Afdelingen tæller i dag 15 medarbejdere med kompetencer inden for naboretlige opgaver, tegne- og dokumentationsopgaver samt asset management. Din nye arbejdsplads bliver på vores kontor i Ballerup med mulighed for hjemmearbejde og stor fleksibilitet i forhold til at tilrettelægge dit arbejde.

En fleksibel arbejdsplads med en stærk vision 
Glæd dig til at blive en del af en organisation med et meningsfuldt formål. Med visionen ”Grøn energi for en bedre verden” arbejder vi hver dag for, at vi når i mål med den grønne omstilling af energisystemet. Vi er nysgerrige, åbne og vægter samarbejde og inddragelse højt, samtidig med at vi har stort fokus på løbende udvikling og læring. I tråd med vores værdier ”mod” og ”tillid” er Energinet en fleksibel arbejdsplads, hvor du får stor indflydelse på, hvor og hvornår du løser dine arbejdsopgaver i en god balance mellem egne ønsker og værdiskabelsen for Energinet.

Strategisk mind-set med sans for detaljen
Optimering og Support er en del af Energinets selskab Teknik og Anlæg, som står for drift og vedligehold af eksisterende gasinfrastruktur samt etablering af nye anlæg, der bygges i forbindelse med at stigende mængder vedvarende energi tilføres vores transmissionsnet. Infrastrukturen er ejet af vores søsterselskab Gas TSO, mens operatørrollen varetager Teknik og Anlæg. Porteføljen tæller bl.a. det strategiske gasinfrastrukturprojekt Baltic Pipe, der fra oktober 2022 gør det muligt at transportere gas fra Norge til de danske og polske markeder og til slutbrugerne i de omkringliggende nabolande. Derudover etableres anlæg til integration af stadig større mængder biogas i det danske gassystem, ligesom mulighederne for indfasning af brint undersøges. Du kommer derfor automatisk til hurtigt at spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling af vores energisystem.

I din rolle som asset management specialist, bliver du en del af et team på fire personer med ansvar for selskabets Asset Management-system og for at implementere den strategiske retning, som er sat af aktivernes ejer (Gas TSO). Du vil komme i berøring med alle områder inden for Asset Management og skal være en medvirkende faktor og ambassadør for, at bevidstheden og kulturen omkring asset management styrkes på tværs af afdelinger og i selskabet som helhed. Du er bl.a. med til at sikre, at fysiske aktiver drives, vedligeholdes og bygges optimalt gennem selskabets asset management-system, og du indgår derfor som faglig kapacitet i konkrete projekter, hvor der tidligt i forløbet skal sættes fokus på Asset Management. Dette sker i praksis i projekter gennem en tidlig stillingtagen til designkriterier og masterdata fx levetider og kritikalitet af de assets, der skal etableres, samt gennem udarbejdelse af såkaldte Asset Management-planer (AMP) og opstilling af relevante KPI’ere.

Du har et tæt samarbejde med selskabets tekniske afdelinger om bl.a.:

  • Udarbejdelse af Asset Management-planer (AMP), livscyklusplaner og opstilling KPI’er
  • Vedligeholdelsesniveauer, krav til reservedele, teknisk beredskab og kvalitetssikring af Asset Management-processer
  • Efterlevelse og opfølgning på auditprogrammet
  • Stillingtagen til designkriterier og masterdata (fx levetider)
  • Understøtte selskabets pågående certificering, herunder afvigelser og forbedringer
  • Løbende udvikling af ledelsesværktøjet (KOMPAS)

Glæd dig til et teknisk spændende og afvekslende job, hvor samarbejde, interessenthåndtering og kommunikation er i fokus, og hvor du bidrager til at sikre et grundlag for at vi kan styre vores aktiver med henblik på at realisere vores strategiske mål og planer. Du arbejder selvstændigt med dine opgaver og har stor indflydelse på tilrettelæggelsen og prioriteringen af dit daglige arbejde.    

Ingeniørmæssig baggrund og stærk til samarbejde 
Vi søger en ingeniør, maskinmester eller lignende med minimum 5-10 års erfaring inden for asset management og herunder gerne tilstandsbaseret vedligehold og livscyklusanalyser. Du har arbejdet med eller har kendskab til standarderne ISO9001, ISO55001 og DS/EN 13306.   

Som person har du gennemslagskraft, men samtidig er du analytisk og detaljeorienteret samt initiativrig og har fokus på samarbejde og inddragelse på tværs af organisationen. Du tager ansvar for dine arbejdsområder og opgaver. Du bevarer overblikket i pressede situationer, og din systematiske og strukturelle tilgang gør, at du evner at sortere og balancere dine arbejdsopgaver. Som kollega er du samarbejdsorienteret og hjælpsom, og med din positive indstilling bidrager du desuden aktivt til den gode stemning både i de projekter du indgår i, og i afdelingen. 

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv, eksamenspapirer og andre relevante bilag via linket ”ansøg”, så vi har den senest 2. december 2020. Vi forventer at holde samtaler i Ballerup 7. og 11. december 2020. Har du spørgsmål til jobbet, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Jesper Jørgensen på telefon 24 20 12 02. Du kan læse mere om vores virksomhed på www.energinet.dk.

Energinet Teknik og Anlæg arbejder med drift, vedligehold og anlægsarbejde i gassystemet. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. 

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet på Jobfinder.