Gå til hovedindhold
Jobbet "Erfaren og fagligt velfunderet chef" er udløbet.
Se virksomhedens profil
Se virksomheden
Vis flere job i denne kategori
Vis mig flere job
Få de nyeste job i din indbakke
Opret en jobagent nu

Erfaren og fagligt velfunderet chef til genopretning af Københavns Veje

Kan du stå i spidsen for 20 engagerede medarbejdere, som er med til at gøre Københavns veje og cykelstier endnu bedre?   

København er inde i en stærk udvikling som international metropol, og i serviceområdet Byens Fysik har vi travlt med at skabe de fysiske rammer for det gode byliv. For at sikre at borgerne i København kan færdes på gode veje og cykelstier, sørger vi for helhedsgenopretning af udvalgte veje og cykelstier i Københavns Kommune.  

Genopretning er - sammen med fire andre enheder - en del af Center for Udførelse af Anlæg (CUA), som igen er en del af serviceområdet Byens Fysik, Teknik- og Miljøforvaltningen.  

I CUA varetager vi forvaltningens bygherrefunktion, og med en portefølje på over 100 projekter og et årligt anlægsbudget på ca. 1 mia. kroner er vi en af landets største bygherrer.  

Vi genopretter byens veje  
Som enhedschef i Genopretning får du personaleansvaret for 20 dygtige medarbejdere, som du skal være nærværende leder, faglig inspirator og sparringspartner for. Sammen løser enheden en række opgaver, herunder:   

 • projekt- og byggeledelse af vejgenopretningsprojekter  
 • projektering, der udføres både i enheden og ved rådgiver  
 • udarbejdelse af udbud og kontrahering med rådgiver og entreprenør  
 • kontraktstyring og dialog med samarbejdspartnerne  
 • afklaring og koordinering af TMF’s interne krav og retningslinjer  
 • økonomistyring og afrapportering  
 • kommunikation med berørte borgere  

En motiverende og kommunikerende leder   
Nøgleordene i din ledelsesstil er kommunikation og åbenhed. Du kommunikerer åbent og klart om krav og forventninger til den enkelte medarbejder og enheden. Samtidig sikrer du kommunikation, videndeling og koordinering på tværs af egen enhed, af organisationen og med eksterne samarbejdspartnere.  

Genopretningsprojekterne projekteres og gennemføres inden for et år, og der er derfor særlig opmærksomhed på, hvordan processerne kan effektiviseres. Som udløber af dette, er der i 2018 indgået længerevarende samarbejdsaftaler med vores eksterne samarbejdspartnere. Som enhedschef forventes du at kunne understøtte en partnerskabstilgang til samarbejder med entreprenører og rådgivere.  

Vi forventer også, at du har erfaring med  

 • ledelse af projektledere i en større projektorganisation og med en portefølje af anlægsprojekter
 • at lede i en bygherreorganisation med offentligt udbud   
 • praktisk gennemførelse af anlægsprojekter i meget trafikerede områder  
 • omfattende kontraktstyring og dialog med entreprenører og rådgivere  
 • solid projektledelseserfaring gerne både fra privat og kommunalt regi  
 • at navigere i en politisk styret organisation og sikre god kvalitet i den politiske betjening    

Vi står sammen  
Du får et spændende og udfordrende lederjob i en stor og dynamisk organisation. Du får fleksible rammer og et godt kollegialt miljø. I dagligdagen indgår du i et chefteam med centrets øvrige enhedschefer samt centerchefen, som du refererer til. Din arbejdsplads er beliggende på Islands Brygge.  

Løn- og ansættelsesvilkår  
Tiltrædelse 1. juni 2018. Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til cheflønaftalen for Københavns Kommune og gældende overenskomst. Lønniveauet i stillingen er ca. 570.000 årligt afhængigt af dine kvalifikationer og efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation. Lønnen er eksklusiv pension.  Er du blevet nysgerrig?  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte centerchef Henriette Hall-Andersen på 3071 6021.  

Vedhæft dit CV og evt. andre relevante dokumenter, når du sender din ansøgning elektronisk.   

Søg stillingen via nedenstående link senest søndag den 8. april 2018   

Vi forventer at holde første samtalerunde fredag den 13. april 2018 og mandag den 16. april 2018. Anden samtalerunde vil finde sted onsdag den 25. april. Imellem samtalerne vil der være en test med tilbagemelding mandag den 23. april 2018.   

Mere om Byens Fysik  
Byens Fysik består - foruden Center for Udførelse af Anlæg - af Center for Nye Anlæg, Center for Klimatilpasning, Center for Vejvedligehold og KMC samt Sekretariatet. I Byens Fysik vedligeholder og fornyer vi den eksisterende by. Vi finder løsninger som imødekommer de strategiske og politiske pejlemærker og den konkrete adfærd i byens rum. Vi laver også områdefornyelser med fysiske forbedringer af udsatte boligområder.  

Om Teknik- og Miljøforvaltningen  
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelsen, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.200 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 4 mia. kr.  

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder