Jobbet "To erfarne konsulenter til opgaver inden for Miljøvurdering af Anlægsprojekter " er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Som vores nye kollega får du et stort selvstændigt ansvar med en bred kontaktflade både i og uden for organisationen. Din nye arbejdsplads bliver på vores hovedkontor i Fredericia.

SPECIALISTROLLE I STORE ANLÆGSPROJEKTER, SOM ER MED TIL AT SIKRE EN EFFEKTIV GRØN OMSTILLING
Afdelingen Miljø og Geoscience varetager alle opgaver vedrørende miljø- og myndighedsforhold, herunder miljøvurderingsprocesser både på havet og på land samt de tilhørende nødvendige myndighedstilladelser. Samtidig har afdelingen ansvaret for alle geofysiske og geotekniske undersøgelser. Vi indgår i tæt samarbejde med flere afdelinger på tværs af Energinet og har tæt kontakt med både myndigheder, borgere og andre eksterne interessenter.

Energinet har blandt andet ansvaret for etablering og vedligehold af ”energiens motorveje”, indpasning af vedvarende energi i el-nettet, samt tilslutning af nye havvind-projekter. I Klimaaftalen er det netop besluttet, at der inden 2030 skal etableres to energi-øer i Nordsøen og ved Bornholm, samt at der skal etableres en selvstændig havvindmøllepark ved Hesselø i 2027. Energinet ser derfor ind i en bred og spændende portefølje af anlægsprojekter, hvor Miljø og Geoscience har ansvaret for miljøvurdering af projekterne og for natur- og miljøforundersøgelser.

Som ny kollega i afdelingen får du ansvaret for at sikre, at der gennemføres miljøvurderinger samt de nødvendige natur- og miljøforundersøgelser i forbindelse med vores projekter. Du berører alle aspekter i miljøvurderingsprocessen for vores anlæg på havet og på land, hvor du er med til at sikre, at der tages hensyn til vores store anlægsprojekters indvirkning på miljøet og sikre, at væsentlige miljøkonsekvenser identificeres og vurderes. Du indgår i et bredt samarbejde og konstruktiv dialog med eksterne og interne interessenter, vores tekniske fagmiljø, myndigheder og eksterne rådgivere - med fokus på at finde løsninger på trods af modsatrettede interesser. Sideløbende er indgåelse og styring af rådgiverkontrakter også en væsentlig del af jobbet.

Glæd dig til at bidrage med din viden og erfaring i et selvstændigt job i en projekt- og udviklingsorienteret organisation, som vægter din faglige og personlige udvikling højt. Du indgår i et stærkt fagmiljø med fokus på vidensdeling – og får et tæt samarbejde med tekniske, juridiske og kommunikative fagkompetencer.

ERFARING MED MILJØVURDERINGSPROCESSER OG MILJØLOVGIVNING
Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund som fx biolog, miljøingeniør eller lignende og har minimum 3- 5 års erfaring med miljøvurderingsprocesser og lovgivning relateret til projekter på havet og/eller på land hos en rådgivningsvirksomhed, offentlig forvaltning eller lignende. Det er desuden vigtigt, at du er skriftlig og mundtlig velformuleret.

Som person er du proaktiv og har en positiv og imødekommende tilgang til dine kolleger og samarbejdsrelationer, ligesom du formår at se en sag fra flere vinkler. Du er ansvarsbevidst og kan arbejde selvstændigt, samtidig med at du arbejder struktureret og systematisk og er i stand til at bevare det store overblik.

ANSØGNING OG KONTAKT
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag via linket ”send ansøgning” senest 25. august 2020. Vi holder samtaler løbende og lukker rekrutteringen, når vi har fundet den rette kandidat. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Bolette Ejsing Dahl på telefon 51 38 07 24. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder.