisering
  • Digitalisering af arbejdsgange og processer
  • Automatisering vha. RPA
 2. Data ind
  • Strømline og optimere vores datavalideringsproces
  • Fastlægge kvalitetsniveau og datagovernance
  • Være med til at videreudvikle vores datawarehouse
 3. Datatilgængelighed
  • Fremme datatilgængeligheden i Finanstilsynet gennem brugervenlige IT-løsninger og datavisualisering
  • Identificere brugernes behov og udvikle løsninger, der kan imødekomme dem
  • Lette risikoovervågning og benchmarking
 4. Data brug
  • Standardisere og forankre dataanvendelsen på tværs af tilsynskontorerne
  • Undersøge mulighederne for Finanstilsynets anvendelse af Advanced Analytics (AI, machine learning, big data mv.)

Du forventes at indgå i Finanstilsynets IT-kontors ledelsesgruppe bestående af den IT-driftsansvarlige, IT-projektansvarlig samt IT-chef og dermed at bidrage til en professionalisering af arbejdet med IT og digitalisering i Finanstilsynet. Du vil refererer personalemæssigt til samme IT-chef.

Hvordan er dine ansættelsesvilkår?
Du vil blive ansat efter gældende overenskomst mellem AC og Finansministeriet. Du indplaceres som chefkonsulent med personaleansvar med mulighed for at forhandle individuelle tillæg efter kvalifikationer. I forbindelse med ansættelse skal der fremvises straffeattest.

Vi har et internt karriere- og kompetenceprogram, og når det kommer til arbejdsvilkår, er vi også en attraktiv arbejdsplads. Vi har flekstidsordning, betalt frokostpause, kantineordning, massageordning, renseriordning, fri parkering og fodbold-, løbe- og badmintonklubber.

Sådan ansøger du
Send din ansøgning via vores elektroniske ansøgningssystem på finanstilsynet.dk senest den 8. oktober 2021. Husk at uploade dit CV, eksamensbeviser og andre relevante bilag sammen med din ansøgning. Vi tager ikke ansøgninger i betragtning, der er blevet indsendt på anden vis.

Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.

Spørgsmål?
Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til kontorchef for Økonomisk sekretariat Niki Saabye på telefonnummer 33 55 82 60 eller kontorchef for IT-kontoret Rolf Jarlbæk 33 55 82 19.

Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan du få ved at henvende dig til vores HR-rekrutteringspartner Zenia Lotus Hansen på telefon 91 33 70 61.

Du kan læse mere om Finanstilsynet på www.finanstilsynet.dk – særligt under rubrikken ”Karriere”. Du kan også finde os på LinkedIn ved at søge på Finanstilsynet Danmark.