Jobbet "To erfarne projektledere til Miljøforundersøgelser og Miljøvurdering af store havvindsprojekter " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som vores nye kollega bliver du projektleder for natur- og miljøforundersøgelser samt miljøvurderinger og får et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

VÆR MED TIL AT SÆTTE FART PÅ DEN GRØNNE OMSTILLING I DANMARK OG EUROPA
Afdelingen Miljø og Geoscience varetager alle opgaver vedrørende miljø- og myndighedsforhold. I afdelingen har vi ansvaret for miljøvurderingsprocesser både på havet og på land samt de tilhørende nødvendige myndighedstilladelser. Endelig har afdelingen ansvaret for alle geofysiske og geotekniske undersøgelser. Afdelingen indgår i tæt samarbejde med flere afdelinger på tværs af Energinet og har tæt kontakt med både myndigheder, borgere og andre eksterne interessenter.

Du kan se frem til at arbejde i en organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Du indgår i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling i et projekt- og udviklingsorienteret miljø i tæt samarbejde med tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer.

Der er tale om to job:

Projektleder for natur- og miljøforundersøgelser i udviklingen af det internationale projekt ”North Sea Wind Power Hub”
North Sea Wind Power Hub er et udviklingsprojekt af storskala-havvindsprojekter i energiøer, og er et samarbejde mellem Energinet og andre europæiske TSO’er (Transmission System Operators) og aktører. Her får du delprojektlederansvaret for natur- og miljøforundersøgelser samt miljøvurdering. Du får et selvstændigt job, hvor du har en central rolle i et internationalt projekt, og hvor du løser opgaven i tæt samarbejde med dit projektteam og den øvrige projektorganisation.

Du har erfaring i projektledelse af natur- og miljøforundersøgelser samt miljøvurderinger af offshore projekter – ligesom du også har kendskab til myndighedsprocesser for andre europæiske lande som Tyskland, Holland og England. Samtidig er du vant til og trives med internationale samarbejder med forskellige kulturer, og du kan begå dig på engelsk på et højt niveau både i skrift og tale.

Projektleder til forundersøgelser og myndighedsbehandling af havvind- og energiøprojekter
For at nå klimamålsætningen for 2030 er der behov for at indpasse mere havvind i det danske el-system. I Klimaaftalen er det netop besluttet, at der inden 2030 skal etableres to energiøer i Nordsøen og ved Bornholm, samt at der skal etableres en selvstændig havvindmøllepark ved Hesselø i 2027. Energinet har opgaver i forbindelse med forundersøgelserne og miljøvurderingerne af projekterne, og i den forbindelse får du delprojektlederansvaret for natur- og miljøforundersøgelser samt miljøvurderinger. Du får et selvstændigt job hvor du løser opgaven i tæt samarbejde med dit projektteam og den øvrige projektorganisation.

Du har erfaring i projektledelse af miljøforundersøgelser og miljøvurderingsprocesser i større projekter på havet og/eller på land – ligesom du er vant til at drøfte processerne og løsninger med styrelser og andre myndigheder.

SAMARBEJDSVANT PROJEKTLEDER MED INTERESSE FOR NATUR OG MILJØ
Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende, men du har sikkert en uddannelse som biolog, ingeniør i miljøteknologi/miljøledelse eller lignende. Vi forventer desuden, at du har mindst 5 års erfaring fra fx en rådgivningsvirksomhed eller en myndighed, hvor du har arbejdet med projektledelse eller sagsbehandling af miljøvurdering af projekter. Samtidig er du som projektleder vant til og trives også med de administrative processer som styring af aktiviteter, tidsplaner, leverancer og budgetter - ligesom du er forhandlingsvant og har erfaring med indgåelse og styring af større rådgiverkontrakter

Du trives med at arbejde i et komplekst projekt, og er i stand til at bevare det store overblik og det gode humør i nye eller pressede situationer. Som person er du struktureret og systematisk, og du har en velovervejet tilgang i dit arbejde og formår at se en sag fra flere vinkler.

Du får en bred snitflade både eksternt og internt og formår med dine stærke samarbejds- og koordineringsevner at sikre fremdrift af projektet. Arbejdet med såvel danske som internationale projekter indebærer, at du som minimum kan begå dig på dansk og engelsk – i skrift og tale.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning” senest 25. august 2020. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bolette Ejsing Dahl på telefon 51 38 07 24. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.