Vil du stå i spidsen for at styre og administrere drift, vedligehold og leverancekvalitet på et forretningsområde, der gør en samfundsmæssig forskel? Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST) søger en kontorchef til center for PSRM, der har ansvar for at lede it-udviklingen af den centrale kerneapplikation i den digitale gældsinddrivelse. Kontoret er et af to kontorer i en centerkonstruktion, som i et tæt partnerskab med Gældsstyrelsen sikrer en effektiv inddrivelse med størst mulig forretningsmæssig gevinst til gavn for os alle.

Vi søger en erfaren kontorchef til center for PSRM (Public Sector Revenue Management). Centeret varetager vedligehold og udvikling af kerneapplikationen i den offentlige gældsinddrivelse. Det er en spændende og ambitiøs opgave at udvikle og vedligeholde det primære gældsinddrivelsessystem, der understøtter Gældsstyrelsens strategi og forretningsmæssige behov. På Inddrivelsesområdet samarbejder vi med Gældsstyrelsen om at drifte, udvikle og vedligeholde systemer, der understøtter inddrivelsen af offentlig gæld fra borgere og virksomheder. Du kan se frem til at indgå i en centerkonstruktion som består af to kontorer, hvis opgaver består i at sikre en høj ensartet kvalitet i udviklingen af løsninger samt en effektiv styring og ledelse af opgaver, der er forankret i faste metoder og principper. Du får et tæt samarbejde med den anden kontorchef i centeret og med andre kontorer, som udvikler og vedligeholder løsninger til gældsområdet, samt et PMO-kontor, der bistår med styringen og produktionsdata. Derudover får du et tæt partnerskab med relevante kontorer i Gældsstyrelsen.

Vi skal bruge en erfaren kontorchef, som både kan styre økonomi, ressourcer og leverancer til rette tid og i rette kvalitet. Vi har en klar retning i et roadmap, som nu skal omsættes og implementeres i de kommende år. Du kan læse mere om gældsdomænet på gaeldst.dk.

En samarbejdende leder, der kan sætte tydelig retning
Som kontorchef i center for PSRM refererer du til underdirektøren for Gæld. Du bliver personaleleder for ca. 20 medarbejdere i roller som PM, PO, Scrum Master, BA, udviklere, etc. Derudover har kontoret ansvaret for at styre et antal konsulenter, som enten deltager i interne teams eller varetager sourcede opgaver. Du har ansvaret for en række teams, som arbejder med at udvikle og vedligeholde hovedprocesser i kerneapplikationen på inddrivelsesområdet. En væsentlig del af ledelsesopgaven består i at skabe retning for din del af centeret og sætte dit faglige og ledelsesmæssige præg på processer, medarbejdere og opgaver.

Kontorets opgaver omfatter at:

  • Varetage digital udmøntning af Gældsstyrelsens strategi og det fælles roadmap
  • Sikre effektiv ledelse af kvalitet og leverance
  • Være ansvarlig for management af vedligehold samt incident og problems for kontorets systemer og komponenter
  • Styre og rapportere på KPI-er, økonomi og kvalitet til PMO-kontoret og vores partnere – herunder Gældsstyrelsen
  • Indgå i forvaltningsprocesser og udarbejde notater, ledelsesinformation, o.lign., samt medvirke til betjening af departement, revisioner og tilsyn.

Vores forventninger til dig
Du kan se frem til at være med til at sætte den strategiske retning på udviklingen af den digitale understøttelse af gældsområdet. Vi lægger vægt på, at du har en relevant videregående uddannelse og erfaring med at lede offentlig it enten som embedsmand, eller fra konsulentsiden, både i relation til vedligehold og udvikling. Du forventes af have flere års erfaring som leder og kendskab til de forvaltningsmæssige og administrative discipliner, der følger med rollen.

Du sætter en ære i at samarbejde på tværs og sikre den nødvendige koordinering og videndeling i organisationen, og du skaber relationer og driver succeser i samarbejde med andre. Da to kontorer tegner centeret i samspil er det vigtigt, at du er god til at koordinere og samarbejde. Det er en forudsætning for stillingen, at du har dokumenteret og tilstrækkelig erfaring med kontorets it-faglige indhold og ledelse heraf. Det er en væsentlig fordel, hvis du allerede har erfaring med it-udvikling i en politisk styret organisation.

Din baggrund for at indgå i en lignende central funktion skal sammen med din faglige indsigt og erfaring med personaleledelse bidrage til, at dine medarbejdere altid er klar til at løfte opgaven.

”Du er en engageret og fagligt velfunderet personaleleder, som kan styre økonomi og leverancer og kan indgå i realiseringen af domænets roadmap, som en central del af den samlede leverancekæde”, siger din nye underdirektør Niels Kleberg og fortsætter: ”Vi har et stærkt og tillidsfuldt samarbejde med vores kunde Gældsstyrelsen og vi er sammen ved at opbygge et transparant og datadrevet grundlag for den fælles styring og prioritering af vores aktiviteter.”

Kontakt og ansættelsesvilkår  
Send din ansøgning med CV og eksamenspapirer samt relevant dokumentation via linket ”Ansøg” senest den 4. oktober 2022. Er du tjenestemand, stiles ansøgningen til Dronningen.

Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte underdirektør Niels Kleberg på telefon 72 38 85 80.
Vi forventer at anvende test som led i ansættelsesproceduren.

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles i overensstemmelse med rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen indplaceres i løngruppe 1, svarende til lønramme 37. Ansættelse sker som udgangspunkt på åremål. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Dit arbejdssted vil være Udviklings- og Forenklingsstyrelsens lokation på Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer alle kvalificerede uanset alder, køn, seksuel orientering, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Skriv venligst i din ansøgning, at du har set jobbet hos Jobfinder