Vil du være en del af markedets stærkeste rådgivningsteam i commissioning? Og vil du have spændende og afvekslende arbejdsopgaver, der udfordrer og udvikler dig både fagligt og personligt? For vi har travlt med mange interessante projekter for vores kunder og styrker derfor vores team med flere kolleger.

Et forretningsområde i vækst
Du bliver en del af Danmarks største afdeling for rådgivning inden for drift af bygninger og installationer med over 100 kolleger med markedsledende specialistkompetencer inden for blandt andet commissioning, HVAC, CTS, energioptimering, indeklima, el, digital bygningsdrift og bæredygtighed.

I det team du skal indgå i, leverer vi commissioningydelser til bygherrer i selvstændige commissioningprojekter og som del af større rådgivningsopgaver. Alt afhængigt af din baggrund kan du både komme til at fungere som commissioningleder eller som fagekspert i bl.a. udformning af commissioningkrav og i gennemførelse af granskninger og test.

Mere specifikt kan nogle af dine opgaver omfatte:

  • Ledelse af commissioningprocessen (opstille aftaler og kontrakter, prioritere og udforme krav, udforme commissioningplaner, styre commissioningloggen, organisere og følge op på granskninger, kommunikere med bygherre og byggeriets parter etc.)
  • Projektgranskninger i alle faser
  • Udformelse af testparadigmer, forberedelse, gennemførelse og opfølgning på test
  • Udforme undervisningsplaner og -materiale til overlevering til driften
  • Drive og rådgive om digitale afleveringsprocesser
  • Rådgive omkring sammenhæng og synergier til bæredygtighedscertificeringer og EU taksonomi
  • Driftsrådgivning af mere generel karakter
  • Salg og tilbudsgivning
  • Arbejde i multidisciplinære teams på tværs af organisationer
  • Deltage aktivt i den fortsatte udvikling af vores commissioningydelse, både ift. den interne organisation og i den fortsatte udvikling af commissioningmarkedet

Du har erfaring og er klar til at bygge ovenpå
Du har en bygge- og anlægsteknisk baggrund som f.eks. installatør, CTS teknikker, maskinmester eller ingeniør og min. 5 års brancheerfaring. Du har erfaring i at arbejde med commissioning i byggesektoren – f.eks. med driftstekniske granskninger og test eller med ledelse af commissioning processen. Du arbejder struktureret og selvstændigt, har overblik samt sans for systematisering af informationer. Du kan lide afveksling i dine opgaver, er god til at samarbejde med kollegerne og sparrer med både kollegaer og kunder.

Du bliver en del af et stort team af kollegaer, der arbejder med commissioning til hverdag. Vi bygger vores rådgivning på en stærk tværgående faglighed, som vi udvikler i fællesskab gennem faglige møder, vidensforum og værktøjer. Vi bestræber os på at skabe de bedste rammer for både fælles faglig udvikling, samtidig med at vi giver stor plads til den personlige tilgang til faget og din personlige udvikling som rådgiver.

Hvis du vil vide mere
Kontakt teamleder Tanja Henriques Schou på telefon 2723 6371, hvis du vil vide mere om stillingen eller Sweco som arbejdsplads. Brug linket for at sende os din ansøgning med relevante dokumenter i dag eller senest d. 17. august 2022.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Transforming Society Together
Sweco er Europas største arkitekt- og ingeniørvirksomhed. Vi planlægger og designer fremtidens byer og samfund. Sammen med vores kunder skaber vores arkitekter, ingeniører og andre specialister løsninger, der adresserer urbanisering og digitalisering og gør vores samfund mere bæredygtigt.

Hos Sweco i Danmark får du 1.400 kolleger. I Europa er vi i alt 18.000 eksperter, der hvert år løser opgaver i 70 lande over hele kloden.