Jobbet "Erfaren Senior Projektleder til anlægsprojekter inden for spildevand & skybrudssikring" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Er det naturligt for dig at tage ansvaret for at rammesætte, lede fremdriften og stå foran en projektgruppe, hvor I sammen skal få strategiske projekter til at lykkes?
Byerne står over for store udfordringer, bl.a. fordi det regner mere og oftere. Vi har allerede gennemført adskillige projekter i København, og i de kommende år bliver der fortsat investeret i at skybrudssikre Hovedstadsområdet og minimere risikoen for oversvømmelser af byerne. Samtidig gennemfører vi mange projekter for at bibeholde en god stand af vores eksisterende kloaknet, og omlægger ledninger for at sikre den fortsatte udvikling af byerne. Projekterne er komplekse, og kræver erfarne og dygtige projektledere.

Vi søger nu en erfaren senior projektleder, der skal være ansvarlig for et eller flere af vores store ambitiøse projekter.

De konkrete projekter er bl.a. etablering af et af de største spildevandsbassiner i København, som er en ny løsning til at reducere overløb til Fredeiksholmsløbet samt flere projekter foranlediget af byudvikling i Nordhavnen og planlægningen af den nye Lynetteholm, som berører flere af vores vitale spildevandsanlæg. De er alle strategisk vigtige projekter både for HOFOR, men også for Københavns Kommune med deraf følgende politisk bevågenhed på projekterne. 

Projekterne er i en analysefase, og en af dine vigtige opgaver er at fastlægge rammerne og udvikle løsningsscenarier i samarbejde med projektgruppen og med hjælp fra projektejer og styregruppe. Vi har således endnu ikke besluttet, hvordan projekterne konkret skal udmøntes i anlægsprojekter endnu. Den proces får du en vigtig rolle i at styre.

Som projektleder får du en central ledelsesrolle i et af projekterne, hvor den gode planlægning, interessenthåndtering, risikostyring, rammesætning, facilitering og den gode ledelse af projektgruppen er centralt for at lykkes med projektet. Det er derfor vigtigt, at du kan overskue komplekse processer og situationer, at du kan vurdere og prioritere de næste skridt i projektet og ikke mindst udvise dygtigt projektlederskab under pres.

”Det er min oplevelse, at det skaber stor værdi i projekterne, at vi får mulighed for at deltage i og nogle gange være projektleder for analysefasen. På den måde kan erfaringer fra andre design- og anlægsfaser bringes ind i de tidlige projektfaser, og samtidig får vi en god indsigt i projektets forudsætninger og grundlag. Vejen gennem analysefasen er sjældent lineær, så det er vigtigt at være opmærksom på at få undersøgt forskellige scenarier ift. forudsætningerne. Derudover kan jeg se, at det er et samarbejde, der er med til at skabe gode faglige bånd på tværs af HOFOR.” Dorthe Rømø, senior projektleder, Projekt- & Byggeledelse.

Du bliver en del af en sektion, som i dag består af 21 dygtige og engagerede kolleger med en stor alders- og erfaringsmæssig diversitet, som er det stærke grundlag for vores daglige sparring og forskellige bidrag til projekterne. Kulturen i sektionen er kendetegnet ved, at vi lægger os i selen for at forbedre os med små skridt ad gangen mod vores ambition om at blive byens bedste bygherre samtidig med, at det skal være sjovt at gå på arbejde. På den måde bidrager vi aktivt til HOFORs samlede vision om at skabe bæredygtige byer.

Erfaren senior projektleder med fokus på ledelse og facilitering af beslutningsprocesser
Vi forventer, at du har minimum 12 års relevant erfaring fra en forsynings-, rådgiver- og/eller entreprenørvirksomhed inden for spildevandsområdet, og at du er vant til at have en formel eller uformel ledelsesrolle på store projekter.  

Du står stærkt på det tekniske fagområde, og har en analytisk sans, som bidrager til en ”ro” i projekterne, fordi beslutningsprocesserne er velplanlagte. Samtidig viser du, at du har ben i næsen ved at gå forrest i ledelsen af projektet og din projektgruppe.

Du lader dig ikke slå ud, selvom rammerne udfordres undervejs, og ændringer kan blive nødvendige, men bruger dine projektledelsesevner til sammen med kompetente specialister at klæde styregruppen på til at kunne træffe de nødvendige beslutninger på et oplyst grundlag.

Vi forventer desuden, at du:

  • Forstår vigtigheden af klar kommunikation i øjenhøjde til alle interessenter som grundlag for et godt samarbejde
  • Kan skabe gode tillidsbaserede relationer og er i stand til at motivere dine omgivelser til at arbejde sammen med dig
  • Har god tæft for at styre og løbende følge op på økonomi, fremdrift, leverandører og lign. på projekter
  • Naturligt kan planlægge og følge op på planens aktiviteter og leverancer, og drøfte de nødvendige deadlines med projektgruppen – også hvis du kan se, at der er risiko for, at de ikke bliver overholdt

Det er et krav, at du har kørekort til personbil, kategori B.

Bliv en del af en større udvikling

Det er HOFORs vision at skabe bæredygtige byer. Det betyder, at vi finder løsninger der gør, at man også kan bo i byerne om 100 år.

Det regner mere og oftere, og vi har allerede gennemført adskillige skybrudssikringsprojekter i byerne. I de kommende år bliver der fortsat investeret i at minimere risikoen for oversvømmelser, og samtidig gennemfører vi mange projekter for at vedligeholde vores eksisterende kloaknet. Derfor bliver du en del af en større udvikling.

Læs mere om vores vision om at skabe bæredygtige byer, herunder klimatilpasning, på hofor.dk/baeredygtige-byer/.

Klar til at ansøge?
Har du konkrete spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Sune Flyger Larsen, sektionsleder for Spildevand & Skybrud, på telefon 2795 4680 eller Torben Kildegaard, projektchef, på telefon 2795 4177.

Det er muligt at få tilsendt yderligere informations- og overbliksmateriale omkring de beskrevne projekter, hvis det ønskes.

Ansøgningsfristen er den 17. januar 2021.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende og opfordrer dig derfor til at sende din ansøgning hurtigst muligt.

Ansøgning modtages kun gennem vores online rekrutteringssystem. Klik på ”ansøg”.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder