Brænder du også for miljø og planlægning? Her er chancen for at komme med på holdet i en af Danmarks førende afdelinger inden for miljøvurderinger.

I NIRAS har vi besluttet at øge vores bidrag til den grønne omstilling betydeligt. Ambitionen er at blive Skandinaviens førende rådgiver og inkluderer 400 nye kolleger inden for grøn energiomstilling de næste ti år. Det er her, du kommer ind i billedet.

Vores hverdag byder på miljøvurderinger af en række forskellige plan-typer:

  • Lokalplaner for alle former for udviklingsområder og for mere projektorienterede lokalplaner (ofte ifm. udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger af de konkrete projekter), herunder miljøvurderinger af planer for en række energianlæg på land, fx planer for vindmøller, biogasanlæg og solenergianlæg.
  • Kommuneplaner, temaplaner og sektorplaner, som fx spildevandsplaner, tillæg til kommuneplaner, vandhåndteringsplaner, klimaplaner mv. samt miljøvurdering af landsplandirektiver

I relation til miljøvurderingerne arbejder vi i stigende grad med håndtering af de tilhørende tilladelser både undervejs i processen med surveys/miljøundersøgelser og dokumentation, og i forbindelse med tilladelser til anlæg.

Kunderne er både myndigheder, forsyninger og private virksomheder og bygherrer, og de efterspørger som aldrig før vores kompetencer inden for natur og miljøvurderinger, og vi har brug for dig til at hjælpe med at løse og videreudvikle disse opgaver.

Miljøvurderingsområdet er i rivende udvikling, og krav til grundlag og vurderinger udvikles løbende gennem lovgivning og klagenævnsafgørelser, erfaringer fra praksis osv.

Kan du bidrage til at udvikle forretningen?

Vi har brug for at supplere vores stærke fagmiljø i Aarhus og Aalborg med flere kolleger, som har erfaring med miljøvurdering af planer.

Da vi hele tiden prioriterer at udvikle vores forretning og formidling om vores arbejde, søger vi knivskarpe kolleger på området til at videreudvikle vores styrkeposition. 

Jobbet

Vores forretningsenheder, der arbejder med miljøvurderinger, dækker hele landet. Vi løser i dagligdagen vores opgaver på tværs af fagligheder og geografi.

Dine primære opgaver vil omfatte:

  • at udarbejde miljøvurderinger af planer/programmer
  • projektledelse, procesledelse og tilhørende ressourcestyring

Det vil være en stor fordel, hvis du har base i en dybdefaglighed inden for et af de mange felter, som indgår i miljøvurdering af planer – det kan være enten at udarbejde miljøvurderinger af natur (naturbeskyttelsesloven og habitatbekendtgørelsen), landskabsvurderinger (landskabskaraktermetoden, industrimiljø (støj og luftforurening) og/eller stor erfaring med planlægning (planloven).

Din profil

Du har et stærkt fagligt fundament med en baggrund som biolog, planlægger, ingeniør eller lignende. Du har erfaring med ovennævnte områder og har lyst til faglig fordybelse, men også gerne projektledelse.

Det er en stor fordel, hvis du har fem til 10 års erhvervserfaring fra privat rådgivning og/eller planlægning og natur- og miljøforvaltning i relation hertil i en offentlig myndighed.

Som person har du en god situationsfornemmelse og bidrager selv til den gode stemning, som kendetegner  vores kontorer. Du er udadvendt og i stand til at bevare overblikket - også når det går lidt stærkere end planlagt.

Vi forventer, at du har:

  • erfaring med myndighedsarbejde og/eller myndighedsansøgninger i relation til det beskrevne arbejdsområde
  • gode formuleringsevner i skrift og tale
  • engagement og interesse i at levere et godt produkt hver gang
  • en høj grad af ansvarsfølelse
  • gode samarbejdsevner og forståelse for at søge og give sparring hos/til kolleger og andre.

Vi tilbyder

Du bliver en del af et fagligt stærkt team, der består af bl.a. planlæggere, biologer, ingeniører, landskabsarkitekter og visualiseringseksperter. Se frem til at arbejde i et udfordrende og motiverende miljø, hvor vi lægger vægt på høj faglighed og udvikler vores forretning samtidig med, at vi har et afslappet og uformelt arbejdsmiljø med god plads til humor.

Vi arbejder tværfagligt med andre forretningsenheder, og du får god mulighed for selv at præge din arbejdsdag samt din faglige og personlige udvikling.

Kulturen i NIRAS er åben og uformel med vægt på engagement samt frihed under ansvar.

Vi tilbyder gode ansættelsesforhold med tryghedsordning, fleksible personalegoder og mange personaleklubber.

Join the GREENsition

NIRAS har besluttet at øge sit bidrag til den grønne energiomstilling betydeligt over de næste ti år. Ambitionen er at blive Skandinaviens førende rådgiver på vedvarende energi. Det strategiske initiativ – vi kalder det GREENsition – omfatter massive investeringer i forskning og udvikling, kompetenceudvikling, partnerskaber og rekruttering inden for vindenergi, el og grønne brændstoffer. Så kan du gøre en forskel i omstillingen til vedvarende energi? Og vil du være med til at løfte energiområdet i en spændende vidensvirksomhed?

Vil du vide mere?

Kontakt gerne afdelingsleder Lisbeth Errboe Svendsen  tlf. 6039 4483.

Ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 30 september.

Vi behandler ansøgninger løbende og holder samtaler med henblik på ansættelse snarest, så send gerne din ansøgning hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder