Gå til hovedindhold

Vil du være med til at bygge og modernisere nogle af Danmarks største vandværker?
I HOFOR bygger vi nye store vandværker, og moderniserer vores vandværker samt de tilhørende beholderanlæg. Vi har etableret en række stærke projektorganisationer, som varetager bygherrefunktionen i en portefølje af projekter til en samlet værdi af mere end tre mia. kr. 

Projekterne ledes af en projektleder og en viceprojektleder, men derudover indgår også en lang række interne og eksterne fagfolk i projektorganisationerne. Du bliver en del at et stærkt specialistteam, som arbejder på tværs af vandværksprojekterne. Du skal være med til at sikre et meget højt teknisk og fagligt niveau i kvaliteten af byggeriet, og i måden vi bygger på. 

Som vores nye specialist vil du understøtte projektledelsen i eksekveringen af vandværksprojekterne, så vi får bygget i den rette kvalitet til tiden og inden for den aftalte økonomiske ramme. 

Du får ansvar for: 

  • Specialistopgaver i bygningsteam på vandværker
  • Ajourføring af HOFORs kravspecifikationer for vandværker og beholderanlæg
  • Kvalitetssikring af, og sparring med, rådgivere i projekteringsfasen og ved udbud
  • Forankring af alle vigtige valg under projekteringen hos vores driftsafdeling
  • Fokus på valg af løsninger med høj levetid og dermed lav totaløkonomi set over bygningernes samlede levetid
  • Udvikling af området med bæredygtigt byggeri ved at sikre at bæredygtighed indgår som en vigtig parameter for valg af bygningsmaterialer såvel under udførelse som under senere drift og vedligehold
  • Fagtilsyn i udførelsesfasen på vandværkerne
  • Facilitering af tværgående videndeling om tekniske løsninger mellem de forskellige vandværksprojekter
  • Løbende tilstandsvurdering af bygninger og anlæg i samarbejde med vores driftsafdeling og rådgivere
  • Udarbejdelse af planer for drift- og vedligehold af nye vandværker og beholderanlæg

Dine ansvarsområder kommer til at omfatte tilstandsvurdering af bygninger og betonkonstruktioner, herunder beholderanlæg, planlægning af bygge- og anlægsarbejder, kvalitetssikring af projektmateriale, vedligeholdelse af HOFORs kravspecifikationer samt fagtilsyn under udførelsesfaserne på vandværksprojekterne. Du bliver ”formand” for bygningsteamet på vandværkerne, hvor du skal lede og facilitere et tværfagligt specialistteam bestående af medarbejdere fra forskellige afdelinger. Du får således ikke linjeledelsesansvar, men et fagligt, ledelsesmæssigt ansvar på tværs, hvor din evne til at koordinere, uddelegere, motivere, kommunikere, sætte retning, planlægge og styre bliver afgørende for succes. 

Du bliver del af en stor, velfungerende matrixorganisation, hvor din faglige reference bliver projektchefen og de respektive projektledere, mens din linjeledelsesmæssige reference bliver lederen af Anlægssektionen.

Specialist med gennemslagskraft og fokus på fagtilsyn og den gode byggeproces
Vi forventer, at du har en relevant teknisk uddannelsesmæssig baggrund som konstruktør, ingeniør eller lignende, og at du har solid erfaring med byggeri og anlægsarbejde af store, komplekse byggeprojekter, både i planlægnings- og udførelsesfaserne, gerne som entreprenør, rådgiver og/eller bygherre. Vi forventer endvidere, at du har erfaring med tilstandsvurdering og renovering betonkonstruktioner samt drift og vedligehold af bygninger.  

Ud over dine tekniske og faglige kvalifikationer, lægger vi også vægt på dine personlige egenskaber. Da du skal kunne tage ansvar for facilitering af et tværfagligt specialistteam, som skal sikre kvaliteten og bygbarheden af HOFORs vandværker, er det essentielt, at du har stor gennemslagskraft, og sætter barren højt på kvaliteten af det, du leverer. 

Du kan skabe og vedligeholde effektive relationer med fokus på samarbejde og tillid, både i HOFOR og med eksterne samarbejdspartnere. Dét kræver, at du er en stærk kommunikator, men også at du kan fastholde overblikket, og være i stand til at håndtere uoverensstemmelser og andre udfordringer på en konstruktiv måde.

Bliv en del af en større udvikling
Du bliver en del af HOFORs største indsats på vandforsyningsområdet i disse år. Vi moderniserer vores vandværker, og indfører den nyeste teknologi og de højeste hygiejnemæssige standarder, så værkerne fortsat kan levere friskt og sundt drikkevand til mere end en million mennesker i hovedstadsområdet. I forbindelse med moderniseringen etableres vandbehandling til blødgøring af vandet. 
Vi medvirker til at skabe bæredygtige byer med løsninger, der vil virke effektivt mange år fremover. Derfor er dit arbejde også en del af en større udvikling. 

Du kan læse mere på hofor.dk/baeredygtige-byer

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionsleder Randi Buss på telefon 2795 2759 eller projektchef Erling Fischer på telefon 2795 3464

Ansøgningsfristen er mandag 13. april 2020.

Forventet ansættelse pr. 1. august 2020.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder