Gå til hovedindhold
Jobbet "Fagligt velfunderede og erfarne konstruktionsingeniører" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Fagligt velfunderede og erfarne konstruktionsingeniører til Center for Bygninger 

Kunne du tænke dig en af de to spændende og udfordrende stillinger som konstruktionsingeniør, hvor du kan være med til at sikre kvaliteten i den københavnske bygningsmasse, og hvor du får en unik mulighed for at arbejde med opgaver med snitflader til den kommende certificeringsordning for statikere? Så er dette job måske noget for dig!

Med et stort antal byggesager er der brug for endnu to dygtige og erfarne medarbejdere, som kan bidrage til en professionel og effektiv sagsbehandling af byggesager vedr. bærende konstruktioner.

Vi forventer, at du 

 • er uddannet konstruktionsingeniør (teknikum-, diplom-, civilingeniør)  
 • har minimum fem års indgående erfaring med projektering af bærende konstruktioner og fagtilsyn   
 • har et stærkt fagligt kendskab til projektering af bærende konstruktioner indenfor områderne beton, træ, stål, murværk m.m.  
 • har indgående kendskab til DS/EN-normer og -standarder samt anvisninger
 • har et solidt byggeteknisk og konstruktionsmæssigt overblik, således at du kan fokusere på konstruktionernes væsentlige detaljer i den statiske dokumentation   
 • har kendskab til eller har lyst til at lære gammel traditionel byggeskik, idet sagerne ofte vedrører komplekse, konstruktive ændringer i den eksisterende ældre københavnske bygningsmasse  
 • har flair for analyse af FEM-modeller
 • har gode formuleringsevner på dansk, skriftligt såvel som mundtligt
 • kan arbejde selvstændigt og er ansvarsbevidst
 • er serviceminded både overfor private ansøgere, professionelle rådgivere og kolleger

Dine opgaver
Granskning af konstruktionsprojekter med henblik på kontrol af, hvorvidt gældende love og normers dokumentationskrav er opfyldt

Kontrol af den statiske dokumentation, herunder indhold og rigtighed af beregninger og tegninger i henhold til SBI-anvisning 223 og den kommende SBI-anvisning for kontrol og dokumentation af bærende konstruktioner

Sikring af kvalitets- og dokumentstyring iht. SBI-anvisning 223 og den kommende SBI-anvisning for kontrol og dokumentation af bærende konstruktioner

Kontrol af forudsætninger, statiske modeller, om de statiske beregninger er fyldestgørende, sammenhæng mellem tegninger og beregninger og forsvarligheden i udførelsen af konstruktionerne

Vi kan tilbyde  
en spændende hverdag, hvor du i stor grad har mulighed for at benytte din faglighed i forbindelse med de arbejdsopgaver, du vil blive tildelt, herunder bl.a. faglig sparring og dialog med rådgivere, hvor der lægges vægt på formidling af faglig viden og erfaring, herunder evt. faglig viden og erfaring omkring den eksisterende ældre københavnske bygningsmasse   

 • engagerede kolleger og en spændende arbejdsplads i et uformelt miljø, hvor der også er plads til humor
 • en fagligt udfordrende arbejdsplads med meget forskelligartede opgavetyper, der vedrører alt lige fra ældre og bevaringsværdigt byggeri til komplekst moderne byggeri, hvor der anvendes nyeste teknologier og byggemetoder
 • en stilling, som giver indgående kendskab til både bygningsreglementets krav til konstruktioner og dokumentation af disse og den kommende SBI-anvisning om kontrol og dokumentation af bærende konstruktioner, som bliver tilpasset den kommende certificeringsordning for statikere
 • en unik mulighed for at opnå indgående kendskab til københavnsk byggeskik gennem tiderne og til beregningsforudsætninger ved håndteringen af bærende konstruktioner i ældre bygninger

Om os  
Vi er et dynamisk og stærkt fagligt team bestående af seks konstruktionsingeniører, som dagligt varetager byggesagsbehandling af konstruktionsprojekter.

Vi er en del af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning. Teknik- og Miljøforvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet.

Center for Bygninger er en myndighed under Teknik- og Miljøforvaltningen. Vi er ca. 220 medarbejdere, der tæller arkitekter, bygningskonstruktører, ingeniører, landinspektører, jurister og administrative medarbejdere, der servicerer de mere end 13.000 byggende kunder, vi årligt har i Københavns Kommune.

Københavns Kommune er i konstant forandring og udvikling. Der er stor byggeaktivitet, og mange nye borgere og virksomheder flytter til byen. Samtidig skal udviklingen ske på en måde, der sikrer, at hovedstaden fortsat udvikler sig som en attraktiv unik europæisk metropol med et godt miljø og plads til forskellighed.

Det stiller høje krav til medarbejderne i Københavns Kommune, især i en tid, hvor antallet af ansøgninger om byggetilladelser er højt og stigende, og hvor der sættes fornyet fokus på at koble høj faglighed og effektiv sagsbehandling med en oplevelse af høj kvalitet i byggesagsbehandlingen.

Løn- og ansættelsesvilkår  
Løn- og ansættelsesvilkår sker som udgangspunkt i henhold til overenskomst for akademikere ansat i kommuner, afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er på 37 timer ugentligt og ønskes besat den 1. marts 2019 eller tidligere.

Har du spørgsmål?  
Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte konstitueret enhedschef Birgitte Jørgensen på 2475 2064.  

Hvis du vil vide mere om kommunen og Center for Bygninger, så besøg os på www.kk.dk.

Sammen med din ansøgning beder vi dig uploade CV og eksamensbeviser.

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 13. januar 2019

Vi forventer at holde samtaler i uge 3 og 4.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder