Du bidrager til den grønne omstilling og den fortsat høje forsyningssikkerhed ved at sikre at vores offshore platforme, og tilhørende højspændingsanlæg, er velfungerende og hurtigt kommer i drift efter hændelser. Du sørger for, at den grønne energi fra havvindmøllerne kan komme i land, og vores udlandsforbindelse på Kriegers Flak er velfungerende. Du bliver en del af afdelingen Asset Beredskab Fyn og Sjælland, som er en del af driftsbenet i Eltransmission.

Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på platformene, vores kontor i Ballerup og hjemme.

Forsyningssikkerhed i en uforudsigelig hverdag
Vores overordnede ansvar i Asset Beredskab er at sikre høj rådighed på vores el-transmissionsanlæg. Det sikrer vi via stærke faglige kompetencer, en velfungerende vagtordning og et stærkt samarbejde både internt og eksternt. Afdelingen består af 18 højt specialiserede kollegaer med kompetencer indenfor både højspændingsanlæg, relæbeskyttelse, styring og overvågning, HVDC-anlæg, synkronkompensatorer, driftsledelse, beredskab og digitalisering. Der er højt til loftet, og vi har en generelt god stemning og social omgangstone, som vi forventer du har lyst til at byde ind i også

Dit overordnede ansvar er at strukturere og sikre udførelse af blandt andet afhjælpende vedligehold og at udføre udvidede tilstandsvurderinger på vores offshore-platforme. Du er en del af vores planlagte aktiviteter på tværs af vores offshore-gruppe, hvor samarbejdet med søsterafdelingerne, Asset Vedligehold og Asset Beredskab Jylland, er tæt. Du skal forvente rejseaktivitet offshore cirka 4-6 gange på en måned. 

Dine konkrete ansvarsområder dækker blandt andet over:

  • Specialistarbejde offshore, hvor du styrer entreprenører og sikrer kvalitet
  • Koordinering, analyser og planlægning af offshore aktiviteter
  • Samarbejde med kollegaer fra den tyske TSO (50 Hertz GmbH.) samt produktionsvirksomheder tilsluttet vores platforme
  • Tilstandsvurdering af vores anlæg forud for reinvestering
  • Assistere det vagtgående personale med afhjælpende aktiviteter på offshore installationer
  • Hvis du har interesse og besidder de rette kompetencer, vil der på sigt være mulighed for at indgå i vores 24 timers vagtordning, med 8 mands rotation.

Erfaren offshore-specialist med løsningsorienteret mind-set
For at få succes i jobbet forventer vi, at du:

  • er uddannet ingeniør, installatør, maskinmester, elektriker eller lignende og har erfaring med elektriske højspændingsanlæg
  • har erfaring med offshore-arbejde
  • har erfaring med at løse selvstændige specialistopgaver og uddelegering af opgaver
  • har solide samarbejdsevner og ser muligheder i hverdagen

Vi forventer, at du har viden om koblingsanlæg over 30 kV, og hvis du har specifik viden om andre områder inden for el-transmissionsanlæg, fx relæer og RTU’er, er det en klar fordel. Du taler og skriver dansk og engelsk flydende, hvilket er nødvendigt i forhold til både vores sikkerhedskommunikation og offshore-aktiviteter. 

Ansøgning og kontakt
Send din ansøgning med cv og andre relevante bilag, såsom offshore certifikater, via linket ”Ansøg” senest 6. december 2022. Vi forventer at holde samtaler 13. december 2022 (1. samtale online) og 20. december 2022 (2. samtale i Ballerup). Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsleder Kenneth Nørup Knudsen på telefon 51 67 79 17.

Vi ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Vi arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om vores mangfoldighedspolitik her.

Særlige forhold
Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. På PET's hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder

Energinet Eltransmission A/S har til opgave at udvikle, bygge, eje og drive det nødvendige eltransmissionsnet og stille det til rådighed for systemansvaret med den rette kapacitet, i den rette kvalitet, så omkostningseffektivt som muligt og således, at anlægget kan udnyttes optimalt og sikkert. Vi sikrer optimal Asset Management ved at have fokus på anlæggenes samlede levetid - fra vugge til grav. Vi er et datterselskab i Energinet-koncernen, som varetager samfundets interesser, når Danmark skal forsynes med el og gas, og energisystemet omstilles til grøn energi. Vores kultur hænger tæt sammen med vores samfundsansvar, og vi arbejder aktivt med FN’s verdensmål omkring bæredygtig energi, klimaindsats, partnerskaber for handling samt industri, innovation og infrastruktur. Ved at vise vejen for grøn omstilling kan vi være med til at løse den globale klimaudfordring. Nye løsninger kræver, at vi evner at se problemstillinger fra mange vinkler, og derfor er mangfoldighed et nøgleord i vores kultur. Vi bestræber os på at lytte, involvere og dele vores viden. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger vi vægt på hele tiden at udvikle os som organisation og som mennesker. Læs mere på vores hjemmeside www.energinet.dk.