Jobbet "Erfaren projektleder" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Erfaren projektleder til ambitiøs og visionær kommune

Vil du stå i spidsen for spændende byggeprojekter i en ambitiøs og visionær kommune?

Gladsaxe Kommunes Ejendomscenter søger en erfaren projektleder til at gennemføre byggeprojekter på skoleområdet. Kommunen har vedtaget de strategiske pejlemærker for udviklingen af fremtidens skole i Gladsaxe og i de kommende år er der projekter for ca. 1 milliard kroner, som skal gøres til virkelighed.

Du kommer til at være en del af Ejendomscenteret team II som består af arkitekter, ingeniører og en landskabsarkitekt. Team II har ansvaret for nybyggeri, ombygning og renovering samt vedligehold af alle kommunens skoler og klubber.

Som projektleder varetager du opgaverne med styring af mellemstore byggeopgaver og har bygherrerollen. Du får ansvar for, at dine byggeprojekter fra idefasen og til 1 og 5 årsgennemgang gennemføres til aftalt kvalitet, økonomi og tid.

Vi leder efter dig, der kan programmere og lede flere af disse byggeprojekter. Udover at være en dygtig og erfaren projektleder, så er du en stærk kommunikator, der lige som os lægger vægt på at skabe og arbejde i gode relationer. Du kan som projektleder navigere mellem mange interessenter og dine faglige og personlige egenskaber bidrager dermed til at skabe vellykkede forløb.

Hos os får du ansvar for og reel indflydelse på projektet i en hverdag med opgaver, der har stor politisk bevågenhed, og du får mulighed for at udfolde dig i en økonomisk velkonsolideret kommune.

Din baggrund
Du har en relevant baggrund indenfor byggeri f.eks. som arkitekt, konstruktør eller ingeniør, og så har du solid erfaring som projektleder af byggeprojekter og gerne med kendskab til brugerprocesser samt generelt til kommunen som bygherre enten fra en tilsvarende stilling eller fra rådgiverbranchen.

Derudover lægger vi vægt på, at du

  • Har evne og lyst til at sidde for bordenden i projekters forskellige faser
  • Vil være med til at træffe væsentlige beslutninger i tæt samarbejde med projekternes mange interessenter, fx brugere og forvaltninger, rådgivere og entreprenører
  • Har stærke redskaber til proces og dialog, både internt og eksternt
  • Har lyst til at arbejde i en politisk styret organisation
  • Har lyst til at indgå i et engageret team
  • Har evner og redskaber til at sikre præcis projektstyring
  • Har flair for økonomistyring
  • Har minimum 5års erfaring.

Opgaver og kompetencer

Du skal blandt andet arbejde med at
Planlægge og lede projekter. Du er fremsynet og ser værdien i en veltilrettelagt proces. Du er med helt fra starten af et projekts ide- og budgetfase, hvor du evner at sætte dig tydeligt for bordenden, så alle interessenter kommer til orde og arbejder positivt sammen om at gennemføre projektet. Du er dygtig til at skabe rammerne for et byggeprojekt og kan styre et projektforløb fra idefase frem til bygningerne går i drift. Det vil bl. a sige, at du skal evne at arbejde sammen med mange forskellige grupper med mere eller mindre kendskab til byggeri lige fra brugergrupper til bygherre i forvaltningerne til eksterne samarbejdspartnere i form af konsulenter og rådgivere. Derudover er du innovativ og løsningsorienteret ift. bæredygtighed, miljørigtige tiltag, miljøcertificeringer m.m., der understøtter FN’s verdensmål og Gladsaxestrategien.

Styre og overvåge projekterne Det er dig, der holder styr på økonomi, tid og kvalitet herunder bl.a. udbud og kontraktstyring. Du forstår, at økonomien i et projekt kan være kompleks og sammensat, blandt andet fordi der nogle gange gennemføres tiltag med forskellige finansieringer på én gang. Det er naturligt for dig at foretage totaløkonomiske betragtninger.

Du kan som projektleder få andre til at levere, drive processerne fremad og sørge for at deadlines bliver overholdt.

Tilrettelægge bruger- og interessentprocesser, der styrker projekterne. Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i et åbent, positivt, lyttende og respektfuldt samarbejde med kommunens interne og eksterne samarbejdspartnere. Du har en nysgerrig tilgang til slutbrugerens behov og kan finde løsninger i situationer med modsatrettede interesser. Du evner at blive udfordret og kan også selv udfordre andre på måder, der giver lyst til, at I sammen arbejder videre med opgaverne. Du er i stand til at kommunikere på let forståelig vis, også med parter uden noget forhåndskendskab til byggeri. Du kan hjælpe bygherrerne i forvaltningerne med at spotte og formulere byggeprojektets DNA og derefter få det realiseret.

Tage ansvar for helhed og samarbejde. Samtidig med at du arbejder selvstændigt, holder du dit bagland, blandt andet din teamleder og dine kolleger, velorienteret og sikrer løbende forventningsafstemning. Du er med til at sikre en helhed i den samlede ejendomsportefølje
og bidrager med din sans for arkitektonisk og byggeteknisk kvalitet og bæredygtig drift. Det er naturligt for dig, at dele dine overvejelser med din leder.

Det kan du forvente
Du kan forvente at blive en del af et engageret, arbejdsomt og samtidig hyggeligt team. Du får dygtige kolleger med en forskelligartet faglig baggrund, som kan give god faglig sparring og som gerne deler viden og erfaring med dig.

Vi har mange opgaver og mange midler at forvalte, og derfor kan du forvente, at du kan udvikle dig i jobbet uanset, hvor erfaren du allerede er.

Du kan forvente en coachende teamleder, der lægger vægt på løbende dialog og sparring, og som følger op på aftaler og skaber afklaring hos vores samarbejdspartnere.

Læs mere om kommunen, afdelingen og teams i vedlagte bilag. Derudover kan du finde informationer om kommunens visioner indenfor bæredygtigt byggeri samt Gladsaxe strategien på kommunens hjemmeside www. Gladsaxe.dk

Løn- og ansættelsesvilkår
Der er tale om en stilling på fuld tid. Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du gerne vil høre mere om stillingerne og arbejdspladsen er du velkommen til at kontakte teamleder Michel Tranchant på telefon 2025 5402 eller sende en mail til mictra@gladsaxe.dk.

Eller Ejendomschef Niels Thygesen på telefon 93 84 73 10 eller via mail niethy@gladsaxe.dk

Vi skal have din ansøgning senest søndag d.19. januar. Vi forventer at afholde samtaler 23. og 27. januar 2020.

Ønsket tiltrædelsedato: snarest muligt eller senest 1. marts 2020.

Mere om kommunen, afdelingen og teams
Vi er en ambitiøs kommune og sammen med dig er der meget, vi skal gøre til virkelighed
Gladsaxe Kommune er en ambitiøs kommune, også med sine ejendomme, hvor en stor del er i en høj arkitektonisk kvalitet. Vi ønsker gode ram-mer for de velfærds- og serviceydelser, som kommunen leverer.

Byrådet har afsat betydelige midler til en række nye børnehuse, til Fremtidens Skole, til nye skøjtefaciliteter, et sundhedshus ved Buddinge Station, nye anvendelser af de bygninger, som husede Blågård Seminarium og meget andet.

Hvert år afsættes der puljer til nye læringsmiljøer, til funktionsændringer, til energi-sparetiltag, til vedligeholdelse og meget mere på kommunens bygninger. Samlet er der projekter for mere end 1 milliard kroner i spil. Der er meget, som skal gøres til virkelighed, og derfor har vi stærkt brug for dine evner som projektleder.

I Gladsaxe Kommune i øvrigt er der en massiv udvikling i gang, som også får betydning for Ejen-domscentrets arbejde, bl.a. arbejdet med Letbanen, men også Grøn strategi, Bagsværd bymidte, samarbejdet om Gladsaxe erhvervsområde og Søborg Hovedgade. Samtidig skal driften af kommunens eksisterende 386.000 m2 kommunale ejendomme optimeres, bl.a. for at skabe sammenhæng til den daglige drift, klima- og energioptimering, indeklimaforhold for de daglige brugere mv.

Gladsaxe arbejder med FNs verdensmål. Verdensmålene balancerer de tre dele af bæredygtig udvikling, der også ligger i Gladsaxe Kommunes vision: Social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Det forudsætter bl.a. en grøn og levende kommune, hvor kommunale og private arealer udvikles i sammenhæng. Derfor skal dialog og nye samarbejdsformer være drivende for byudviklingen og dine kommunikationsevner skal være med til at skabe fremdrift.

Om Ejendomscentret
Ejendomscentret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme. Vi yder bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række byggeprojekter. Herudover er centeret ansvarlig for den periodiske vedligeholdelse, energioptimeringen og en effektiv anvendelse af kommunens samlede bygningsmasse.

Ejendomscentret blev i 2019 omorganiseret i teamstruktur, hvor tre teams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Hvert er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og tekniske designere.

Et fjerde team er et strategisk og administrativt team, som har ansvaret for kommunens strategi for køb og salg af ejendomme, optimering og tilpasning af bygningsmassen samt strategiske udviklingsprojekter vedr. bygningsregistrering, vurdering af bygningsværdier, digitalt tegningsarkiv m.v.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder